Kritiker: Staten bryter mot lagen

11.09.2014 23:54

Staten går med vinst på socialförsäkringarna. Olagligt, hävdar kritikerna.

 

Socialförsäkringar som till exempel sjukpenningen beskrivs ofta som stora kostnader för staten. Men tvärtom mot vad många tror så tjänar statskassan miljarder på försäkringarna - varje år.

Förklaringen är att staten tar ut mycket mer i avgift för socialförsäkringen än vad som betalas ut till kunderna ? det vill säga folket. Det är fel, menar kritikerna.

"Ska inte användas till annat"
-Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

-Skulle vi göra något liknande på ett försäkringsbolag så skulle vi få finansinspektionen på oss och bli återbetalningsskyldiga till kunderna, vilket är helt korrekt, säger Svärdman.

Folksam har gjort en beräkning på hur mycket statens överskott på socialförsäkringarna väntas bli de närmaste fyra åren. Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor.

-Jag tycker att det är viktigt att avgifter och utgifter är balanserade mot varandra över en längre tid, säger Gunnar Axén (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Trots att regeringen redan sänkt avgiften till sjukförsäkringen är det där det stora överskottet väntas de närmaste åren.

-Man har förändrat sjukförsäkringen och därmed minskat kostnaderna men man har ju inte sänkt avgiften i samma utsträckning och därmed gör man ett kraftigt överskott som går in i statskassan för att användas till andra saker, säger Håkan Svärdman.

"Underminierar för trygg försäkring"
Även socialdemokratiska regeringar har använt socialförsäkringen till att finansiera helt andra kostnader. Men att i dag använda överskottet från sjukförsäkringen för att sänka skatter är något helt annat, anser vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, Veronica Palm (S).

-Den här regeringen väljer att sänka skatten hutlöst för de som tjänar mest och sedan skär ner och underminerar förutsättningarna för en trygg sjukförsäkring - och går med plus, säger Veronica Palm.

-Vi har fått ordning på sjukförsäkringen så att människor inte är sjukskrivna så länge som de var tidigare utan man kommer tillbaka till arbetet snabbare. Det är det som gör att kostnaderna för sjukförsäkringen minskar, säger Gunnar Axén.

Ulf Mattmar
Erika Christensson
SVT, 20 juni 2010

 

FAKTA: ÖVERSKOTT 2010-2014

*Sjukförsäkringen: +63 miljarder kronor

*Efterlevandepension: +33 miljarder kronor

*Arbetsskadeförsäkringen: +23 miljarder kronor

*Föräldraförsäkringen: -30 miljarder kronor

Summa: +89 miljarder kronor

Försäkringskassan, Ekonomistyrningsverket, Pensionsmyndigheten, Folksam