Krigsförbrytare deltog i Aurora 2017

12.10.2017 16:45https://www.8dagar.com/2017/10/krigsforbrytare-deltog-i-aurora-17.html?spref=fb

I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde
i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna. 


USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i  krigsförbrytelser. Varför ställs inga frågor,
varför görs inga 
undersökningar, om dessa och andra USA-militärers eventuella krigsbrott  i Irak? Krigsförbrytelsen "brott mot freden" definierades i  Nürnbergrättegångarna mot de tyska nazistledarna 1950.
Under rättegången 
klargjorde den amerikanske chefsåklagaren Robert H Jackson:  "Att inleda ett angreppskrig
är därför inte bara ett internationellt 
brott; det är det främsta internationella brottet som skiljer sig från  
andra krigsförbrytelser däri att det i sig innehåller helhetens samlade ondska." 

USA:s och Storbritanniens angrepp på Irak 20 mars 2003 var en sådant  internationellt brott; därom råder
ingen tvekan. FN:s säkerhetsråd 
vägrade godkänna angreppet. Invasionen och ockupationen av Irak byggde  
på rena lögner, avslöjade många gånger. 
Generalmajor Gronski var tjänstgörande befälhavare för 2nd Brigade  Forward, 28th Infantry Division
 i Ramadi Irak 2005 och 2006. Han och 
hans marinsoldater deltog i mycket hårda markstrider.  
Sergeant Justin Doeer tjänstgjorde två gånger i det ockuperade Irak, bland annat i striderna om staden
Falluja, som angreps två gånger under  
2004 med fruktansvärd förstörelse som följd och tusentals dödade. 

De lokala representanterna för Fallujas befolkning skrev ett rörande  brev till FN:s dåvarande
generalsekreterare Kofi Annan och bad honom och 
FN att stoppa USA:s kommande
urskillningslösa bombningar av staden. 


Novemberangreppet på Falluja 2004 sammanföll med den svenska  Iraktribunalens utfrågning,
där representanter för UD tydligt uttalade 
att USA inte respekterade proportionalitetsprincipen.
Vid tribunalen  
närvarade en person som representerat Falluja i förhandlingarna med 
USA:s krigsmakt samt den svenske diplomaten Sverker Åström och den i  freds- och nedrustningsfrågor
engagerade politikern Maj-Britt Theorin. 
Alla tog skarpt avstånd från invasionen. 

USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis, som i ett brev  nyligen varnade Sverige
 för att skriva på FN-konventionen som förbjuder 
kärnvapen, spelade en ledande roll i båda angreppen
på Falluja i april  
och november 2004, då han var chef för Camp Pendleton's 1st Marine 
Division. Han gavs öknamnet "mad dog".  Vittnesmålen från Falluja är förfärande. Sjukhus,
moskéer och bostadshus  
bombades avsiktligt och sjukhus och vårdcentraler intogs av militär.
På  
foton ses bakbundna läkare ligga på golven. Minst 5 000 civila dödades i  november 2004
och tre fjärdedelar av staden förstördes. Krypskyttar på  
taken sköt på civila och hindrade
ambulanser att hämta skadade. Liken 
ruttnade på gatorna och åts av hundar. Fallujas fotbollsstadion
gjordes  
om för att härbergera de många dödade. USA använde såväl vit fosfor som 
utarmat uran under angreppen. Nio månader senare kom nyfödda till  världen med svåra
missbildningar och de blev allt fler. 


Den 19 november 2005 lät Mattis marinsoldater angripa ett bröllopsfölje  i staden Haditha nära
syriska gränsen som "hämnd" för att en marinsoldat  
tidigare hade dödats av en vägbomb.
Tjugofyra obeväpnade civila, varav  
många barn, dödades och många kvinnor, bland dem
bruden i vitt och 
slöja. De sköts flera gånger och på nära håll. Händelsen är  väldokumenterad. 
Åtta marinsoldater anklagades för krigsbrott. Mattis avvisade alla  anklagelser och endast en
marinsoldat, sergeant Frank Wuterich, 
riskerade åtal. Han förklarade sig skyldig i en rättegång i
januari 2012  
och dömdes till upp till 3 månaders fängelse, som han aldrig behövde 
sitta av på grund av kohandel mellan åklagare och försvar.  Kongressledamöter jämförde
Haditha med My Laimassakern i Vietnam. 

General Mattis såg även till att tre marinsoldater, som fällts för mord  på en handikappad man
i rullstol i hans hem i Hamdania 2006, slapp 
fängelse. Fyra Blackwateragenter som dödades i Falluja
har rönt mer 
uppmärksamhet än alla krigsbrott begångna mot stadens befolkning. 

FN:s dåvarande sändebud Lakhdar Brahimi sade om Falluja: "kollektiv  bestraffning är förvisso
oacceptabelt och belägringen av Falluja är 
absolut oacceptabel". 
General Mattis ledde angreppen både på Afghanistan och Irak och var chef  för US Central Command
och därmed ansvarig för alla USA:s militära 
åtaganden i Mellanöstern åren 2010-2013. Han har
gjort sig ökänd genom  
tv-uttalandet "it is fun to kill some people". 

Efter att general Mattis blev försvarsminister intensifierades  USA-koalitionens bombkampanj mot
IS i den historiska storstaden Mosul 
och andra delar av Irak som bombats sedan augusti 2014.
Städer som  
förstördes av USA under ockupationen förstörs igen, mängder av civila 
dödas och städer läggs i ruiner medan flyktingskarorna växer. Sverige måste upprätthålla
folkrätten! Krigsförbrytare bör ställas till 
ansvar för begångna krigsbrott i Irak nu och tidigare.
USA-koalitionens  
roll bör granskas och alla deltagande parters krigsbrott bör påtalas och 
beivras. Uranvapen bör förbjudas. Media, Sveriges regering, FN och  världssamfundet bör
kräva klargörande oberoende undersökningar och 
påtala krigsbrott i alla instanser där det är
möjligt och kräva att  
ansvariga ställs till ansvar och krigsbrott beivras. 

Stockholm 8 oktober 2017 
IrakSolidaritet 

Sigyn Meder, ordförande 
Kontakt: info@iraksolidaritet.se 

Länk 
Vad hände i Falluja 2004? 


Hela uttalandet kan även läsas här: 
https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/misstaenkta-krigsfoerbrytare-var-befael-i-aurora-17-2203319 

Ämne: Krigsförbrytare deltog i Aurora 2017

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar