Kraftig ökning av krig i världen

20.06.2015 17:50
 

Foto: AP

 

År 2014 innebar ett brutalt bakslag för freden i världen. Krigen var fler än på 15 år, och inte sedan 1960-talet har de ökat så markant från ett år till ett annat.

 

 

 

Efter en period med historiskt låg konfliktnivå i världen vände kurvan för några år sedan, och förra året stack den brant uppåt. Det visar en färsk årssammanställning från forskarna vid Uppsala konfliktdatabasprogram, UCDP, som på onsdagen publiceras i den ledande tidskriften Journal of Peace Research.

Antalet väpnade konflikter, definierade som minst 25 döda i strid, ökade totalt sett från 34 till 40 mellan 2013 och 2014. Samtidigt nästan fördubblades de blodigaste av dem, de med över 1.000 döda och som kategoriseras som krig, från 6 till 11. En så markant ökning av antalet krig har världen inte sett sedan 1960-talet.

– De senaste åren har vi sett flagranta brott mot de normer och regler om fred som byggts upp sedan andra världskriget, som Putins agerande i Ukraina, säger professor Peter Wallensteen, som leder Uppsalaforskarnas projekt för konfliktdataprogram.

– Att olika rebellgrupper bryter normerna har vi sett förut, men det är oroande när en stormakt gör det. Det är de som måste upprätthålla reglerna.

– Och det är slående hur fort det har gått. 2013 var det knappast någon som förutsåg IS och Rysslands aggression. Möjligen förutsåg man en ny konflikt mellan Hamas och Israel.

I fjol dödades också fler människor i strid än någon gång sedan kalla krigets slut, drygt 100.000. Det berodde framför allt på blodbadet i Syrien, men ökande dödstal i bland annat Irak, Nigeria, Afghanistan och Ukraina bidrog också. Fortfarande ligger talen dock en bra bit under de dödligaste åren på 1970- och 1980-talen.

De pågående krigen är huvudsakligen koncentrerade till ett område från Svarta havet till Mellanöstern och Afrikas horn. Amerika, Europa utanför Ukraina, östra Asien och flera delar av Afrika har däremot haft en fredligare utveckling.

– Sydostasien fortsätter att försöka avveckla konflikter, som i Burma och Filippinerna. I Sydamerika är det sista inbördeskriget på väg att avvecklas. Det går sakta men ändå framåt. Uppmuntrande är också upptiningen i relationen USA–Iran, säger Peter Wallensteen.

UCDP har alldeles nyligen lanserat en interaktiv grafik där det politiska våldet i Afrika och östra och södra Asien kan följas från 1989 fram till i dag.

 

Ämne: Kraftig ökning av krig i världen

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar