Konsten att vara frisk i ett sjukt land

07.10.2016 18:18
Postat i Filosofens blogg den 4 oktober, 2016 av Ove Svidén
 
 

Att vakna andligt gör själen frisk,
men det klassas ofta som en sjukdom som behöver medicineras bort
i det materialistiska, ateistiska och alltför jämlikade Sverige.

Varför och hur gick Sverige i baklås?  
Varför tvångsomhändertas över trettio tusen barn per år? Sex gånger fler per kapita än i det jämförbara grannlandet Tyskland?
Svar:  Människohandeln via LVU/HVB-Systemet är så lönsam!

 

Att agera för  Barnets Bästa förordas av FN:s Barnkonvention sedan 1950.
Men, är det verkligen för barnets bästa, om endast några få procent av alla LVU-drabbade familjer får tillbaks sina barn efter ett grymt, brutalt tvångsomhändertagande?

Vart försvinner resten, huvuddelen, av de LVU-klassade barnen?

* Till sexuella övergrepp, från fosterfamiljer, HVB-hem, adoptionsbyråer som inte vill förlora en listig sidointäkt? Eller till medicinska försök eller organtransplantation?

* Till Socialsekreterare som både har rätten att göra en orosanmälan, och med polisens transporttjänst gömma barnen i ett HVB-hem där samme kommunanställde  är delägare i vinsten?

* Till Pedofil-ringarna i Samhällets topp?
  (Geijeraffären på riksnivå på 1970-talet, mörkares effektivt, se: Wikipedia)

Fins det liknande ringar i dag på kommunal nivå i Sverige? Påven Franciskus måste inför en tribunal i Bryssel år 2014 erkänna att 8 000 pedofiler finns bland präster, Biskopar och Kardinaler inom Katolska Kyrkan.

Är det ett dolt ekonomiskt/juridiskt/etiskt/moraliskt  samspel mellan Förvaltningsdomstolar, Polisen och Socialförvaltningarnas anställda som är det smarta systemfelet bakom det korrupta LVU/HVB-Systemet, och som därmed ligger bakom den Lönsamma Kommunala Människohandeln i Sverige?

Hur många pedofiler gömmer sig i maktpyramidens topp inom landets korrupta kommuner? (Fd Riksrevisionens modiga chef Inga-Britt Ahlenius sa i TV-programmet: Min Sanning,  att det var just i kommunerna som korruptionen var värst)

Hur många socialsekreterare och enhetschefer mår i dag illa inom Kommunens Socialförvaltning? Får de ofullständigt stöd uppifrån, motarbetas de, eller får de rent utav falskt underlag för sitt arbete från socialnämndens ordförande eller socialchefen? Har de politiska rötäggen i toppen kanske något kriminellt att dölja?

Efter att under några år ha granskat Romernas situation i Europa, överväger Europeiska Rådet (Council)  nu även att granska RättsOsäkerheten  i Sverige.

 

Källa: Filosofens blogg:  www.peace.se/blogg/    Kategori LVU

Femtio mödrar och fem fäder till tvångsomhändertagna med LVU, har har under 21 år berättat sin historia för mig. Sedan 2010 har jag systematiskt byggt upp bloggen med mina inlägg och fått god hjälp från hundratals stödjande kommentarer om de kränkande, hämmande och ibland livshotande följderna av ett tvångsomhändertagande av barn från sina föräldrar. Sverige har ett allvarligt systemfel att hantera, innan vi är i närheten av den Humanitära Stormakt som propagandakanalen SVT/Pravda lockar oss tro att vi är.

 

Ämne: Konsten att vara frisk i ett sjukt land

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar