Kongressen fråntog Obama makten starta krig

02.08.2014 19:05

Den amerikanska kongressens representanthus tog på fredagen den 25 juli tillbaka makten från presidenten att besluta om USA skall gå i krig. Beslutet togs efter en timmes debatt med överväldigande majoritet (370 för, 40 emot och 22 avstod) och är en avgörande vändpunkt mot president Obama. Med så stor majoritet emot sig har Obama inte längre möjlighet att köra över kongressen och kan avsättas med det riksrättsförfarande som nu diskuteras öppet från vanliga politiker.

Resolutionen nr 105 hade lagts fram av Jim McGovern (D-Mass), Walter Jones (R-NC), and Barbara Lee (D-Calif.). Den säger i sin justerade form:

”Presidenten får inte skicka eller hålla Förenta staternas väpnade styrkor i Irak som stridande förband under längre tid, utan särskilt lagligt godkännande för sådan insats efter det datum då denna resolution antagits.”

”Inget i denna resolution ersätter villkoren i lagen om makten att förklara krig.”

Lyndon LaRouche välkomnade beslutet som en historisk vändpunkt med verkningar långt utöver Irakfrågan. Representanthuset har med överväldigande majoritet sagt att president Obama inte får starta krig. Med så klar majoritet över blockgränsen är det inte möjligt för senaten att göra annat än att bekräfta detta beslut att endast Kongressen har rätt att förklara krig.

Underförstått finns bakom beslutet och debatten den uppfattningen från många kongressledamöter att Kongressen i åratal har abdikerat från sitt konstitutionella ansvar och att besluten att efter terrorattentaten den 11 september tillåta presidenten använda militären, har lett till att landet har dragits in i krig utifrån lögner och till systematiska brott mot konstitutionen.

Denna seger var verkligen ett beslut om kongressens ställning och inte partiernas. Båda partigruppernas ledningar stödde resolutionen. Av dem som röstade för var 180 republikaner och 190 demokrater. 37 republikaner och tre demokrater röstade emot. Talare efter talare med början från republikanen Walter Jones beskrev resolutionen som “ett steg för kongressen att återta sin konstitutionella makt” ifråga om krig och fred. Jones citerade konstitutionens författare James Madison att det är Kongressen som har makten att förklara krig och makt att pröva anledningen till krig. Jones sa att han ångrade att med sin röst stödde beslutet 2002 att ge presidenten befogenhet att använda militär styrka i Irak och ville att detta och det tidigare beslutet 2001 skulle återkallas.

Kongressmannen Jim Mcgovern betonade att resolutionen slog fast kongressens roll att bestämma om krig och fred. Kongressmannen Thomas Massie sa att om vi skall gå i krig måste vi följa konstitutionen, allt annan är illegalt. Initiativtagaren till resolutionen, kaliforniendemokraten Barbara Lee sa att det är viktigt att det är kongressen som bestämmer när nationen engagerar sig krig. Hon sa att hon var speciellt bekymrad över att det ena uppdraget gav det andra. Hon pekade på att beslutet 2001 att ge presidenten krigsbefogenheter togs utan någon egentlig debatt och det användes för kriget mot Afghanistan och för att motivera dödandet med drönare, NSA:s övervakning och CIA:s hämtningar till hemliga förhörsfängelser.

Det är viktigt att Kongressen nu smider medan järnet är varmt och inte stannar vid detta. Som Lyndon LaRouche har sagt får inte Kongressen gå på semester den 31 juli, som bestämt. Kongressen måste fortsätta vara sammankallad tills de avsatt Obama från sin post, samt infört bankdelningslagen Glass-Steagall, vilket LaRouchePAC mobiliserar stort för med ett flygblad (https://larouchepac.com/node/31375) som sprids både i Kongressen och hela USA. En kongressmajoritet har nu formats för att få stopp på presidentens konstitutionella maktöverträdelser. Kongressen har också börjat agera mot det Brittiska imperiets och Wall Streets politik att använda sig av sitt inflytande över presidenten att dra in USA i storkonflikt med Ryssland. Med bankdelningslagen som första punkt i LaRouches fyrpunktsplan kan Wall Street drivas i konkurs och förlora makten att driva fram krig (https://larouchepac.com/node/31410). Det är det enda sättet att verkligen förhindra att Tredje världskriget bryter ut medan Kongressen är frånvarande.

Källa: https://www.larouche.se/nyheter/2014/07/27/kongressen-frantog-obama-makten-starta-krig
29.7.2014