Kommunerna kan spara 1,7 miljarder på politisk verksamhet, istället slösar de

27.05.2016 14:42

 

 Skattebetalarna har som ett första steg i en större kartläggning granskat kostnaderna för kommunernas minsta verksamhetsområde – politisk verksamhet – med syfte att identifiera möjliga effektiviseringar och på så sätt lösgöra resurser antingen till ökade anslag för kommunal kärnverksamhet eller för att möjliggöra ett lägre skatteuttag. Undersökningen kan även ses i perspektivet av demografiska förändringar och de ekonomiska påfrestning ar som dessa förväntas innebära för kommunsektorn i stort.

Resultatet visar en besparingspotential på minst 800 miljoner kronor bara genom att kommuner med höga kostnader för politisk verksamhet minskar sina utgifter till samma nivå som genomsnittet för jämförbara kommuner. Det motsvarar 1 780 nya  lärartjänster. Med jämförbara kommuner avses det för sammanhanget relevanta måttet befolkningsunderlag.

Om de kommuner som har höga kostnader istället effektiviserar den politiska verksamheten till samma nivå som de mest effektiva av jämförbara kommuner uppstår en besparingspotential på nästan 1,7 miljarder kronor, eller 3 650 nya  lärartjänster.

Läs rapporten här.

 Skattebetalarna har som ett första steg i en större kartläggning granskat kostnaderna för kommunernas minsta verksamhetsområde – politisk verksamhet – med syfte att identifiera möjliga effektiviseringar och på så sätt lösgöra resurser antingen till ökade anslag för kommunal kärnverksamhet eller för att möjliggöra ett lägre skatteuttag. Undersökningen kan även ses i perspektivet av demografiska förändringar och de ekonomiska påfrestning ar som dessa förväntas innebära för kommunsektorn i stort.

Resultatet visar en besparingspotential på minst 800 miljoner kronor bara genom att kommuner med höga kostnader för politisk verksamhet minskar sina utgifter till samma nivå som genomsnittet för jämförbara kommuner. Det motsvarar 1 780 nya  lärartjänster. Med jämförbara kommuner avses det för sammanhanget relevanta måttet befolkningsunderlag.

Om de kommuner som har höga kostnader istället effektiviserar den politiska verksamheten till samma nivå som de mest effektiva av jämförbara kommuner uppstår en besparingspotential på nästan 1,7 miljarder kronor, eller 3 650 nya  lärartjänster.

Läs rapporten här.

 

Ämne: Kommunerna kan spara 1,7 miljarder på politisk verksamhet, istället slösar de

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar