Kommer vi ha råd att ta emot flyktingarna? Nä, inte så länge stat och kommuner ”lånar” bankernas skulder.

23.10.2015 22:08

SD:s Jimmy Åkesson frågar sig om Sverige råd att ta emot flyktingarna. Man kan se hur dramat är satt att spelas. Vi står inför en enorm finanskris i Sverige (ett av världens mest skuldsatta länder) som kommer få 90-tals krisen att framstå som en västanfläkt. Och de som är satt att bära skulden är flyktingarna och invandrarna. Det är deras fel att vi inte har råd och att allt kommer gå åt helvete.

Det hela är parodi på en parodi i all sin tragik. Det är så fullständigt absurt att ingen frågar den enkla frågan:

-”Vad är det staten och kommunerna lånat för något?”

Staten (eller kommuner genom Kommuninvest) skapar en obligation och privatbankerna kluddar några siffror på statens konto hos banken. En obligation är en förpliktelse (jmf med det engelska ordet)  att staten ska betala tillbaka det staten ”lånat” och nu håller på sitt kundkonto hos t.ex SEB. Men vad innehåller då statens konto på SEB? Jo, det innehåller SEB:s skuld till staten. SEB har mao ”lånat ut” det SEB har ”lånat” av staten så att två skulder skapas. Men i verkligheten har varken staten eller SEB lånat ut något alls.

Så nu sitter staten med en ”skuld” på något den aldrig ”lånat” av SEB och SEB sitter med en lika stor skuld till staten på något som aldrig lånats ut.

Så  frågan är – va fan ska staten betala tillbaka till SEB när SEB inget lånat ut?

Det är så extremt absurt – om du lånar en spade av mig så vet både du och jag vad jag ska ge tillbaka. Hela samhället sitter i skuld till bankerna och ingen har en förbannad aning om vad det är för något som bankerna ”lånat ut” (om man nu kan kalla ingenting för något).

Alla ekonomiska ”experter” pekar på att den höga skuldsättningen bland bostads”ägare” och den växande skulderna för stat och kommun (som givetvis är invandrare och flyktingarna fel). Men ingen frågar om det är en riktig skuld och ingen kollar på att bankerna har ett lika stort skuldberg de (detta då, för att tjata, banker ”lånat ut” sina egna skulder då det enda banker kan ”låna ut” till sina kundkonton är, som sagt, bankens egna påhittade skuld),

Alla tror att banken ”lånat ut” pengar men ingen bank har någonsin låna ut några pengar till konton – de kan helt inte låna ut pengar till konton. Men likt förbannat är allt satt i skuld till dessa extremparasiter.

Så, Jimmy Åkesson, nä, vi kommer inte ha råd att ta hand om flyktingarna så länge stat och kommun sätter sig i allt djupare påhittad skuld till banksystemet.

Lösningen är att erkänna att bankernas skuldsättning av allt är värdens största bedrägeri och förstatliga bankerna samt avskriva alla påhittade skulder. Alla konton kan då innehålla pengar (återigen – det enda ditt konto kan innehålla idag är bankens skuld till dig – ditt konto kan ALDRIG innehålla pengar). Då får vi råd.

Så, Jimmy Åkesson, istället för att ge flyktingarna skulden borde du fråga dig själv

-”Va fan har vi ”lånat” för något av bankerna? Varför har vi inte råd?”

En suverän stat kan skapa riktiga pengar och behöver inte ”låna” kontopåhitt av privata bankerna. En suverän stat behöver därför inte vara skuldsatt överhuvudtaget.  Men jag antar att det är inte ingår i Åkessons uppgift att ifrågasätta varifrån alla skulder kommer ifrån. Han är satt att vara spelad eller riktig nyttig idiot och skydda dessa parasitintressen.

Fredrick Soddy var nobelpristagaren i kemi och studerade penningsystemet och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem:
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

Tillägg:

Läste Birger Schlaugs blogg då han åtminstone IBLAND snuddar vid ämnet (vilket är extremt ovanligt bland de korrupta alternativt totalimbecilla politiker vi har). Även han lyckas se förbi problemet genom att hissa ur sig dumheter som:

”Det är egentligen inte pengar som fattas – herregud, det finns mer pengar i samhället än någonsin – det är lärare, sjuksköterskor, tolkar, allt det där praktiska.”

Visst, Schlaug har rätt i att det finns praktiska problem. Men han har fel i att det finns mer pengar än någonsin i samhället. Faktiskt är det precis tvärtom – det har aldrig funnits mindre med pengar i samhället. De enda riktiga pengarna är fysiska sedlar och mynt. Bankernas skulder, dvs ditt och mitt kontoinnehav, är INTE pengar. Ändå räknas bankernas skulder helt felaktigt  in i den sk penningmängden -vilket är lika vansinnigt som att låta bankerna ”låna ut” sina egna skulder till konton. Runt 97% av den sk penningmängden består därför INTE av pengar – den består av bankernas skulder till kontoinnehavare. Mao, det är precis tvärtemot vad Schlaug skriver – i verkligheten har det aldrig funnits så lite med pengar i samhället

Jag vet inte hur många gånger jag skrivit om detta på Birgers blogg med hänvisningar till Bank of England etc etc – så han vet om ovan fakta. Han skriver vettiga saker men lämnar spelfältet helt öppet för Åkesson att skylla på flyktingarna för att samhället inte har råd genom att totalt missa orsaken till att stat och kommuner är satta i påhittad skuld till banksystemet.

Finns det verkligen inte en enda ärlig politiker som vågar ställa den uppenbara frågan:

-”Varför i helvete ska bankerna få ”låna ut” sina egna skulder?”

Alla politiker kanske inte är oärliga eller totalt okunniga. Kanske har en del (det fåtal som faktiskt fattar hur det fungerar)  bara fastnat i den inlärda hjälplösheten i tron att det inte finns något vi kan göra åt bankerna – de är för stora och mäktiga. Kanske är en del politiker så ”pragmatiska” att de hellre är en del av lögnen och hellre är marionetter. För det måste finnas några politiker, såsom Schlaug, som vet hur det fungerar men hellre blundar.

Här är några lögner som vi måste syna:

Vad kan banken ”låna ut” annat än bankens egna skuld till ett kundkonto när kontot enligt bankens egna balansräkning bara kan innehålla bankens skuld?

Av alla prostituerade politiker är nog Reinfeldt den största förrädaren

Bankirerna och ekonomerna kommer förstöra världen om vi tillåter dem fortsätta ljuga

Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är inte pengar, de används i byteshandel by proxy

Nej! Börsspekulation är inte ”sparande”. Pyramidspel är aldrig sparande

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är inte pengar! Att de trots detta ingår i penningmängden är en del av bedrägeriet

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Nej! Banker är INTE företag.

NEJ! Ditt konto hos banken kan INTE innehålla kronor! Liten film

NEJ! Du är aldrig låntagare av det som står på ditt konto! Banken är ALLTID låntagare av det som står på ditt konto.

Nej! Pengar är inte ett löfte om att betala – tvärtom – man kan betala löften med pengar.

Källa: https://parasitstopp.wordpress.com/2015/10/14/kommer-vi-ha-rad-att-ta-emot-flyktingarna-na-inte-sa-lange-stat-och-kommuner-lanar-bankernas-skulder/

Ämne: Kommer vi ha råd att ta emot flyktingarna? Nä, inte så länge stat och kommuner ”lånar” bankernas skulder.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar