Klimatmöte och spektakel i Paris

13.01.2016 00:11

Spencer-160107-UAH_December_2015

Detta är dr. Roy Spencers graf över satellitmätningar av den globala temperaturen. De täcker hela klotet, vilket markstationernas mätningar inte gör. De visar att 2015 är det tredje varmaste året efter 1998 och 2010. Nästa år väntas bli varmare, eftersom El Niño nu kommit igång liksom under 1998. El Niño är ett övergående fenomen, varför några tecken på fortsatt uppvärmning inte kan spåras.

Nedan en insändare i Enköpings-Posten:

2015-12-29

EP-Logga

Det skedde ett klimatmöte i Paris. 40 meriterade forskare under ledning av Dr Patrick Moore, före detta chef för Greenpeace, gick igenom klimatläget. Följande kunde konstateras:

1. Det finns inga bevis för att koldioxid ligger bakom den måttliga uppvärmning som skett sedan lilla istiden på 1700-talet. Mänskliga utsläpp var försumbara till cirka 1950.

2. Det har inte skett någon märkbar global uppvärmning de senaste 20 åren trots att koldioxidhalten i atmosfären ökat något.

3. Det har inte skett någon märkbar försurning av världshaven.

4. Det har inte varit någon accelererad ökning av oceanernas vattennivå.

5. Solen tycks påverka vårt klimat mest. Det är bättre samband mellan antalet solfläckar och jordens temperatur än mellan koldioxidhalt i atmosfären och jordens temperatur.

6. Det har inte skett någon ökning av extrema väderhändelser.

Slutsatserna från dessa forskare stämmer illa med de politiska katastroflarmen som presenterades på klimatspektaklet som 40.000 politiker och andra ”förståsigpåare” kom till. Att de inte tror på sitt eget budskap visas tydligt, då de flesta tagit flyget till mötet. Inte många har cyklat, gått eller åkt tåg, något som de vill att vi vanliga dödliga skall göra.

Hela tiden har självutnämnda experter som Rockström, flitigt inbjuden till TV-soffor, i radiokommentarer mm hävdat att vetenskapen är entydig. Någon vetenskaplig debatt i ämnet ”mänsklig påverkan på klimatet” har man nogsamt undvikit. Självklart beror detta på att deras argument inte tål en vetenskaplig granskning. Det mesta som de kommer med kan ifrågasättas. De 40 forskarna i Paris är inte ensamma. I USA nagelfar Dr Singer och hans forskarkollegor IPCCs resultat delvis utifrån IPCCs egna forskarrapporter. I Sverige finns Stockholmsinitiativets klimatblogg med mycket kompetenta deltagare. För att ta några exempel.

Härmed visas än en gång att politiskt hyckleri kan ta sig oanade proportioner, och att man använder sig av okunniga människors rädsla för katastrofscenarier som påtryckningsmedel. När politiker, som är okunniga om grundläggande naturvetenskap, får fritt spelrum att hantera jordens temperatur som vore det en auktion, där det gäller att bjuda under varandra så mycket som möjligt, har det gått för långt.

Framtidens dom över parisspektaklet kommer att bli hård. Hur kunde det komma sig att en bred allmänhet och forskarvärld låtit detta ske?

Staffan Wohrne
Bålsta

https://klimatsans.com/aktuellt-4/

Ämne: Klimatmöte och spektakel i Paris

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar