KI´s mörkläggning av bedrägeriet mot Osher Centrum bör också få extern utredning.

11.03.2016 20:40

Karolinska institutet har nu tvingats till omprövning av beslutet om internutredning av egna missförhållanden i samband med  forskningsfusk. Men det finns fler upprörande fall på brister i utredning av KI.

Torbjörn Sassersson genomförde (2011-2013) en omfattande journalistisk granskning av Karolinska Institutets förskingring av Osher-donationen på 43 miljoner kr. Sassersson visade på hur illa det blev då KI gjorde en ”internutredning” på en uppenbar kriminalitet begången av egna anställde.

Sasserssons granskning kan mycket väl ligga till grund för att ta upp en extern utredning:Osher Centrum: KI vill inte besvara fler frågor – Lokaler låsta och skylten är borta.

”Efter att ha rådfrågat en jurist om hur avslaget från Förvaltningsrätten kan överklagas blev bedömningen att det inte går att komma längre. Så här långt kan en journalist maximalt komma.” Länk

Torbjörn Sassersson borde för detta arbete ha nominerats till Stora Journalistpriset.

Det märkliga var att ingen annan journalist tog upp problematiken. Endast en forskare på KI som internt genom egna iakttagelser konstaterade hur illa det låg till. Också detta har Sassersson publicerat i artikeln: Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI.

Efter omfattande kritik mot Karolinska Institutets etiska och vetenskapliga ofullkomlighet i samband med KI-kirurgen Paolo Macchiarinis forskning och operationer av konstgjorda luftrör har KI nu tvingats acceptera kritiken.

Flyktvägen är stängd, dvs en internutredning som innebär att man ”undersöker” sig själva, i strid mot principer för revision, och KI måste nu acceptera det självklara rättesnöret och utsättas för en helt och hållet extern utredning.

-Det här är väldigt allvarliga saker och det är väldigt viktigt att det tas emot på ett seriöst sätt. Det finns en risk att man kan uppfattas som jävig, säger professor Nelson Follin (Karolinska sjukhusets chefsläkare).

Att KI nu tvingats till detta beslut riktar också blicken mot internutredningen av Osher Centrum. En donation på 43 miljoner som förskingrades under professor Martin Ingvars överinseende och ett bedrägeri som sopades under mattan av KI´s mörkläggning. LÄNK

Börje Peratt

Källa: Text TV 20160204

”Karolinska universitetssjukhuset backar efter stark kritik mot att sjukhuset skulle leda utredningen av KI-kirurgen Paolo Macchiarinis operationer. Utredningen kommer nu att ledas av en helt extern part. -Vi har hela tiden varit måna om att ha ett väsentligt externt inslag i den utredningen. Men vi har också tänkt vidare och även tagit del av de kritiska synpunkter som framkommit. Det säger sjukhusets chefsläkare, professor Nina Nelson Follin, i SVT:s  Aktuellt.

Det första beskedet, som mötts av stark kritik, var att utredningen skulle ledas av Nina Nelson Follin. Förutom sjukhusets egna experter skulle oberoende, externa experter ingå i utredningen.-Vi har kommit fram till att det klokaste för att göra en trovärdig utredning är att det är en komplett extern utredning, säger Nelson Follin. Hon hävdar att KS inte enbart ville granska sig själv, men att man nu tänkt om. -Det här är väldigt allvarliga saker och det är väldigt viktigt att det tas emot på ett seriöst sätt. Det finns en risk att man kan uppfattas som jävig, säger Nelson Follin.”  (Text TV 20160204)

https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2016/02/04/kis-morklaggning-av-bedrageriet-mot-osher-centrum-bor-ocksa-fa-extern-utredning/

 

Ämne: KI´s mörkläggning av bedrägeriet mot Osher Centrum bör också få extern utredning.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar