Kapitel 13 Ögon med mycken smärta

08.03.2015 22:26
Kapitel 13
 
Ögon med mycken smärta
 
 
 
- När jag känner på ögon från Jorden, förmedlade herr Fors till Helena, så erfar jag 
 
mycken smärta. Som jag berättade för dig så är varje kosmiskt öga ett strålknippe från 
 
en varelse.
 
 
- Om jag förstått det rätt så sänder alla varelser på Jorden ut sådana knippen. Ni kan 
 
fokusera på ett öga och avläsa dessa strålar. Ni vet då vad denna varelse utstrålar för 
 
tankar och händelser.  Sådana strålknippen eller ögon färdas från varelsen i all evighet i 
 
Universum utan att ta slut. Blir det inte fullt då i Universum?
 
 
- Nej, vårt Universum är stort, dessutom utvidgar det sig hela tiden. När jag studerar 
 
Jorden så kan jag fånga upp dessa ögon, eller strålar, antingen som en helhet från 
 
Jorden eller som enskilda ögon. Vi kan undersöka vart och ett av ögonen och får då en 
 
klar bild av vad det ögat innehåller. På så sätt kan vi undersöka varje grässtrå på Jorden 
 
och se vad det har för historia.
 
 
- Grässtrån? Kan väl inte vara så mycket som ett litet grässtrå kan tänkas innehålla.
 
- Jag vet att ni inte kan förstå det, men de grässtrån som växer i din gräsmatta har en lång 
 
historia på Jorden. De härstammar från de växter som fanns långt innan Jorden var 
 
bebodd av några gräsätande djur. Du uppfattar inte växterna som särskilt intelligenta, 
 
men vet du något om hur växterna lever och hur de kommunicerar? 
 
 
- Något så när. Fotosyntesen är den process hos växterna som omvandlar koldioxid till 
 
socker eller kolhydrater med hjälp av klorofyll. Som energikälla har de solljuset. 
 
- Så kan man mycket riktigt beskriva det på ett enkelt sätt. Men växternas liv är betydligt 
 
mer komplicerade än så. Det är något som du och Pia kan forska på. Ni får gå ut i 
 
naturen och lyssna till växterna och vad de har att berätta. Det finns ganska lite officiell 
 
forskning på växternas område hos er på Jorden. Det är många växter som just nu har 
 
en svår situation och lider. Det är dock mycket värre för djuren på er planet. Människorna 
 
på Jorden lever som om de var de enda varelserna som har rätt att leva på Jorden. Ni 
 
utnyttjar djuren på ett helt felaktigt sätt och det är tragiskt att känna på, vad dessa 
 
varelsers ögon förmedlar.
 
 
- Jag kan förstå att många strålknippen som kommer från Jordens djur förmedlar det 
 
lidande de utsätts för. Jag skäms ofta när jag tänker på hur vi människor behandlar 
 
djuren.
 
 
- Att skämmas hjälper inte djurens situation. 
 
- Vad ska jag göra då?
 
 
- Skriv om det, skriv om hur djuren behandlas inom olika områden. Människorna på 
 
Jorden måste se vad det är de gör. Kunskap och upplysning är det enda som kan 
 
förändra världen!  Du och Pia får som nästa uppgift att redogöra för hur växterna och 
 
djuren behandlas av människorna på er planet.
 

Ämne: Kapitel 13 Ögon med mycken smärta

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar