Kan Sverige bli en diktatur?

29.08.2015 12:45

Diktaturens moderna innebörd
I sin moderna innebörd innefattar diktaturen även regering av ett totalitärt eller auktoritärt kollektiv. Det poängteras ofta att ytterst få länder någonsin har dominerats av en enda person, och även de mer strikta diktaturer är beroende av ett folkligt stöd, om än passivt.

Diktaturen anses, framför allt enligt en liberal diskurs, som demokratins motsats. Det är också vanligt att likställa diktaturen med polisstaten, det vill säga samhällsförhållanden med stark repression från myndigheternas sida. Definitionsmässigt är detta dock ej nödvändigt för att diktatur ska anses föreligga, medan (vissa) inskränkningar av yttrandefrihet (((PK-MEDIA))), demonstrationsfrihet och näringsfrihet förekommer även i demokratiska stater, varför gränsen anses flytande.

Somliga diktatorer har åtnjutit ett sådant folkligt stöd att mer omfattande repression inte varit nödvändig för dem i syfte att behålla makten. I sin mera inskränkta mening är diktaturen en stat där fria, allmänna och lika val av politiska beslutsfattare inte förekommer eller fungerar som avsett (((DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN))). Inslagen av repression är alltså däremot inte oväsentliga. En totalitär diktaturs kännetecken är en obegränsad statsmakt med en auktoritär repession av befolkningen med militära, polisiära och administrativa medel (((PASSIVITET MOT FOLKET))), vari ingår övervakning, inspärrning och tortyr och central, samhällelig kontroll av alla landets resurser.

 

Ole Thronborg

Källa:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diktatur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diktatur

Ämne: Kan Sverige bli en diktatur?

Sverige är redan en diktatur

Ola | 13.02.2016

Sverige uppfyller redan alla kriterier för att klassas som diktatur. Skolplikt, värnplikt med tvång på mönstring (tillfälligt avskaffat), bygglov, marklov, tvång på sotning, tvång på brandinspektion, tv licens, vapenlicens, tillstånd för att demonstrera. Lägg där till att vi har världens helt utan konkurrens striktaste vapenlagar och det allra största hotet mot vårt samhälle är därmed det statliga våldsmonopolet.
Den hjärntvättade och rättslösa svensken - uppväxt med ständiga förbud och inskränkningar, kommer alltid ha svårt att acceptera att USA är demokratin där du med riktiga vapen får ta dej den självklara rättigheten och friheten att försvara liv & egendom, Sverige däremot är diktaturen där en plastbit som skjuter plastkulor omfattas utav vapenlagen, och du får inte bära med nånting öht som du kan försvara dej med då det strider mot det statliga våldsmonopolet.

Ny kommentar