Kampen om Sverige

14.08.2015 23:37

Författaren Åsa Harryson är en vanlig kvinna som fick ett ovanligt liv:

 
På grund av ett mycket hårt liv och en förmåga att kunna uppfatta mer än de flesta kan med sina sinnen – får vi följa med henne i de mest häpnads-väckande upplevelser.
 
Genom dessa upplevelser hon fått, har hon också fått ett budskap till makten, myndigheterna samt människor i Sverige.
 
Författaren Åsa Harryson ger dig även möjligheten att ta del av meningen med livet, samt att ge dig ett utökat perspektiv och synsätt på hur en del vuxna handskas med barn. Hon har även fått med en polischef i boken som yttrar sig om hur det fungerar inom polisväsendet. Man inser ganska snart att saker inte alls är som de ska.
 
Det är sällan som vi får se en så självutlämnande bok som denna: KAMPEN OM SVERIGE, som dessutom har en talande undertitel: Sveriges moment 22!  Och att Landet Lagom gått i baklås kan alla medborgare nu börja inse själva av nedanstående polaritet:
 
FN:s Barnkonvention har ett credo: Att göra det som är bäst för barnen. Och så kom Lagen om Vård av Unga (LVU 90: 52 ) till som ett föredöme för fyrtio år sedan: Att möjliggöra för samhället att ta ett barn från de säg fem procenten familjer där föräldrarna inte kunde hantera sitt alkoholproblem.
 
I dag har en Lönsam Kommunal Människohandel uppstått, en storindustri där endast 5% av de LVU-drabbade barnen återkommer till familjen, när föräldrarna i upprepade överklaganden i olika förvaltningsrätter med sin förtvivlan vill få ta hand omde egna barnen som säger att de vill hem till sin familj. Det listigt konstruerade LVU/HVB-Systemet gör att barnen fastnar i, förstörs av och kan blir kriminella av de vinstdrivande Familjehemmen och Hem för Vård och Boende. LVU-lagen används som ett skydd för ett lönsamt tvångsomhändertagande av 35 tusen utpekade barn per år. Sverige är nu världsbäst på tvångsomhändertaganden!
 
Sekretesslagen gör att barnens naturliga längtan efter sina egna föräldrar tystas ned, och vänd till sin motsats:  Socialsekreterarnas anklagelser mot bristande förmåga hos speciellt invandrade föräldrar, gör att ett brutalt tillslag kan göras i samverkan med Polisens Transporttjänst utan någon anan formalitet än en orosanmälan! 
 
Systemfelet i Sverige är att både Polisen och Socialtjänsten kan vara delanvändare och delägare i de familjehem och HVB-hem där sen de tvångsomhändertagna underåriga kan tvingas ta dämpande ADHD-medicinering inför sina sexuella tjänster till välbetalande besökare. Författaren Sofia Rapp Johansson nämner i sina böcker att i tio av de elva familjehem hon blev omplacerad till blev hon sexuellt utnyttjad av ägaren till stället!
 
Åsas nya bok kommer att presenteras på NKMR, Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, symposium den 5 september. Åsa kommer sen även att deltaga med sin bok exponerad i Bokförlagets Vulkan monter på Bokmässan i Göteborg torsdagen den 24 september. 
 
Vi kan ana att Åsa kommer att få signera många av sina böcker i entrén till den bokhanlare som inser vilken säljmagnet som den djärva Åsa kommer att vara inför Julhandeln i år…

 

Ämne: Kampen om Sverige

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar