Källor inom MI6: Eliten planerar omfattande raskravaller inom EU de kommande månaderna!

11.04.2015 16:50
UkColumn har fått ta emot ett alarmerande antal tips och uppgifter från visselblåsare inom MI6, det brittiska försvaret och från landets polisväsende. 
 
Det handlar om omfattande raskravaller som kommer att ske främst i England, men också genom hela EU under 2015-2016. Och det hela ska hänga ihop med Tony Blairs plan för att föra länder vidare från det postdemokratiska stadiet, in i det kommunitarianska systemet. Det hela kommer att ledas av den tyska bankmaffian som styr EU, då deras målsättning, så som Christopher Story avslöjat har länge haft en plan att införa nationalsocialism inom hela EU. 
 
Och det är de ökade motsättningar i samhället som kommer att bana vägen för att helt fullborda det postdemokratiska stadiet inom EU:s medlemsstater och det kommer att ge möjligheten för EU att föra fram Tony Blairs lösning på de ökade våldsamheterna i samhället, nämligen kommunitarianism. I praktiken skulle medborgarens inflytande över politiken avskaffas med omedelbar verkan. Och de politiska ledarna skulle inte längre väljas av folket, utan utses av en politbyrå. 
 
Detta skulle så klart göra de politiska partier helt betydelselösa. 
 
Anledningen till att många länder så som Sverige och England successivt minskat sina ekonomiska anslag för försvaret har också ett samband med Tony Blairs plan. Där nationerna görs helt försvarslösa. Därmed är det inte så konstigt att det är många inom det brittiska försvaret som hört av sig med tips och uppgifter. 
 
Den utlösande faktorn för de kommande raskravallerna kommer, enligt uppgift, att bli ytterligare avslöjanden om pedofilligor. Kravallerna och våldsamheterna som kommer att flöja ute på gatorna kommer att tvinga Staterna och inte minst EU att agera i sakfrågan. 
 
Kanske inte nyheter för mina läsare, men ändå alarmerande att eliten planerar att utföra detta redan nu. Uppenbart är att de har brottom, och har för avsikt att medvetet kollapsa ekonomin, för att slutföra omvandlingen till det kommunitarianska systemet. 
 
 

Ämne: Källor inom MI6: Eliten planerar omfattande raskravaller inom EU de kommande månaderna!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar