Jättarna som gick på jorden

13.04.2014 18:12

De har kallats för Nefilim och finns omnämnda i Bibeln.

Ett historiskt folk så gigantiska att de kan liknas vid jättar.

Länge har forskare tillbakavisat historien som en myt – fram tills nu.

 
 

Gigantiska ben sägs ha hittats i Sardinien, ben som kan vara det slutgiltiga beviset på jättarnas existens.

I första Moseboken omnämns de, jättarna Nefilim. Gudarnas söner som åkte ner till jorden för att para sig med jordens kvinnor.

Författaren Zecharia Sitchin har skrivit flera böcker i ämnet och säger i dokumentären "The mystery of the giants" att halvgudarna kom till jorden från en annan planet för 400 000 år sedan. Sitchin berättar att det finns 3000 år gamla målningar på jätteliknande människor inristade i bergväggar i Irak, som bevisar jättarnas existens.

Forskare har länge förkastat författarens teori som ren fantasi. Men nu kan allt vara på väg att förändras.

Hävdar att gigantiska ben finns

I enorma stengravar på Sardinien, en italiensk ö i Medelhavet, hävdar lokalbefolkningen att de hittat gigantiska ben som tros komma från människor som var över 2,5 meter långa när de levde.

Kan det vara så att mänskliga jättar vandrat på jorden?

Professorn Luigi Sanna från Sardinien har studerat legenden kring jättarna i hela sitt liv. Han säger i dokumentären "The mystery of the giants" att han tror sig ha förstått gåtan kring de gigantiska benen.

2000 år före Kristus levde ett historiskt folk som var lokalbefolkningen på Sardinien. Sanna har genomsökt varenda spår som folket lämnade efter sig och hittat två stenar där det går att urskilja ett enda ord: Jättar.

Luigi Sanna tror att lokalbefolkningen, som var korta till växten, levde på Sardinien i flera tusentals år – tills de fick besök av ett annat folk från Syrien som hette just Nefilim. Nefilim kom till ön med skepp och var mycket längre än lokalbefolkningen. De så kallade jättarna tog snabbt kontroll över Sardinien och började para sig med lokalbefolkningens kvinnor. På grund av deras storlek tillbads de som gudar.

Bibelhistoria kan komma från Sardinien

Det kan alltså vara härifrån som Bibelns historia om Nefilim, gudarnas söner från en annan planet har sitt ursprung.

Sanna säger att flera spår på den italienska ön pekar mot att jättarna var över 2,5 meter långa. På grund av deras storlek blev de eftertraktade krigare och fick betalt för att kriga i Egypten och enligt legenden var de till och med livvakter för den dåvarande faraon i Egypten.

I dokumentären "The mystery of the giants" åker journalisten Jamie Theakston till Sardinien för att ta reda på sanningen. Han möter flera från lokalbefolkningen som berättar om gigantiska benfynd. På stora gröna slätter har någon dragit stenar som väger flera ton för att skapa gravar. Gravar för jättar, enligt lokalbefolkningen.

Ingino Argiolas bor på ön och säger sig ha hittat två enorma skelett under 50-talet.

– Skeletten låg ner och höll i varsin kopp som var målade. Det såg ut som en ritual, säger han i dokumentären.

Men när Ingino Argiolas berättade om fyndet för de lokala myndigheterna, hävdar han att de genast mörklade hela händelsen.

– De kom till graven med två bilar, lade skeletten i en säck och körde därifrån. Sedan dess har jag aldrig sett dem.

Övertygade om att benen är förstörda

Flera som bor på Sardinien är övertygade om att myndigheterna under flera års tid har samlat in gigantiska människoben och förstört dem. Allt för att se till att historien om jättarna inte uppdagas.

– Bibeln pratar om jättar vid namn Nefilim. Tack vare benfynden kan det för första gången finnas bevis för att de faktiskt existerade. Det är klart att myndigheterna mörklägger historien. Det finns inte en chans att de skulle tillåta en teori som ifrågasätter evolutionen, säger Andrew Gough, reporter för Heretic magazine i dokumentären.

Doktor Alfonso Stiglitz är arkeolog på Sardinien och han hävdar att lokalbefolkningens historier om gigantiska människoben bara är strunt. Benen som hittats har tillhört djur och myndigheterna skulle aldrig försöka gömma undan ben för att mörklägga något. De stora gravarna som finns på ön är massgravar för vanliga människor – inte jättar.

– Jag har varit arkeolog här i 20 år och jag har aldrig sett ett konkret bevis för att det funnits några jättar. Vissa personer tror på myten för att mysteriet är bättre än verkligheten, säger han i dokumentären.

Vad som egentligen är sanning eller myt är oklart. Än har inga konkreta bevis för att jättarna existerat hittats. Benen som lokalbefolkningen säger sig ha grävt fram är spårlöst borta och det har aldrig kunnat fastställas var de kom ifrån.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article18704208.ab