Jakten på sossarnas ”Handlingsplan mot faktaresistens” (och nu avskyr jag dem mer än någonsin!)

11.03.2017 13:55

Bästa läsare!

Ni har väl inte glömt den socialdemokratiska finansministern Magdalena Anderssons utspel om att ta upp kampen mot ”fake news” i form av ”ett handlingsprogram mot faktaresistens”? Utspelet kanaliserades genom en enklare information på socialdemokraternas hemsida, samt med hänvisning till en intervju på Aftonbladet där tidningen skriver följande:

Ett exempel på falska nyheter som hon [finansminister Magdalena Andersson] själv stött på handlar om pengar som staten lägger på flyktingmottagande.

Tämligen snart kunde vi som har ett kritiskt tänkande till vad politiker och massmedier skriver konstatera att detta påstående kommer från Magdalena Andersson själv och den socialdemokratiska regeringen. Den 12 november 2015 presenterade regeringen en ändringsbudget där man efter en uppgörelse med de borgerliga partierna sköt till 11 miljarder kronor. SVT – det statskontrollerade mediebolaget som skall garantera att medborgarna får korrekt och opartisk information – skrev följande:

– Det här är ett engångsbelopp, men även som engångsbelopp är det en historisk stor engångssumma. Allt kommer att finaniseras genom lån, säger Magdalena Andersson.

Obs! Felstavningen av ”finansieras” är SVT’s egen, inte min. Poängen är dock att finansminister Magdalena Andersson säger till SVT och andra medier i november 2015 att regeringen lånar pengar för att att hantera flyktingfrågan i regeringens budget. Och år 2017 kallar hon detta faktum för uttryck av faktaresistens!

Bara det faktum att Magdalena Andersson i ett mediepolitiskt utspel hävdar att påståendet om att regeringen lånar pengar till sin flyktingpolitik är en falsk nyhet – när detta inte är annat än sant – borde tas upp i riksdagens konstitutionsutskott!

Men i dagens blogginlägg ämnar jag återgå till det socialdemokratiska utspelet för två veckor sedan där man utlovade ett handlingsprogram mot faktaresistens. På deras hemsida angav man den 22 februari att ”partistyrelsens förslag till riktlinjer presenteras i sin helhet den 24 februari”. Så låt oss se vad de vill för att bekämpa s.k. faktaresistens.

Jag tänkte sålunda följa upp det som det surrades om så intensivt den 22-23 februari med vad som då skall ha presenterats den 24 februari, inte minst med tanke på att det blev väldigt tyst om saken efteråt. Jag gick nämligen in på de vanliga systemmedierna och hörde syrsorna spela den 24-25 februari, och sedan har jag själv haft fullt upp med annat. När jag nu går in och söker på Google News kan jag konstatera att det pratades om ”handlingsprogram mot faktaresistens” i stort sett bara den 22-23 februari, och sedan när sossarna skulle presentera riktlinjerna för detta… blev det knäpptyst. Varför?

Jag har nu gjort mig besväret att gå in på sossarnas hemsida. Jag vet, jag fick en uppläxning av min liberala svenskalärare om att inte kalla sossarna för sossar eftersom det är ett deprecierande uttryck. Men om begreppet ”sosse” är nedsättande så har det aldrig förr funnits så goda skäl till att använda ordet. Ja, jag skulle vilja att begreppet ”sosse” rent akademiskt tillskrivs egenskaper som ”mental efterblivenhet”, ”makthungrig”, ”avundsjuk”, ”snarstucken”, ”verklighetsförnekande”, och så vidare. Möter man en otrevlig eller inkompetent människa skall det första skällsord som kommer ur ens mun vara ” – Fan, vilken sosse du är!”.

Åter till saken. Jag har gått in på sossarnas hemsida i hopp om att klart och tydligt få ta del av de konkreta förslaget till handlingsplan mot faktaresistens som utlovats till den 24 februari. Istället möts jag av en lista på dokument som partistyrelsen lämnar till den kommande partikongressen. Att läsa titlarna är som att läsa en spelbricka i ett floskelbingo: ”Sammanhållning ger ökad trygghet”, ”Kunskap gör Sverige starkare”, ”En välfärd som går att lita på”, ”Världens första fossilfria välfärdsland”, ”Samarbete för gemensam säkerhet”, ”Trygghet i en ny tid – förslag till politiska riktlinjer”, och… här till det stora garvet… ”Framtidspartiet”!

Alltså… jag skulle inte ens köpa en begagnad bil av Stefan Löfvén. Det går inte att läsa dessa floskulösa rubriker utan att fråga sig själv om man skall skratta eller gråta…!

Fast var är handlingsplanen mot faktaresistens som finansminister Magdalena Andersson fick bullra om i alla medier den 22 februari?

Jag börjar leta, och finner snart att jag lider av en medicinsk intolerans mot socialism. Jag exponeras inför den ena kollektivistiska attacken mot individuell frihet efter den andra när jag ögnar genom kongressdokumenten.

Staten – givetvis den som styrs av socialdemokraterna, för allt annat är att betrakta som en statskupp (fritt citerat efter kräkmedlet Marita Ulvskog) – åtar sig att på bekostnad av  skattebetalarna sköta eller styra allt från vagga till grav; man riktigt känner socialdemokraternas eufori över att ha regeringsmakten i sina händer och kommendera hur folk skall leva sina liv och hur diktera för alla andra hur de skall agera. Som libertarian blir jag uppriktigt sagt äcklad av att läsa vad sossarna skriver och hur de formulerar sig. Men jag tjänar mina läsare, och jag skall hitta den där jävla handlingsplanen mot faktaresistens om jag så skall läsa all denna socialistiska smörja…

Nej, jag måste ännu en gång säga hur mycket jag avskyr socialdemokraterna och deras ”progressiva världssyn”, tvi vale! Så att ni läsare riktigt förstår hur illa det smakar i min mun just nu!

Tyvärr gör inte sossarna det lätt att hitta vad man söker hos dem (i både bildlig och bokstavlig bemärkelse), men till slut, längst ner på sidan 15 i dokumentet ”Förslag till politiska riktlinjer” finner jag vad som var den stora nyheten den 22 februari:

En ny kultur- och folkbildningssatsning. Vi vill genomföra ett digitalt kunskapslyft. Ett handlingsprogram mot faktaresistens, det fenomen som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen, ska tas fram. Unga och deras föräldrar behöver möjligheter att öka sin förmåga till källkritik och medie- och informationskunnighet. Fri entré- reformen byggs ut på sikt till att omfatta även regionala institutioner. Fler barn och unga ska kunna delta i kultur- och musikskolor av hög kvalitet. Vi vill att fler bibliotek utvecklas till mötesplatser och öppna kunskapscentrum.

”Ett handlingsprogram mot faktaresistens, det fenomen som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen, ska tas fram.”

Var det allt? Nåväl, det är illa nog att vi har en regering som anser sig vara satt i regeringsställning för att tvinga folk att tycka lika med makten. Beaktar man den iögonfallande aspekten att finansminister Magdalena Andersson själv hanterar fakta på ett av de mest vårdslösa sätt man kan tänka sig – nämligen att förneka sina egna sagda ord – så måste jag säga att finns det ett område som regeringen inte skall tafsa på så är det frågan om att fostra medborgarna i ”källkritik” och ”medie- och informationskunnighet”.

Sveriges socialdemokrater är enligt min mening jämte galopperande islamism det största demokratihotet som den svenska nationen står inför!

Hälsar eder Peter Harold

https://peterharold.wordpress.com/2017/03/04/jakten-pa-sossarnas-handlingsplan-mot-faktaresistens-och-nu-avskyr-jag-dem-mer-an-nagonsin/

Ämne: Jakten på sossarnas ”Handlingsplan mot faktaresistens” (och nu avskyr jag dem mer än någonsin!)

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar