Israel, den psykopatiska entiteten*

08.11.2015 15:43

Kan en nation* vara en psykopat? Enligt en expert på politisk psykopati, Andrzej Lobaczewski, är svaret ja. Hela nationer, även internationella politiska rörelser, kan uppvisa ett beteende som motsvarar personlig psykopati. Lobaczewski, en polsk psykiater, diagnostiserade psykopatiska symptom bland kommunisterans [politiska] ledarskap. Han hävdade att individer med personlighetsstörningar, särskilt dåpsykopati, tenderar att dras till maktpositioner, som kan starta en smitthärd där en regim i sin helhet får psykopatiska egenskaper.

 

 Läs mer>>> 

Ämne: Israel, den psykopatiska entiteten*

Stater som agerar likt psykopater

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet | 24.11.2015

Det är inte detta fenomen som förbryllar mig mest, men varför människor i en demokrati röstar på dem och följer dem. Jag frågar mig om skrämsel med en fiende gör att människor är mer benägna att följa psykopater och att detta skulle förklara psykopaternas behov av krig eller terror innan demokratiska val?

Ny kommentar