Israel är huvudköparen av ISIS olja - Rapport

04.12.2015 17:12

Thu, 3 Dec 

 

Kurdiska och turkiska smugglare transporterar olja från ISIS-kontrollerade territoriet i Syrien och Irak och säljer det till Israel,
säger flera rapporter inom arabiska och ryska medier. uppskattningsvis 20 000 - 40 000 fat olja produceras dagligen i de av

ISIS kontrollerade områderna och genererar $ 1till 1 500 000 dagliga vinster för terroristorganisationen.
Oljan utvinns ur Dir A-Zur i Syrien och två fält i Irak och transporteras till den kurdiska staden Zakhu i en nära gränsen till Syrien,
Irak och Turkiet. Israeliska och turkiska medlare kommer till staden och när de är överens om priserna, smugglas oljan till den
turkiska staden Siop  där den markeras som olja från kuriska områden i Irak och säljs för $ 15- 18 per fat till den israelsiske
medlaren, en man i 50-års åldern med dubbelt greiskt-israelsiskt medborgarskap och kallas Dr Farid. WTI och Brent Crude är
närmarande när det säljs för $ 41 - 45 per fat. Sedan transporteras olja via flera turkiska hamnar och sedan till andra hamnar där
Israel utgör de populäraste resmålen.

I augusti rapporterade "Financial Times" att Israel erhåller 75 % av sina oljeleveranser från det irakiska Kurdistan. Mer än en tredjedel
av sådan export går via hamnen i Cayhan, som FT beskriver som en "potentiell inkörsport för ISIS-smugglade råolja".

Det har varit etablerat att Turkiet är en viktig knutpunkt för ISIS oljesmugglingsverksamhet. Men vart skickas oljan? Någon måste
ju köpa den. Svaret är som synes ISRAEL.

Al-Araby publicerade en en omfattande utredning som i deltalj lägger ut hur oljan transporteras från
ISIS-kontrollerade brunnar till Israel via Turkiet.

 Källa: https://russia-insider.com/en/politics/israel-main-buyer-isis-oil-report/ri11633?utm_source=Russia+Insider+Daily+Headlines&utm_campaign=075871fc43-Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014&utm_medium=email&utm_term=0_c626db089c-075871fc43-227213001&ct=t%28Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014%29&mc_cid=075871fc43&mc_eid=6f3665c485

Ämne: Israel är huvudköparen av ISIS olja - Rapport

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar