"Inte konstigt att det blir fel" - intern rapport avslöjar brister i varannan asylutredning

04.02.2017 13:04
Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer. Foto: Marcus Ericsson/TT och Tomislav Stjepic

Det är inte så konstigt att en del beslut blir felaktiga. Det säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer när en intern rapport visar på stora brister i de asylbeslut som fattades under förra året i kölvattnet på den stora flyktingströmmen.

 

Det är P1-programmet Kaliber i SR som har tagit del av den interna rapporten där Migrationsverket själva har kvalitetsgranskat 400 asylbeslut av de över 100 000 beslut som fattades förra året.

Två procent direkt felaktiga
Bara hälften av besluten levde upp till regelverkets måttstockar. Två procent av besluten var direkt felaktiga och 13 procent var "diskutabla" medan 40 procent inte var "tillräckligt begripliga".

- Ja, jag kan bara konstatera att det är den bedömning man gör och vi är alltså inte nöjda med den här uppföljningen, självklart är vi inte det, säger Fredrik Beijer till Kaliber.

- Vi kommer nu att få satsa på att jobba med kvalitetsfrågor och kompetensutveckling. Så länge vi ser att vi kan göra saker bättre så kommer vi inte vara nöjda, 

Komplex verksamhet
Men han anser också att "det inte är så konstigt att en del beslut blir felaktiga", bland annat eftersom det är en komplex verksamhet. Man har också tagit emot många ansökningar samt anställt många nya och oerfarna handläggare.

Kaliber rapporterar också att man i många av besluten har hittat brister när det handlar om till exempel utredningen om den asylsökande ska ges status som flykting eller skyddsbehövande.

Fel statusbedömning
Migrationsverket konstaterar enligt Kaliber att kvalitén på dessa statusbedömningarna ofta brister. Så mycket som 27 procent av statusbedömningarna kan vara felaktiga, vilket kan få stora konsekvenser för den asylsökande.


Dela

  • Anna Wetterqvist

https://www.dagensjuridik.se/2017/02/inte-konstigt-att-det-blir-fel-intern-rapport-avslojar-brister-i-varannan-asylutredning

Ämne: "Inte konstigt att det blir fel" - intern rapport avslöjar brister i varannan asylutredning

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar