Inre frid är fredens begynnelse

08.11.2015 16:33
Postat den 2 november, 2015 av Ove Svidén
 

Personlig inre frid är den stabila basen för fred i den lilla gruppen,
i familjen, på stegen upp till skolan, arbetsplatsen, byn,
kommunen, samhället och världsfreden.

Familjen är en övningsplats för konfliktlösning i mindre skala.

Moderskärleken är Skaparens Gud gåva till mänskligheten, 
för de livsviktiga åren före tre. 
Källa: Montessoripedagogen Camilla Carlberg.
 

Genom att inte erkänna familjen som en värdig, betald arbetsplats för föräldrarna, under säg 4-6 timmar per dag, öppnas dörren till den lönsamma storindustri av LVU-tvångsomhändertaganden som sker via det smarta LVU/HVB-Systemets ram.

World Peace Foundation arbetar på alla ovanstående nivåer på stegen mot en kreativ VärldsGemenskap!

P.S.   Fred är vägen till fred

Fred är inte bara avsaknad av krig. En djupare form av fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. K.G. Hammar, teolog och f.d. ärkebiskop, menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det går inte att bomba eller rusta sig till fred. För att skörda måste man först så. K.G Hammar intervjuas av Anna Lindman.

https://www.ur.se/Produkter/180702-En-bok-en-forfattare-Fred-ar-vagen-till-fred
Produktionsår:2014   Längd:18:26  Tillgängligt på UR.se till:30 juni 2018

 

Ämne: Inre frid är fredens begynnelse

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar