Inom forskningen har man bl a funnit följande frekvenser vara kopplade till viss påverkan och även sjukdomsframkallande:

16.06.2017 21:57

 

 

Det finns frekvenser som påverkar vårt nervsystem i större grad är andra frekvenser, här några exempel, text från mitt häfte ”Strålande Tillvaro”:

 

Människor och djur har interna frekvenser som styr olika funktioner. I våra kroppar skickas order till t ex muskler med elektrokemiska signaler som via nervbanor når sitt mål, hjärnan håller total kontroll på kroppens minsta beståndsdel och det sker med kemisk-elektriska signaler. Dessa signaler har olika frekvenser för olika ändamål. Att t ex en pacemaker fungerar genom att avge elektriska pulser som stimulerar hjärtats muskler att pumpa blod, vet ju alla.

 

Om vi stör kroppens naturliga elektrokemiska signaler med utifrån kommande snarlika pulser, som tränger in i våra kroppar, så är det inte så svårt att förstå att dessa kan ställa till ”oreda”! Det är vad som händer, särskilt vid vissa specifika pulsfrekvenser.

 

Våra hjärnor t ex arbetar med kemisk-elektriska signalfrekvenser, en av dessa frekvenser, för kalciumjonvandring, är ca 16,6 Hz. Tetrasignalpulserna (Rakel, 17,65 Hz) interfererar med hjärnans signalsystem, vilket skapar kaos och kan orsaka allvarliga sjukdomar. Pulserna orsakar bl a en "explosion" av vandringen av kalciumjoner i hjärnan, de joner som är informationsbärare mellan cellerna, men normalt i mycket mindre omfattning. Hjärnan stressas av Tetrapulserna i en omfattning som normalt inte kan uppstå.

 

4,5 Hz utlöser paranoida drag.

6,6 Hz utlöser depression och självmordsbenägenhet.

7,83 Hz mår vi bra av, den s k Schumanresonansfrekvensen på vår Jord

8 Hz kan få djur att falla i djup sömn

10,8 Hz utlöser panikkänsla

11 Hz utlöser maniskt beteende och ångest.

16 - 25 Hz kan vid kraftig effekt vara dödlig

16 Hz kan utlösa epilepsi

25 Hz kan orsaka blindhet om strålningen koncentreras mot huvudet, hjärtattack om den riktas mot bröstet.

 

Kalle Hellberg

Ämne: Inom forskningen har man bl a funnit följande frekvenser vara kopplade till viss påverkan och även sjukdomsframkallande:

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar