Ingen forskare ifrågasätter nedanstående mätdata - jordens medeltemperatur.

28.03.2015 21:16
KOLLA IN DET NYA SLUTET!
En stolt författare - Brage Norin
 
Ingen forskare ifrågasätter nedanstående mätdata - jordens medeltemperatur.
Tabellen nedan visar hur mycket temperaturen på jorden har ökat under åren 2001 - 2015 - jämfört med medeltemperaturen 1951 - 1980. Siffrorna i tabellen anger höjningen av temperaturen mätt i hundradels grader Celsius. (Ex: 44 betyder alltså 0,44 grader C varmare än snittemperaturen 1951 - 1980). Tidsperioden 1951 - 1980 har vi som är äldre upplevt. Det är en av anledningarna till varför man valt att redovisa hur mycket temperaturen på jorden har ökat jämfört med denna tidsperiod. Dessutom var jordens temperatur ganska stabil under denna trettioårsperiod. Fyra kolumner till höger i tabellen visar motsvarande tremånadersvärden under åren 2001 - 2015. Enskilda månadsvärden kan variera avsevärt medan mätvärdena som vägar samman tre månader varierar mindre. Därför är kolumnerna till höger i tabellen av speciellt intresse.
 
* El Nino / La Nina påverkar jordens medeltemperatur tydligt. Dessa svängningar i Stilla Havets yttemperatur brukar återkomma omkring vart 5:e år.
* Solcyklerna påverkar också jordens medeltemperatur - fast svagare.  Solcyklerna brukar återkomma vart 11:e år (plus/minus några få år).
 
För att minimera påverkan av dessa fenomen brukar man därför redovisa medeltemperaturen i löpande 5-årsvärden och 11-årsvärden. Dessa kurvor visar tydligare den bakomliggande trenden. Senaste årets temperaturdata är oroande. Om El Nino slår till händer det något dramatiskt. 
 
Ett utbrott av en stark El Nino skulle skapa medeltemperaturer på 1 grad Celsius (100 i tabellen nedan) - varmare än medelvärdet 1951 - 1980.
Eftersom ökningen av medeltemperaturen mätt över haven är lägre än motsvarande ökning över land, märks en grads höjning av jordens medeltemperatur mycket tydligt där vi människor bor - på land. Temperaturhöjningen över land är mer än dubbelt så hög som över haven.
 
Forskarna bävar. Knappast någon tror att det går att begränsa höjningen av jordens medeltemperatur till två grader Celsius. Detta skulle medföra en höjning av medeltemperaturen över land på cirka fyra grader - i klartext - ett varmt helvete närmar sig på jorden.
 
Nordpolens iskalott bildades för cirka fem miljoner år sedan. För tre år sedan nåddes ett skrämmande minimirekord för nordpolens isyta under sensommaren - strax under 4 miljoner kvadratkilometer (km2). Det innebär att nästan all is i nordpolen under den följande vintern nybildades under den kalla vinterperioden - det mesta var "ettårig" is. (Ex: Om ismaximum under vintern uppmäts till 14 miljoner km2 har isytan ökat från 4 till 14 miljoner km2 - vilket innebär att hela 10 miljoner km2 is i nordpolen bildades under vintern - ettårig is).
 
Just nu i mitten av mars månad 2015 när isen är maximal, har vi mindre isyta än någonsin tidigare. Om uppvärmningen i Arktis fortsätter kommer vi snart att få uppleva en sensation som ingen kan föreställa sig - att få bo på en planet där isen vid Nordpolen försvinner helt under sensommaren. När detta inträffar bor vi på en planet med bara ettårig is i Nordpolen under vintern - is som smälter bort varje sommar. Detta fenomen betyder i sin tur att jordens förmåga att spegla tillbaka solljuset ut i rymden minskar kraftigt i norr. Jordens "albedo" förändras i Arktis. Solljuset absorberas av det öppna vattnet i stället för att reflekteras av den vita snötäckta isen. De isfria perioderna under sommaren kommer successivt att öka. Det blir i Nordpolen som det är i våra sjöar i norra Sverige - is under vintern och öppet vatten under sommaren. I hela människosläktets historia har det funnits permanenta iskalotter både i Nordpolen och i Sydpolen. Att få vara med om att ena iskalotten periodvis försvinner, var fullständigt otänkbart bara för några år sedan. Alla experter varnar för en svår ekologisk katastrof i Arktis.
 
Vi människor gör absolut ingenting för att stoppa katastrofen. 
En värld i krigstillstånd gör det omöjligt att agera i tid. Vi sitter fast i en hopplös krigarkultur. USA driver frenetiskt krigen i världen - men vi ser det inte. Vi hjärntvättas av massmedia i Västvärlden. Varje gång vi slår på nyheterna i TV eller radio duschas våra hjärnor med falsk information. Varje gång vi läser en dags- eller kvällstidning händer samma sak. Vi blir mentalt manipulerade. Vi låter oss styras av människor som talar om fred, men som i verkligheten satsar på militär rustning. Vi låter oss styras av politiker som pratar om jämlikhet, men som i verkligheten skapar en skriande skillnad mellan rik och fattig. Vi låter oss styras av makthavare som pratar om jordens klimat men som i verkligheten struntar fullständigt i den kommande klimatkatastrofen. Sanningen är att känslokalla mänskliga skal styr världen. Militärt hedenhös-tänkande och sjuklig girighet är på väg att skapa ett helvete på jorden. Vi är så hjärntvättade att vi blivit handlingsförlamade. Katastrofen är oundviklig.
 
Lustigt nog är det samma molekyler - koldioxid och vatten - som genom fotosyntesen byggde livet på jorden, som också begränsar vår framfart. Halterna av koldioxid och vattenånga stiger nu allt snabbare i atmosfären. Dessa "växthusgaser" ökar snabbare och snabbare och snabbare - samtidigt som politikerna pratar mera och mera och mera om begränsningar av utsläppen. Absolut ingenting görs för att stoppa klimatkatastrofen. En stor del av våra ledande politiker har drabbats av en mycket farlig schizofreni - en djup personlighetsklyvning. Ord och handling har separerat fullständigt. Mahatma Gandhi yttrade sig mitt i prick - "Problemet är att vi människor inte är vid våra sinnes fulla bruk". Bättre kan man inte sammanfatta läget.
 
Budskapet om "ständig tillväxt" frontalkolliderar med naturen.
Hela vår perversa masskonsumtionssystem måste gå under för skapelsens skull. Köp/slit/släng-samhället som är ett resultat av människans girighet håller på att fördärva hela vår planet. Fler och fler länder kommer att piskas av ett nytt klimat som människan inte är anpassad till. En överhettad planet tvingar oss till slut att tänka om. Vi kommer att lära oss läxan att leva på naturens villkor i stället för att exploatera naturen för kortsiktig vinning, men denna lektion kommer att bli mycket smärtsam. 
 

Vilken omvälvande historisk period som väntar – ett helt nytt samhälle håller på att födas. Snart kan vi påbörja arbetet med att reparera skadorna efter de galna generationer som med förbjudna fossila bränslen och i stor girighet lyckades skada så mycket som var vackert på vår jord. Då blir det kul att leva. Att leva i fred och harmoni med naturen är ett mycket värdigt liv..

 

Tusentals produkter som är gjorda för att inte gå sönder och designade för total återvinning väntar på sina innovatörer. Sådana produkter minskar naturligtvis behovet av arbetskraft, men detta är oundvikligt. I framtidens miljövänliga samhälle kommer vi inte att behöva arbeta ihjäl oss. Allt eftersom hållbara miljödesignade varor ersätter köp/slit/släng-produkterna minskar behovet av arbetskraft. Vår massproduktion av köp/slit/släng-produkter som skadar både miljö och klimat kommer att ersättas av ett meningsfullt skapande arbete.

 

I ett ekologiskt hållbart samhälle finns miljarder små familjeföretag som producerar nästan allt vi behöver. Ekologisk odling kommer att explodera över hela världen. Människans skapande kraft kommer äntligen att kunna blomma. Övergången till ett sådant samhälle blir svår, men målet är ett himmelrike jämfört med dagens masskonsumtions-hysteriska samhälle. I ett sådant samhälle blir vi riktiga människor i stället för simpla ”konsumenter”.

 
Kommentarer till tabellen nedan:
Nedan ser ni officiella temperaturdata. Observera att medelvärdet 1951 - 1980 motsvarar "00" i tabellen. Under de senaste tolv månaderna (mars 2014 - februari 2015) har hela tre tremånadersmedelvärden (kolumnerna nere till höger) legat över 0,70 grader Celsius (73, 74 och 75). Det ser ut som om jorden börjar få hög feber. (Några mätdata som är speciellt oroande har i tabellen nedan skrivits med fet text).
 
Man måste komma ihåg att jordens medeltemperatur under "referensåren" 1951 - 1980 låg några tiondels grader högre än under tidsperioden 1901 - 1930. Om vi väljer denna tidsperiod som bas måste vi alltså lägga till drygt två tiondels grader Celsius. Jämför man medeltemperaturen på jorden under de senaste tolv månaderna med motsvarande medelvärden under tidsperioden 1901 - 1930 så handlar uppvärmningen om en hel grad Celsius
Det betyder att jordens medeltemperatur under de senaste tolv månaderna är cirka en grad C varmare - jämfört med medeltemperaturen för ett hundra år sedan.   
Data - Goddard Institute for Space Studies - global temperature analysis (GISTEMP)
2014 is the warmest year in the instrumental record. 
Year      Jan   Feb   Mar  Apr   May  Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov  Dec           DJF  MAM   JJA   SON   Year
2001  41  46  57  51  56  53  59  48  52  47  68  52     38  55  54  56 2001
2002  72  74  89  56  62  54  58  53  62  54  58  42     66  69  55  58 2002
2003  72  54  55  52  60  47  54  65  63  72  52  72     56  56  55  62 2003
2004  56  66  62  58  40  40  22  41  50  62  69  48     65  54  34  61 2004
2005  69  55  66  66  61  64  62  60  73  76  71  64     57  65  62  74 2005
2006  53  65  58  44  43  60  50  65  58  65  69  74     61  49  59  64 2006
2007  93  65  68  71  64  55  58  57  61  56  54  46     77  67  56  57 2007
2008  22  31  69  48  46  43  54  38  59  61  62  51     33  54  45  61 2008
2009  56  48  49  57  59  61  66  61  64  58  71  57     52  55  63  64 2009
2010  65  74  87  82  71  60  57  59  56  65  75  45     66  80  59  65 2010
2011  45  44  57  60  48  54  70  69  52  60  50  47     45  55  64  54 2011
2012  38  43  52  62  71  58  50  56  67  72  69  46     43  61  55  69 2012
2013  61  51  59  47  56  60  52  61  72  61  76  60     53  54  58  69 2013
2014  68  43  70 72 78  61  50  73  81 77 64 71     57 73  61  74 2014
2015  75 79 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****     75 **** **** **** 2015

Brage Norin - Skogså Tankesmedja

 

Ämne: Ingen forskare ifrågasätter nedanstående mätdata - jordens medeltemperatur.

Vädermanipulation

Ivan Björn | 31.03.2015

Vill du ha en komplett bild måste du ta vädermanipulation med chemtrails besprutning med i beräkning. Man styr kall luft enda ner till Mexico för att sedan vända den mot Nordpolen ovan Norden. Detta leder till att USA och Mexico får extremt kallt periodvis, medan vi har extremt varmt. Sedan vänder detta neråt och öknarna blir snötäckta.

Ny kommentar