IMF har tjänat 2,5 miljarder euro på Grekland

30.05.2015 17:55

Medan den grekiska befolkningen har genomlidit en fruktansvärd åtstramning under de senaste åren har Internationella valutafonden (IMF) gjort en vinst på sina "räddningslån" på 2,5 miljarder Euro (23 mdr SEK) sedan 2010. Om Grekland fortsätter att betala sina lån så kommer IMF att inkassera 4,3 miljarder Euro (40 mdr SEK) i vinst fram till 2024.

Den effektiva räntan som IMF kräver av Grekland är ohemula 3,6 procent, eftersom IMF:s kostnader för lånen just nu är runt 0,9 procent. Om Grekland i stället hade betalt 0,9 procent sedan 2010 för dessa lån hade grekerna sparat 2,5 miljarder euro. Det är också så att 25 procent av IMF:s vinst sedan 2010 kommer från Grekland.

Lånen till Grekland räddade inte bara de internationella bankerna, som ägnat sig åt vårdslös kreditgivning. IMF har också aktivt tagit mer pengar från Grekland. Detta plundrande av läggs på den orättmätiga skuld som tvingades på Grekland för att rädda de europeiska storbankerna.

Denna situation kan kanske komma att ändras när det grekiska parlamentets kommission för att utreda Greklands skulder, som höll sitt första möte den 4-5 april, undersökt legitimiteten av skulderna. Kommissionen, som förväntas lägga fram sin första rapport i juni, ska reda ut vilka delar av Greklands skuld som är illegitim, olaglig, påtvingad eller ohållbar. För att visa att hela regeringen står bakom kommissionen höll president Prokopis Pavlopoulos inledningstalet vid mötet under närvaro av 10 ministrar inklusive premiärminister Alexis Tsipras, som är ordförande i Syriza. Kommissionen består av EU-parlamentarikern Sofia Sakorafa från Syriza, den belgiske ekonomen Éric Toussaint, Cephas Lumina som tidigare har arbetat för FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter, chefen för Center för studier av mänskliga rättigheter vid London School of Economics Margot Salomon och Maria Lucia Fattorelli som deltog i revisionen av Ecuadors skulder.

Källa: Monitor och Fysisk Ekonomi, LaRouche
https://www.larouche.se/artikel/monitor-fysisk-ekonomi-maj-2015

Ämne: IMF har tjänat 2,5 miljarder euro på Grekland

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar