Imamen som Svenska kyrkan hyllar: "Judarna ligger bakom Islamiska staten!"

09.07.2016 21:01

av  

  • Prästerna vågar inte längre predika om Jesus under högmässorna. – Eva Hamberg, präst och professor som i protest lämnade prästämbetet och Svenska kyrkan.

  • Svenska kyrkan kan vara på väg mot "chrislam" – en sammansmältning av kristendom och islam. Svenska präster tittar med avundsjuka på religiositeten bland de muslimer som numera bor i Sverige, och deltar med liv och lust i olika interreligiösa projekt.

  • "Det finns säkra källor från Egypten som visar att den saudiska kungafamiljen egentligen är en judisk familj som kom från Irak till Arabiska halvön någon gång på 1700-talet. De byggde upp en armé med hjälp av brittiska officerare som bekämpade det ottomanska sultanatet." – Imamen Awad Olwan som tillsammans med prästen Henrik Larsson arbetar för det interreligiösa projektet Guds Hus i Fisksätra.

  • "Det engagemang som Svenska kyrkan visat för kristna palestiniers utsatthet har bytts ut mot likgiltighet inför den etniska rensningen av kristna i Irak och Syrien. I dessa länder är det främst muslimer som står för övergreppen, vilket uppenbarligen räcker för att Svenska kyrkan ska rikta blicken åt klimat- och miljöfrågor i stället." – Religionsforskaren Eli Göndör.

 

Svenska kyrkan har gått ifrån en stark och sträng statskyrka som alla svenskar föddes in i och som ingen fick lämna förrän 1951, till en inrättning som har mycket lite med Jesus och kristendomen att göra. Sverige är enligt World Value Survey ett av världens mest sekulariserade länder, och varje år lämnar ett stort antal svenskar kyrkan.

Förr var det ateisterna som lämnade Svenska kyrkan, numera är det de verkligt kristna som begär utträde – i protest mot kyrkans allt mer vacklande hållning till kristendomen.

Som när den nuvarande ärkebiskopen Antje Jackélen hösten 2013 svarade på frågor inför sin utnämning. En av frågorna var: "Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed gör?" Att hon inte omedelbart svarade ja, utan kom med en lång utläggning om att det finns många vägar till Gud, upprörde många. Prästen och professorn Eva Hamberg sa i protest upp sig från sitt prästämbete och lämnade helt Svenska kyrkan. Till den kristna tidningen Dagen sa hon:

"Det gjorde att jag gick ur snabbare. Om Svenska kyrkans blivande ärkebiskop inte kan stå för den apostoliska trosbekännelsen utan bortförklarar den, då har sekulariseringen gått långt."

Eva Hamberg har forskat kring just sekulariseringsprocesser, och menar att i Sverige har den gått allt snabbare – till och med i Svenska kyrkan. Som exempel på sekularisering tog Hamberg upp det faktum att Antje Jackélen inte tror på jungfrufödseln, utan säger att den är en metafor. Hamberg sa också att det inom kyrkan finns en bristande vördnad för den treenige Guden och att prästerna inte längre vågar predika om Jesus under högmässorna.

"Dessutom finns det en klar brist på tolerans inom Svenska kyrkan. Kandidaterna [till ärkebiskopsämbetet] var ju noga med att prata om vikten av dialog, det låter fint, men det är bara floskler. Egentligen förföljer kyrkans ledning de grupper som tycker annorlunda. Håller man inte med i ämbetsfrågan så blir man inte prästvigd. Det är väldigt lågt till tak."

När Antje Jackélen vann valet och blev Svenska kyrkans första kvinnliga ärkebiskop, kom nästa chock. Som sitt valspråk tog hon Gud är större, det som på arabiska heter "Allahu Akbar". Jackélen hänvisade till 1:a Johannesbrevet där det står:

"Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt."

Dock är det inte många som tror att valspråket är något annat än en flirt med Sveriges muslimer. Inom islam är "Allahu Akbar" de första orden i vartenda böneutrop från minareter runt om i världen, och är det stridsrop vi gång på gång hör skrikas i samband med islamistiska terrorhandlingar, självmordsattentat och huvudavskärningar av icke-muslimer.

 

Kungen, drottningen och kronprinsessan av Sverige deltog vid installationen av ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka 15 juni 2014. (Bild: Svenska kyrkan)

 

Men ärkebiskopens valspråk är inget undantag, bara det allra tydligaste tecknet på att Svenska kyrkan kan vara på väg mot "chrislam" – en sammansmältning av kristendom och islam. Svenska präster tittar med avundsjuka på religiositeten bland de muslimer som numera bor i Sverige, och deltar med liv och lust i olika interreligiösa projekt. Förra året föreslog Stockholms biskop Eva Brunne att man kunde ta bort korset och andra kristna symboler från Sjömanskyrkan, så att muslimer skulle kunna be där.

Gatestone ringde upp Eva Brunnes närmaste man, stiftsprosten Bo Larsson, och ställde några frågor kring detta radikala förslag.

Gatestone: Kan kristna i muslimska länder hoppas på samma service i moskéer?

Bo Larsson: "Nej, det tror jag inte. För muslimer har byggnaderna en sådan helig dignitet."

Gatestone: Men så är det inte för svenskarna?

Bo Larsson: "Uppenbarligen inte. Men det finns redan många moskéer i Sverige."

Gatestone: Så varför måste de då be i Sjömanskyrkan?

Bo Larsson:" Alltså, det var ju bara ett förslag. Många på sociala medier fick folk för sig att detta betydde att Brunne inte är kristen längre, men det är ju inte sant."

Gatestone: Vi kristna ska alltså visa muslimer respekt, trots att de inte visar oss respekt?

Bo Larsson: "Ja, det menar jag. Det är min åsikt. Jag har varit präst i 40 år. Vi är fortfarande den största kyrkan i Sverige, och därför måste vi ge möjligheter för muslimer och judar."

Gatestone: Menar du: If you can't beat them, join them?

Bo Larsson: "Ja, det är ju ett sätt att uttrycka det."

Gatestone: Svenska kyrkan är känd för sin positiva inställning till homosexuella. Din egen biskop Eva Brunne är öppet lesbisk. Ändå stödjer ni islam som förföljer homosexuella?

Bo Larsson: "Det är en svår fråga att svara på. Men visst är det hemskt att homosexuella inte har några rättigheter i muslimska länder och inte kan leva öppet. Hemskt."

Gatestone: Och ändå vill du stödja denna religion?

Bo Larsson: "Det finns faktiskt även kristna som är emot homosexuella."

Gatestone: Som vill hänga dem?

Bo Larsson: "Nej, kanske inte. Men jag tycker du gör det för lätt för dig. Det vi vill i Sverige är att ha dialog med det muslimska folket."

Gatestone: Har du diskuterat homosexualitet med muslimer?

Bo Larsson: "Nej."

Gatestone: Tror du att ni kan ändra islam så att den blir en trevlig och mysig religion just i Sverige?

Bo Larsson: "Det finns faktiskt fundamentalistiska kristna i USA som inte accepterar homosexuella."

Gatestone: Är det någon skillnad mellan att inte acceptera och att vilja döda?

Bo Larsson: "Jag har aldrig hört en muslim säga öppet att han vill döda homosexuella."

Längst i "chrislam"-projektet har man gått i invandrartäta Fisksätra utanför Stockholm, ett område där det bor 8 000 människor som talar hundra olika språk. Där samlar Svenska kyrkan nu in pengar till att kunna bygga en moské intill den existerande kyrkan, ett projekt som fått namnet Guds hus. Så här beskrivs projektet på webbsidan:

"Guds Hus är en önskan om fred och ett konkret arbete i fredens anda. Vi bygger en moské i anslutning till kyrkan som finns i Fisksätra idag. Mellan kyrkan och moskén byggs ett inglasat och gemensamt inomhustorg. Guds Hus är unikt och visar på ett samarbete och en religionsdialog som blir allt mer angelägen i vår tid. Var med och stöd vårt arbete du med!"

Gatestone ringde upp prästen Henrik Larsson, en av initiativtagarna till Guds hus. Han försäkrade oss om att islam är fredligt och demokratiskt, men gav sedan en del svar som tyder på att han ändå inte är särskilt förtjust i denna religion.

"Vi kristna har också gjort hemska saker genom århundradena. Vi har bränt häxor, vi har koloniserat andra länder och stått på olika arméers sida genom kyrkohistorien. Jag tror alla religioner kan användas på liknande sätt."

Gatestone: Du menar att vi lever 2016 och de är fortfarande på 1400-talet?

Henrik Larsson: "Ja, om de ens är där. Det de strävar efter är att skapa det samhälle som fanns just efter profeten Muhammeds död, och då är vi nere på 600-, 700- och 800-talen. Det är deras ideal. Men det finns också en islam som söker nya former, ett europeiskt islam, de som vill försöka vara muslimer i det demokratiska och sekulära samhället."

Gatestone: Många muslimer i Sverige vill inte alls anpassa sig till svensk kultur. Se på alla våldtäkter och övergrepp på badhus.

Henrik Larsson: "Ja, det är inte lätt för afghanska pojkar som vuxit upp i ett samhälle där kvinnor måste hänga ett helt lakan över sig när de går ut, det är klart att de är impregnerade i en kvinnosyn som vi är mil ifrån. De ska förstås inte tillåtas göra så, men det är inte konstigt om det blir lite bråk. Fast de måste ju lära sig hur vi ser på män och kvinnor här i Sverige."

Henrik Larsson hyllar den imam som Guds hus samarbetar med. Han heter Awad Olwan, en palestinier som kom till Sverige på 1960-talet. Enligt Henrik Larsson är Olwan en mycket modern muslim som blev imam sent i livet och gillar demokrati. Men när Gatestone ringde Olwan och frågade varför han på 1970-talet stödde PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) och vägrade ta avstånd från München-massakern, låtsades han först inte känna till vad PFLP var. BBC har beskrivit organisationen som att de genom att "förena arabisk nationalism med marxist-leninistisk ideologi, såg förintelsen av Israel som en integrerad del av deras strävan att avlägsna västerländsk kapitalism från Mellanöstern".

Olwan: "Jaha, ja, ja, vi hade massor av organisationer på den tiden, men glöm det – det är historia nu. Det betydde Palestine Liberation någonting. Äh, jag kommer faktiskt inte ihåg om jag ska vara ärlig."

Gatestone: Du vägrade fördöma attentatet mot den judiska OS-gruppen i München 1972?

Olwan: "Ja, det stämmer, men det var på 1970-talet! Jag kommer inte ihåg vad jag sa då."

Gatestone: Har du en annan inställning nu?

Olwan: "Ja, självklart. Det var mord och inget annat."

Under vårt första samtal sa sig Awad Olwan nuförtiden vara mycket positivt inställd till judar. Att judarna inte är med i Guds hus beror helt enkelt på att det inte finns någon judisk församling i Fisksätra, men de har bjudit in en judisk kör och samarbetar mycket bra, sa han.

Vid vårt andra samtal kom dock helt andra saker fram. När Awad Olwan fick frågor om Koranen och Haditherna började han svära som en borstbindare och hävdade att allt är "de där jävla Mecka-arabernas fel".

Gatestone: Menar du att islam inte är något problem, utan att det är Saudiarabiens tolkning av islam som ställer till det?

Olwan: "Exakt! Och deras religion [salafismen] togs fram av en brittisk imperialist för 200 år sedan. Mer vågar jag inte säga rakt ut, för då blir jag antisemit och en massa annat."

Gatestone: Vad är sanningen om judarna?

Olwan: "Okej, det finns säkra källor från Egypten som visar att den saudiska kungafamiljen egentligen är en judisk familj som kom från Irak till Arabiska halvön någon gång på 1700-talet. De byggde upp en armé med hjälp av brittiska officerare som bekämpade det ottomanska sultanatet. Därefter har de byggt upp den jordanska armén och så vidare och så vidare."

Gatestone: Du menar alltså att det är därför judarna är så tysta?

Olwan:" Ja! Jag skriver i min bok att syftet med IS/Daesh är att ta bort fokus från den arabisk-israeliska konflikten och göra det hela till en konflikt mellan sunni och shia – och de har redan lyckats. Och nu kommer de att radera ut hela Mellanöstern. Du kommer att få se! Det är katolskt land, muslimskt land och en massa andra skitländer bara för att rättfärdiga existensen av en judisk stat."

Gatestone: Jag läste på nätet att många tror att det var Mossad och judarna som startade IS?

Olwan: "Ja, det är ett vanligt resonemang i Mellanöstern, men om man säger detta i Västvärlden så får man veta att man är konspiratorisk och inte har bevis. Men så här är det: Du kan inte föra krig mot många starka makter utan att få vapenleveranser varje dag, du behöver logistik och planering. Det här är inga jävla terrorister som har lärt sig krig på internet, det här är utbildade och välstyrda människor. Nu måste jag gå!"

Gatestone: Syftar du på judarna?

Olwan: "Exakt, exakt."

Olwan är ett typexempel på en imam som visar upp en mycket försonlig och vänlig attityd inför de naiva svenska prästerna, men som vid minsta uppmuntran öser ut sitt hat mot judar. Han har heller inte mycket till övers för Svenska kyrkans välvilliga inställning till homosexuella.

Sedan Svenska kyrkan som en av de första i världen 2005 godkände vigslar mellan samkönade par, har fler och fler präster kommit ut som bögar och lesbiska. 2009 utnämndes ovan nämnda och öppet lesbiska Eva Brunne till biskop i Stockholm, och elaka tungor säger att kyrkan numera styrs av "Lesbiska ligan". På Pride-paraderna i Stockholm har Svenska kyrkan ett flertal arrangemang, och flera kyrkor har låtit sin verksamhet hbt-certifieras. Priset för detta kan vara att de tvingas stryka vissa avsnitt ur Bibeln, åtminstone om ordföranden för RFSL(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Ulrika Westerlund får sin vilja igenom. Hon har varnat kyrkan med orden: "Det finns ju inslag i religiösa skrifter som används som argument mot hbt-personer till exempel. Då får vi diskutera om det i så fall innebär att vi får säga att i och med den här certifieringen så önskar vi att ni inte citerar de här avsnitten i Bibeln."

Prästen Henrik Larsson ser problem med att imamer fördömer homosexualitet som en synd, något som aldrig kan ändras eftersom Allah har sagt så [Koranen 7:80-84]: "Där får vi hoppas att de kommer ikapp oss. Det är ju inte länge sedan kristendomen sa liknande saker."

Gatestone: Du hoppas och tror att muslimer kan ändra sig trots att de kastar ner homosexuella från tak, hänger dem och piskar dem?
Henrik Larsson: "Ja, det är jättehemskt. Men min tanke är att människor är goda innerst inne."

Awad Olwan håller inte med Henrik Larsson. Han tycker att Svenska kyrkans inställning till homosexualitet är en stor synd:

"Jag tycker inte om det de gör. Homosexualitet är inte bra för samhällets moral och är inte det som Jesus och Moses stod för. Det är bättre om det här med homosexualitet i det offentliga livet blir en parantes."

Samtidigt som Svenska kyrkan är i full gång med att utveckla "chrislam" i Sverige, dödas och utrotas de kristna i Mellanöstern, något som kyrkan i princip aldrig uppmärksammar. Religionsforskaren Eli Göndör skrev 2015 i tidningen Dagens Samhälle:

"Det engagemang som Svenska kyrkan visat för kristna palestiniers utsatthet har bytts ut mot likgiltighet inför den etniska rensningen av kristna i Irak och Syrien. I dessa länder är det främst muslimer som står för övergreppen, vilket uppenbarligen räcker för att Svenska kyrkan ska rikta blicken åt klimat- och miljöfrågor i stället."

I rättvisans namn ska nämnas att Svenska kyrkan i februari 2016 gjorde en insats för Mellanösterns kristna – de uppmanade församlingar och enskilda att be för de kristna. Dock nämndes inte orden islam eller muslimer någonstans i denna uppmaning.

Gatestone ringde Svenska kyrkans upplysningstjänst och frågade om bönerna hjälpte.

"Det kan jag inte svara på", blev svaret. "Kan du skicka ett mejl med den frågan så att jag kan ta hjälp av mina kolleger för att besvara din fråga?"

 

Ämne: Imamen som Svenska kyrkan hyllar: "Judarna ligger bakom Islamiska staten!"

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar