I Finland utvisas utländska brottslingar alltid om det är möjligt

08.06.2017 22:55

 

https://petterssonsblogg.se/2017/06/07/i-finland-utvisas-utlandska-brottslingar-alltid-om-det-ar-mojligt/#more-218262

 

Nedanstående text är direkt kopierad från finska Migrationsverkets hemsida. Jag har markerat vissa ord med fet stil. Som ni ser är det tuffare tag i Finland. Ta gärna efter i Sverige !

 

”Migrationsverket (i Finland) fattar beslut om avvisning eller utvisning av personer som gjort sig skyldiga till grova brott alltid då lagen tillåter detta.

Upphörande av flyktingstatus och alternativ skyddsstatus kan dock upptas till prövning till exempel om personen gör sig skyldig till brott. Polisen meddelar alla allvarliga brott som begåtts av utlänningar till Migrationsverket som med låg tröskel börjar undersöka om det finns förutsättningar att återkalla personens skyddsstatus.

 

Då en flykting gör sig skyldig till grova brott granskar Migrationsverket grunderna för skyddet särskilt noggrant. Personen utvisas om förutsättningarna för återkallande av flyktingstatus eller status som skyddsbehövande och återkallande av uppehållstillstånd uppfylls.

 

När det är fråga om brottslingar undersöks de individuella möjligheterna till tillbakasändning särskilt noggrant även om man vet att det är svårt att återsända personer till brottslingens hemland. Polisen verkställer besluten om avvisning och utvisning.

Till flyktingstatus hör rätten till familjeåterförening, men familjemedlemmar till en person som är i fängelse beviljas inte uppehållstillstånd. ”

 

Läs hela texten på finska Migrationsverkets hemsida här.

Ämne: I Finland utvisas utländska brottslingar alltid om det är möjligt

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar