Hur ska Sverige klara utvisa 130.000 när resurser bara klarar 4.000 på ett år?

13.05.2016 21:12

Tidigare i år fick folket höra att på grund av att ”alla” varit naiva så tvingas regeringen att utvisa upp till 80.000 av alla de som kom under asylinvasionen 2015. I år räknar man med att runt 50.000 till kommer nekas asyl. Det blir en summa på 130.000 att utvisa. Med tanke på att Sverige klarade av att utvisa 2.600 under 2015 undrar nog många hur i helskotta detta ska gå till?

Den svenska statens kapacitet att utvisa uppgår till ungefär 4 000 förrättningar per år, sett till de senaste årens statistik, trots att antalet avslagna asylansökningar vida överstigit detta antal. Även om man korttidsanställer, ökar övertiden och försöker nyrekrytera gränspoliser och personal till transporttjänsten så kommer man knappast att kunna öka kapaciteten med mer än 25 procent, skriver kunnige Jan Kallberg.

Poliser i Region Nord larmade redan i februari i år att det inte är ens genomförbart att utvisa 5.000 nekade asylsökare.

– Vi har så långa avstånd häruppe. Ska vi utvisa 5000 flyktingar som är Migrationsverkets beräkningar, blir det som att lämna inlandet åt vargarna, säger Jan Johansson, huvudskyddsombud på polisen i Region Nord.

Jan Kallberg, PhD, disputerad statsvetare och jurist verksam i USA uppger i en artikel från den 7 mars i år att regeringen kommer inte klara 80 000 utvisningar. Han skriver bland annat:

Inrikesminister Anders Ygeman (S) har talat om att utvisa 80 000 asylsökanden som kommit till Sverige det senaste året och som bedöms få avslag på sin ansökan. Men dessa ord kommer aldrig att omsättas i praktiken, och det på grund av att regeringen inte är beredd att vidta de åtgärder som möjliggör att så sker.

Dagens Industri kunde man för några dagar sedan läsa:

Bara i år väntas uppemot 50 000 människor nekas asyl i Sverige. De flesta lämnar landet frivilligt, men regeringen vill att utvisningarna ska trappas upp avsevärt. Förra året verkställde polisen drygt 2 600 ärenden av de 11 000 som Migrationsverket lämnade över. 7 600 av dessa var personer som försvunnit.

Man tror alltså att ”de flesta” lämnar bidragsmeckat Sverige frivilligt?

- See more at: https://www.exponerat.net/hur-ska-sverige-klara-utvisa-130-000-nar-resurser-bara-klarar-4-000-pa-ett-ar/#sthash.FbhGIaZw.dpuf

Ämne: Hur ska Sverige klara utvisa 130.000 när resurser bara klarar 4.000 på ett år?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar