Hur Säpo har dolt bevis och skyddat och samarbetat med terrorister

30.10.2016 19:00

 

 

2 oktober 2016

 

Tidigare har jag skrivit angående tiden 1985 08 då jag identfierade den terrorgrupp som mördade Olof Palme som visade sig vara tre libyer.

 

Informationen kom av misstag till mig genom att de hade försökt att planera ett attentat i Helsingfors tidigare år 1985, men misslyckades på grund av den hårda bevakningen i Helsingfors.  Källan som var i kontakt med dem var en algerier, 27 år gammal. När denna information kom till mig agerade gruppen genom att skicka två män från den tunisiska ambasaden på Narvavägen till Centralen där han utfrågas,och tvingades att visa min position. Vi blev släppta efter förhör.  

 

Jag for till Göteborg. Algeriern som då mördades på Stockholms Central kommer upp i media först i agusti 1986 på Aftonbladets första sida med en bild på hans vita resväska som var specialmärkt, villken jag kände igen. Algeriern var just och väntade på att en kompis från Helsingfors skulle möta upp honom på Stockholms Central i slutet av augusti 1985.  Varför kommer mordet ut i media först ett år efteråt? Det enda som då kan ha skett är att Säpo medvetet har lagt ut uppgifterna om mordet ett år senare för att förvilla.

 

Samma sak hände i januari 1987.  Ett och ett halvt år senareläggs amrikanska underättelsetjänstens uppgifter av Säpo. Media skrev att amerikanska källor varnade för att ett terrorattentat troligen skulle ske högt upp i Norden efter att de avlyssnat libyska telefonlinjer. Finland lade sig i högsta beredskap, Sverige gjorde ingenting. Detta skulle de ha gjort cirka två år tidigare även om dessa amerikanska uppgifter är medvetet förskjutna framåt i tiden för att förvilla. 

 

Jag är ett levande bevis från agusti 1985 om deras närvaro. Fantombilden markulerade de. En av de tre libyerna, hade även en defekt på höger höft. Mordnatten, några månader senare, markulerar Säpo snabbt en svart bil som vittnen sett köra i hög fart nedåt Strandvägen några få minuter efter att skotten föll. Alltså i riktning mot Narvavägen där den tunisiska ambassaden ligger. Där lägger jag till detta som skedde på Centralen 1985 08, då libyerna agerde genom att skicka två diplomater från den tunisiska ambasaden vid Narvavägen. Det är lika sant som ett plus ett = 2

 

Att Säpo satte en som befann sig på samma gata borde kallas jäv. Holmér som var inbokad på Sveavägen är ingen slump. Han försäger sig nästan i en presskonferens då han utrycker sig: Kommer sanningen fram kommer Sveriges grundvalar att skaka.  
 
Slutligen två saker: Kaddafi var den ende som tackade nej till Palmes begravning. Senare är målet Palmes sekreterare som befinner sig ombord på Lockerbieplanet. Där går de ut med att det var libyer som låg bakom det hela.
 
Skrivet av NN
 
(Till redaktionen inkomna uppgifter)
 
 
 
4 oktober 2016
 
Jag tror jag hade kontakt med dig (Yrsa) för ett par år sedan. Kommer inte fram hos Säpo. Jag tror att det är ganska säkert att de medvetet manupulerar sanningen, för det som hände på Centralen månader innan, matchar med uppgifter efter mordet.

T ex den finska mannen som tidigare jobbat inom den finska säkerhetstjänsten som Säpo skyddade, det stämmer ju ganska väl då troligen Säpo blivit informerad via Helsingfors. Så varför dyker han upp och säger att han blivit avslöjad? Eftersom jag då av misstag blev översatt till engelska från den algerier, som senare blev mördad. Den libyska gruppen blev tvungen att flytta runt till nya positioner i Helsinfors, och deras agerande när de ser att algeriern översatte till mig, det förflöt cirka 15-20 minuter efter det att libyerna lämnat Centralen. Då kommer, som jag skrev, två svartrockade män in och genomsöker Centralen. Som jag skrev, köpte dessa män vad algeriern sade, därför blev vi släppta. Men när jag frågade algeriern från villket arabland dessa kom ifrån var han genomsvettig och irriterad och sa till mig: varför måste du hela tiden fråga en massa frågor, men han viskade till slut att de var tunisier. 
 
Då ställde jag mig frågan, hur kan en nation som i detta fallet var, skicka libyer till en annan nation. Jag får reda på att de är tunisier. Det här är något stort som är på gång eller har varit i Helsingfors. Så enligt stockholmskartan är det inte svårt att förstå att det handlade om diplomater eftersom den tunisiska ambassaden inte ligger långt från Centralen (Narvavägen). Den libyska ambasaden låg på den tiden  på Lidingö men idag har den flyttat, inte långt från den tunisiska ambasaden.  
 
Jag tror då att de har försökt att nå Palmes bostad tidigare eftersom de tre männen som media skrev om,  försökte ta sig in på bevakat område på Lidingö före mordet.  Jag vet inte hur det ser ut på Lidingö, men jag vet att Palme bodde där.  Jag fick dessa uppgifter som ingen lyssnar på, kommer till Centralen klockan sju på kvällen, träffar en algerier Muhammed 27 år gammal.  
 
Det går ett par timmar, vi befann oss långt in på Centralen nedhukade på en bänk där det inget folk fanns. Men alldeles bakom började en diskussion med tre män på arabiska och som inte sett oss, och vi såg inte dem heller förän jag och algeriern vände oss om . Det som fick mig att direkt memorera situationen, berodde på att i det ögonblicket som vi vänder oss om och i samma ögonblick upptäcker de oss och delar upp sig blixtsnabbt så att de står cirka fyra fem meter från varandra.  
 
Algeriern går fram till en man. Han har militärkläder på sig och de för ett kort samtal.  De kommer in på ämnet Helsingfors av den anledningen att algeriern berättade för dem varför han befann sig på Stockholms Central väntande på att någon skulle komma från Helsingfors för att möta honom. 
 
Jag kan bara säga det jag såg, att den mannen var mycket trött.  Han gjorde ett misstag genom att nämna att de själva varit i Helsingfors och dessutom säger han att det fanns poliser överallt. Det som blev droppen för dem var när algeriern översatte till mig på engelska.  Då frågade jag honom villket slag av polisproblem de hade haft. De var livrädda att jag skulle fatta vad som pågått i Helsinfors, därför skickade de tunisiska män till Centralen som var okända för algeriern.
 
På måndag efter den helgen tar jag ett lån på 1000 kr på dagen vid Hötorget och åker hem till Göteborg. Men jag ville inte släppa detta och återvänder därför till Stockholm två tre veckor senare. Går genom Centralen och ser då den man som samtalade med algeriern vid pelaren vid entrén. Jag tittade då inte på honom direkt utan hade honom i ögonvrån. Då ser jag hur han upptäcker mig, blixtsnabbt gömmer han sig vid pelaren för att inte bli upptäckt. Jag tog då beslutet att vända och tog tåget genast tillbaka till Göteborg.  Jag vågade inte gå vidare, men allt kommer upp då jag memorerade via media med fantombilden, algerierns resväska, Aftonbladet. Även den anonyme brevskrivaren i media, alldeles efter Palmemordet, beskriver libyern i exakthet som den man som algeriern samtalade med på Stockholms Central i agusti 1985.  Han nämner också militärkläderna han bar, och det kodjakliknande utseendet med  långa kraftiga muskler. Det är exact den man som var på Centralen. 
 
Jag gick så långt att jag skrev ett brev till Utrikesdepartmentet. Berättade en del av detta, men fick först inget svar, så jag skrev ett nytt brev och då kom ett svar från dem. De sade att vi tar hand om det själva, då det verkar vara fler inblandade, kanske delar av det egna partiet. Allt verkar som om Säpo samarbetat med denna grupp genom att ge den libyska gruppen Palmes koordinater. 
 
Varför blir den finska mannen som blev avslöjad ointresant. Eller varför avfärdades den svarta bilen endast 24 timmar senare när den ses på Strandvägen i riktning mot den tunisiska ambasaden? Eller varför nedgraderades fantombilden? Jag ser den man som befann sig på Centralen i fantombilden. 
 
 Hon som tecknade fantombilden kanske inte gjorde det 100% tigt i farten men hon fick med det som behövdes. Denne man memorerade jag som med ett mycket ovanligt smalt rakt näsben och hade en slags defekt i höger höft. Memorerade också hans handrörelser, fickor, sidofickor i den svarta rocken han bar. Det verkade som om han hade ett vapen i höger ficka. Såg hur han sträckte på handen men det var något som var mycket längre än ett finger så jag var ganska säker på att det rörde sig om en pistol. Jag gör honom till en högerhänt skytt, motsatt till vad utredarna påstår. Troligen är det därför Palmes kavaj blev inlåst i 50 år. Den kommer troligen att bevisa att skytten var högerhänt.
 
 
NN
 
(Till redaktionen inkomna uppgifter)
(Till redaktionen inkomna uppgifter)

Ämne: Hur Säpo har dolt bevis och skyddat och samarbetat med terrorister

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar