HUR MASSMEDIA FORMAR DITT SINNE MED HJÄLP AV FÖRUTSÄGBAR PROGRAMMERING

25.12.2015 20:58
5076

En kort video på 11 minuter som beskriver den grundläggande informationen om hur predictive programming(Förutsägbar programmering) fungerar.

Förutsägande programmering är en subtil form av psykologisk betingning som sprids i massmedia (filmer, radio, tv) för att bekanta allmänheten med planerade samhällsförändringar som kommer genomföras. Om och när dessa förändringar genomförs, så har allmänheten redan blivit bekanta med dem genom film och tv och kommer därför att acceptera dem som ”naturliga övergångar” när de väl inträffar. Därmed minskas eventuella offentliga motstånd och uppståndelse hos folket. Förutsägande programmering kan därför betraktas som en förtäckt form av förebyggande massmanipulation.

 

 

How The Media Controls Your Mind

https://www.vaken.se/forutsagbar-programmering/

Ämne: HUR MASSMEDIA FORMAR DITT SINNE MED HJÄLP AV FÖRUTSÄGBAR PROGRAMMERING

Programmering.

Sven | 26.12.2015

TV är den bästa hjärntvättmaskinen och de diktatstyrda tidningarna det andra verktygen.

Ny kommentar