HUR I HELVETE KUNDE TRUMP GE ORDER ATT BOMBA EN SYRISK FLYGPLATS???

15.04.2017 16:36

PRECIS ALLA FÖRSTÅR JU ATT ALLT VAR ARRANGERAT AV USA.

Till och med en sjuk hjärna fattar ju att Assads regim inte använder kemiska stridsmedel när ISIS nästan är utraderat. Ett sådant militärt beslut är ju rena vansinnet. Det absolut sämsta tänkbara vore att sätta in kemiska vapen i krigets slutskede. 

 

Om någon tänkande journalist verkligen tror på detta - så måste frågan  ställas om Assad har mist förståndet. Var Assad drogad när han gav en så förbannat sjuk order? Men så reagerade ingen betald lögnare. Alla betalda lögnare skriver bara att Assad låg bakom attacken. De prostituerade politiska journalisterna lyssnar noga på husbondens röst. De ljuger oss rakt upp i ansiktet utan att blinka. Innerst inne vet de att de ljuger - men detta berör dem inte ett dugg. De är mänskliga tomma skal som saknar alla former av mänskliga känslor. De är psykopater. 

 

HUR KAN REX TILLERSON HÄRDA UT?

Är han så mentalt störd att han inte fattar - att alla som han förhandlar med inte tror på USA:s story. Jag har svårt att tro att han är så mentalt rubbad att han inte inser detta. Han måste må illa psykiskt. Härdar han ut att spela en så sjuk teater?

 

SVARET ÄR NOG FÖLJANDE.

Trumps regering har fattat att öst segrar. Den engelskspråkiga världen - ett nytt brittiskt/amerikanskt samvälde - är enda realistiska chansen. Om inte ett nytt globalt frihandelsområde upprättas - USA, Storbritannien, Kanada, Australien och en serie länder i det Brittiska Samfundet - så är Wall Streets bankirer dödsdömda. Denna plan måste vara den nya doktrin som styr Trump-administrationens politik. En ny variant av Ribbentrop-Mololov-pakt har fötts. Världen ska delas in i två olika intressesfärer - en i öst och en i väst. 

 

Endast en sådan geopolitisk plan kan förklara Trumps politiska lappkast. Han har fångats in av denna nya plan. Han förstår att alternativet är att gå under. Faller dollarn så bryter det andra amerikanska inbördeskriget ut. USA kollapsar. För att förhindra detta scenario chansar Trump på ett nytt globalt frihandelsområde. Han har insett att huvuddelen av EU:s stater vänder sig österut. EU är förlorat. Det amerikanska försöket att avskärma EU från öst har kollapsat. USA strategi har misslyckats. En ny strategi är absolut nödvändig.

 

DET BRITTISKT/AMERIKANSKA SAMFUNDET ÄR EN DOKTRIN SOM INTE ÄR MÖJLIG.

Men troligen styr denna ide den nya amerikanska utrikespolitiken ett tag. Att inleda med en kemisk attack som skylls på Assads regim var en synnerligen misslyckad ide. Även om Merkel och Holland och en massa andra politiker stöder det amerikanska beslutet att bomba den syriska flygplatsen -  så gör de detta enbart på grund av att de inte vill  stöta sig med Trump-administrationen. Ingen tänkande politiker tror innerst inne på den amerikanska förklaringen till bombattacken. 

 

Det amerikanska försöket att vilseleda världen har blivit ett nytt fiasko. EU avvisade alla försök att trappa upp handelskriget mot Ryssland. USA:s lömska plan misslyckades därmed fullständigt. Trump har gjort bort sig rejält. Läget i USA blir alltmer polariserat. Trump har lyckats väcka drömmen om ett friskare USA - men han har tvingats kapitulera och ändra världssyn.

Alliansen Storbritannien - USA och det brittiska samväldet räddar inte världens sista supermakt. The Fiscal Cliff går inte att förhindra. Det blir snart kolsvart i väst. Mordors rike går under.

 

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

 

Ämne: HUR I HELVETE KUNDE TRUMP GE ORDER ATT BOMBA EN SYRISK FLYGPLATS???

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar