HUR EURO KNÄCKTE DEN NATIONELLA SJÄLVSTÄNDIGHETEN I EUROPA!!!

20.09.2014 14:22

Published 25 januari in i ‘Oikonomia.info’, 2013 | By Christer Brandt

Hur började det??. Valutahaveriet med dollarn 1971 öppnade en lavin som orsakade Oljechocken 1973 som knäckte nationers handelsbalanser. 70-talskrisen slog sig ned som väldig Gam. Andra gamar kom – valutaspekulatörerna!

Nyliberalisterna ropade. VÄLFÄRDEN HAR GETT OSS KRISEN!

 

Ekonomipristagare och prof. Robert Mundell från Chicagoskolan är designern bakom euron.

Robert Mundell, evil genius of the eurohttps://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/26/robert-mundell-evil-genius-euro

 

 

Kriget mot välfärden sker när 70-talet spränger vallar. Revolution mot den nationella självständigheten.

Robert Mundell utarbetade spjutet  med  “utsidans ekonomi” in i nationer  med  centralbank (ECB) 1998 som nu står  utanför för nationerna för  en enda  gemensamma valutan och ränta. En metod att lösa problemet att undergräva den självständiga nationalekonomin, det sociala systemet och det fackliga inflytandet. EU:s käpphäst är valutasystemet “über alles”.

“Det är mycket svårt att avskeda arbetare i Europa”, klagade han. Hans svar är: euron. Euron skulle verkligen få göra sitt arbete när kriser slår, förklarade Mundell. Att ta bort regeringenens och centralbankens kontroll över sin valuta skulle förhindra en keynesiansk penning- och finanspolitik.

“Det sätter penningpolitiken utom räckhåll för politikerna”. Det enda sättet för nationerna utan sin finanspolitik för att behåll jobben blir att genomföra en konkurrensutsatt reduktion av den sociala lagstiftningen. Han tar upp arbetsrätten, miljöbestämmelser och naturligtvis skatter. Allt skulle då spolas bort genom euron. Demokrati skulle då inte tillåtas störa marknaden!

EURO blev ett svärd att kapa friheten!!!  Euro blev en stålkrage runt nationens hals kedjade till ECB som tvingade dem till stålbad. Utan sin bank och egen räntepolitik blev redlösa skepp, som seglade på grund. Mundells plan fungerade. Olikheterna var för stora meveringd en bank, en ränta och en valuta. Välfärd skrotas för att släppa in “Marknaden”.

Liberalism förkunnas? Vad är frihet och vad är liberalism?

 • Frihet är med ansvar.
 • Liberalism är väg till frihet utan ansvar och till individualism och egenintresse.
 • Nyliberalism innehåller en väg utan ansvar för samhällets utveckling, människors välfärd eller naturens hållbarhet. Etik är lönsamhet
 • Ett samhälle utan sammanhålling

Tyskland blev vinnaren med en dold devalvering. Euro stod i lägre kurs än D-mark. Exporten gynnades. Tyskland ser att “det storTyska riket” förverkligas. Tyskland är med i alla slagen VK I och VK II och nu Unionen Europa.

Storbritanniens premiärminister David Cameron talade Han talade igår i Världsekonomiskt forum i Davos om landets medlemskap i EU.

• Det pågår en utveckling mot en politisk union i Europa, och Storbritannien kommer aldrig att delta i en sådan, • Vore ett stort misstag för Europa. … Om ni anser, att Europa måste förvandlas till en politisk union, att det ska bli mer av ett land som heter Europa. Då håller jag inte med, sade David Cameron. • Förändringen är redan på gång i klubben som vi tillhör. Det är euroländerna som driver på förändringen. • Vi måste ha ett nytt EU. Med respekt för ländernas olikheter, sade han.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5420762

Avhumanisering av de sjuka, fattiga och arbetslösa

. Lagen 2008 om arbetskraftsinvandring är redan skojar- och traffickingbransch. En bristfällig lag som korrupta entreprenörer svindlar med.

Arbetare luras på löner och blir slavarbetare. Alliansen som skapat lagen och uttalar sig att beteendet  är oacceptabelt!!

Effekten är att fack, löner och arbetsrätt trasas sönder enligt “krismetoden”. Ny lucka öppnas att riva välfärd. Vargarna kommer och tar för sig. Ekot hörs igen.

”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring” – först i krisskeden och chocktillstånd kan nyliberala idéer ta initiativet för att privatisera allmänningarna, förbjuda fackförbunden, avskaffa social välfärd, släppa priserna fria och cementera äganderätten och centralbankens överhöghet, Milton Friedman, Chicagoskolan.

 Mörkläggningen

Alliansregeringen innehåller demolering av det svenska välfärdssystemet till  fragment.  Vi vet att läget är katastrofalt på den ena eller andra fronten; men den informationen liknar mest styckvisa eldhärdar, som snabbt slocknar eller snarare släcks. Från ”oppositionen” kommer ingen sammanfattning av läget om denna EU-revolution. Skall vi få veta det efteråt, när det är klart??

 • det fattas hundratusen bostäder i Sverige,
 • Svenskarna är världens åttonde mest skuldsatta folk (bostadsbubbla)
 • landsbygden är på väg i urbaniseringen att bli ett stort åldrinngshem med alla utflyttning
 • avreglerignar med lönsamma ambualer med avlastning
 • privatiserad järväg är ett haverie i ledarskap, samhällsnytta och långsiktigt milöarbete
 • arbetslösheten i det rika Sverige närmar sig åtta procent, Tal i hög sysselsättningsgrad = de som står i en kö för arbete
 • sänkt moms resulterade i 5000 nya arbeten = kostade 1 milj/arbete.
 • brist i resurser i vård, skola och annan samhällsnytta
 • vi har färre vårdplatser per invånare på sjukhus än resten av Europa
 • privatiserade apoteken ger mycket sämre service än den tidigae modellen. Landsbyggden drabbas
 • satsningen på jobbcoacher har kostat tre miljarder kronor men inte gett några mätbara resultat.
 • fas3-kränkning av människor
 • memanningsföretagsanställda ökar i rekordfart.
 • 150 000 svenskar saknar A-kassa, vilket betyder arbetslösa som får noll ersättning.
 • utförsäljning av vård till reaspris. 7,5 miljarder av privata vårdföretags vinster, skattepengar, går till skatteparadis. Serafimerlasarettat i Stockholm och Tibbleskolan i Täby, Reinfeldtarnas hemkommun, såldes till skandalösa underpriser, ingen görs ansvarig. Åtalan  läggs ner.
 • friskoler som kassakor och vinstbolag.
 • Sverige har gått från första plats till fjärde som världens mest jämställda land under alliansregeringen
 • export till diktaturer. Telias mutaffärer i diktaturen Azerbajdzan,
 • ett försvar som kan hålla 1 vecka

Nylberal värdesym, Maria-Pia Boëthius, ETC

Skapa en vilt konsumerande medelklass, som helst bara läser nyheter som bekräftar deras egen världsbild. När bubblan spricker kommer deras främsta mål vara att bevara sitt riggade välstånd; också på bekostnad av att ”andra” går under. Det gäller ju mig och min familj! Demokratin är trevlig, men inte om den hotar mitt välstånd, då kan jag tänka mig andra lösningar.

Vad gör EU? EU genomför en revolt mot

 • den självständiga nationen
 • fragmentiserar välfärde
 • folkmakten
 • fragmentiserar den fria människan till  en förslavning

Människan kapitaliseras som vilken vara som helst att brukas.

 • Det mänskliga “etiska” värdet är graden av produktionsduglighet.
 • Den utbytbara människan. En koponent i ett system. Kan ersättas med dator
 • En elit urskiljs – 1 %-folket med alla tillgångarna (idag 40 %)

Känns systemet igen???

 • förslavning av människor
 • teknokratiseringen
 • eliten
 • Unionen
 


Källa: https://athenianvoice.wordpress.com/2013/01/28/hur-euro-knackte-den-nationella-sjalvstandigheten-i-europa/