Hur är det i Sverige, får vi ”vara med” och deltaga i beslut som rör viktiga händelser?

08.11.2014 20:13

Skatteverkets maffiametoder

https://newsvoice.se/2014/11/04/tryckerimomsen-skatteverket-anvander-maffiametoder/

 

Läs åtminstone längre ner i artikeln, 10 punkter om ett samhälle i förfall

https://newsvoice.se/2014/11/03/lever-vi-i-verkligheten-eller-en-dromvarld/comment-page-1/#comment-68627

 

Allt fler struntar i att rösta och allt fler misstror vitsen med att rösta, eftersom det ändå är helt andra som bestämmer över utvecklingen, än vad som det påstås under valpropagandan. Här ett antal kortfilmer med synpunkter från USA (automatiska filmbyten).

https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000003211589/why-im-not-voting-in-the-midterms.html?playlistId=100000003212669

 

Hur är det i Sverige, får vi ”vara med” och deltaga i beslut som rör viktiga händelser? Några exempel:

 

När fick vi vara med i beslutet om att, som nu pågår t ex runt Jönköping och på flera ställen i landet, främmande militärer får åka omkring i Sverige och öva krigshandlingar mot svenska medborgare (de siktar bl a på mötande bilar på vägarna). Anledningen sägs vara att Sveriges makthavare ska kunna begära hjälp utifrån om svenska folket ledsnar på att bli hunsade och fråntas all möjlighet till att påverka sin egen situation och därför sätter sig upp mot makthavarna, då ska främmande makts militärer och polis komma hit och slå ner upproret. Det är t o m inskrivet i lag att svenska folket då är tvingade att följa främmande makts order i första hand!

 

När fick vi vara med och besluta att svenska Jas-plan skulle deltaga i USA:s bombningar i Libyen, för att slå sönder den mest rika, självständiga och välfungerande nationen i Afrika, för att Khadaffi valde att frångå dollarn som ekonomisk värdegrund och nu uppmanade alla afrikanska nationer att göra likadant och därmed var ett hot mot USA, vi fick ju inte ens veta att det skulle ske förrän det redan pågick.

 

När fick vi vara med och besluta om att svenska soldater skulle skickas till Afghanistan för att mörda civilbefolkningen där, allt medan USA tar hand om opiumodlingarna för att finansiera sina krig i världen med knark. Har ovanstående funnits med i valkampanjerna i Sverige någonsin? Har svensk media någonsin beskrivit den verklighet som ovanstående meningar framställer?

 

Eller ta grundlagen om ”multikulti” som gäller sedan 2011 (och som Palme var först med att propagera för 1975). Den lagen innebär att andra kulturer ska främjas, svensken ska anpassas till andra kulturer, inte tvärt om, vilket väl vore det naturliga. Just nu finns det 55 utanförskapsområden i Sverige som svenska myndigheter inte har tillträde till (och fler lär det bli), där bestämmer jihadister, beskyddarligor och droghandlare. Ska vi ha det så?

 

Har ni tänkt på att inga ledarskribenter i svensk media, eller artiklar på nyhetsplats, någonsin tar upp den verkliga anledningen till att så många människor flyr från krigszoner mm, när de skriver sina känslofulla spalter med flyktingvälkomnande ord. Aldrig ett ord om själva krigets början som i förlängningen blir orsaken till varför människor tvingas fly, för då måste man beskriva USA och Israels roll i de allra flesta krigens tillblivelse på Jorden och det får man inte göra.

 

Självklart ska vi hjälpa de nödställda så gott vi kan, men regeln borde väl vara att de ska återvända när kriget är över, många har hög utbildning (?) och behövs verkligen i återuppbyggnaden av deras hemländer. Jag tycker det är skamligt att vi i Sverige ska dränera fattiga nationer på deras viktigaste befolkning, för att ”vi behöver personal på sjukhusen” t ex.

 

Så varför verkar inte Sverige för att avslöja krigshetsarna och jobba för fred i första hand, i stället för att som nu medverka i krigshetsen och sälja vapen till dessa känslomässigt handikappade psykopater, då skulle flyktingströmmen kunna bli ett minne blott? Men så ser inte agendan ut för den verkliga världsmakten och dess lakejer på det nationella planet. Så vad borde vi göra?


Kalle Hellberg