Hemligt brev avgjorde Saudiaffären

27.12.2016 16:32

PUBLICERAD 2014-08-17

Det hemligstämplade brevet från Marcus Wallenberg var avgörande. Moderaterna gav vika för industrins påtryckningar – och Sverige fortsatte det kontroversiella samarbetet med en vapenfabrik i Saudiarabien. I en ny bok avslöjas spelet bakom Saudiaffären som till slut ledde till försvarsminister Sten Tolgfors avgång.

Försvarsminister Sten Tolgfors tvingades avgå i mars 2012.
Sten Tolgfors och Fredrik Reinfeldt

 

I mars 2012 avslöjade Sveriges Radios Ekot den så kallade ”Saudiaffären”. Journalisterna Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman kunde berätta hur Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i hemlighet samarbetade med Saudiarabien för att bygga en vapenfabrik i landet.

De svenska riktlinjerna för vapenexport är tydliga. Sverige ska inte samarbeta med andra länder gällande krigsmateriel om det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Ändå pågick projektet med Saudiarabien under många år.

Avtalet slöts av den socialdemokratiska regeringen redan 2005 men förlängdes av alliansen fem år senare. I utbyte mot vapen­fabriken skulle Saudiarabien lägga en order i mångmiljardklassen på övervakningssystemet Erieye hos de svenska storföretagen Saab och Ericsson.

Ett krav från saudiernas sida var dock att den statliga myndigheten FOI skulle leda projektet – vilket ställde till problem för regeringen som i så fall skulle behöva sanktionera samarbetet.

Men ett drygt år efter att allianspartierna tog över makten stannade samarbetet plötsligt av. Den nya regeringen som tillträtt 2006 var inte lika engagerad och ville skjuta på beslutet, eller helst dra sig ur helt.

Agerandet väckte stor irritation hos Saudiarabiens vice försvarsminister, prins Khaled bin Sultan.

Under våren 2008 skickade han ett brev till försvarsminister Sten Tolgfors (M) där han uppmanade honom att lösa situationen ”jag hoppas att ers excellens kommer att utöva vad som krävs för att ta denna överenskommelse tillbaka på rätt spår”, skrev han.

I boken ”Saudivapen”, som skrivits av journalisterna bakom avslöjandet, citeras ett hittills okänt och hemligstämplat brev som kom in till försvarsministern under samma period. Avsändaren var en av Sveriges mäktigaste finansmän och Saabs styrelseordförande, Marcus Wallenberg, som då varit i Saudi­arabien och träffat prinsen.

”Jag kan konstatera att våra saudiska vänner har tagit mycket illa vid sig av FOI:s agerande och inte minst bristen på kommunikation och information i detta fall”. /.../ ”Mitt intryck är att det är av största vikt att denna fråga löses snabbt och på ett för alla parter tillfredsställande sätt annars finns det tyvärr risk att ett antal andra sam­arbetsområden, inte minst ERIEYE, kan hamna i farozonen”.

Wallenberg förklarade att prins Khaled bin Sultan i nuläget inte tänkte ta upp svenskarnas agerande med den saudiska regeringen, men om han skulle göra det kunde det få allvarliga konsekvenser för de svenska företagen.

”Om han gjorde det i dagens läge skulle reaktionen runt bordet bli ”well, forget the Swedes”, skrev Marcus Wallenberg.

Eftersom Saudiarabien är en av Sveriges främsta handelspartners i Mellanöstern skrämde breven upp regeringskansliet rejält. Flera stormiga krismöten avhandlades under våren 2008 och rekonstrueras också i detalj i boken ”Saudivapen”. Även utrikesdepartementet satte stor press på Sten Tolgfors, som till slut gav med sig.

– Enligt våra dokument och källor var breven från prins Khaled bin Sultan och framför allt Marcus Wallenberg avgörande för att Sten Tolgfors och Moderaterna till slut gav efter och lät projektet med vapenfabriken fortsätta, säger Bo-Göran Bodin.

För att lösa situationen, utan att regeringen blandades in, bildade FOI bulvanföretaget SSTI som fick hålla i kontakterna med Saudi­arabien. Bolagets startkapital finansierades dessutom genom ett lån från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

DN har sökt Marcus Wallenberg som genom sin sekreterare hälsar att han inte vill kommentera innehållet i boken.

Men när bokens författare konfronterade honom om hans agerande i Saudiaffären och de hemliga påtryckningarna på regeringen sa han att han inte förstod vad de syftade på.

– Jag kan tala om för dig att du inte har någon aning om vad olika företrädare för utländska regeringar tagit upp med mig. Jag kommer inte att kommentera det heller till dig, sa han.

Har jag ingen aning om det?

– Nej. Du vet inte exakt vad jag pratat med andra människor om.

Men jag har sett det brev du skrivit.

– Jaha… Okej.

“Well, forget the swedes” står det bland annat.

– Som jag säger till dig har jag ett antal kommunikationer med svenska och utländska politiska företrädare. De kan jag inte kommentera.

Inte heller Sten Tolgfors vill svara på varför han ändrade uppfattning om vapenfabriken 2008 eller vilken betydelse Marcus Wallenbergs brev och UD:s påtryckningar hade för affären.

Ett halvår efter att Saudiaffären avslöjats meddelande regeringskansliet att samarbetet om vapenfabriken i Saudiarabien var avslutat. Affären har granskats av Justitiekanslern, Säpo och Konstitutionsutskottet – som kritiserade hanteringen av Saudiaffären. Journalisterna bakom avslöjandet belönades med både Stora Journalistpriset och det prestigefyllda internationella priset för grävande journalistik, IRE Awards.

Den före detta försvarsministern Sten Tolgfors är i dag chef och del­ägare i pr-byrån Rud Pedersen.

En av firmans kunder är vapentillverkaren Saab.

Bakgrund. Saudiaffären

2005. Avtalet om att Sverige skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik slöts av den socialdemokratiska regeringen. Överenskommelsen var en del av en större affär.

2006. Alliansen tog över makten och visade inte lika stort intresse för projektet som saudierna väntat sig. Detta väckte stor irritation hos de ansvariga för projektet i Saudiarabien.

2008. Till slut skickade den saudiske prinsen Khaled bin Sultan ett brev till Sten Tolgfors där han bestämt poängterar vikten av att samarbetet fortsätter som avtalat.

2009. För att undvika att regeringen blandades in i affären bildade myndigheten FOI bulvanföre­taget SSTI som fick hålla i kontakterna med Saudiarabien. Företaget registreras hos Bolagsverket i januari.

År 2010. Avtalet förnyas automatiskt när ingen av parterna säger upp det.

År 2012. Den 6 mars avslöjar Ekot det hemliga projektet och i slutet av månaden avgår försvarsminister Sten Tolgfors.

Fakta. Så fungerar Saudiarabien

Saudiarabien, ett av världens rikaste och mest oljerika länder, är en diktatur styrd av kung, Abdullah bin Abdul Aziz, stats-, regeringschef och överbefälhavare i ett. Tronen ärvs av en manlig ättling till landets grundare Abdul Aziz, även känd som Ibn Saud, och kungen utser sin kronprins.

Saudiarabiens vice försvarsminister prins Khaled bin Sultan är son till prins Sultan som var kronprins från 2005 till sin död 2011.

Religionsfrihet existerar inte och islam är stats­religion, och den enda religion som saudier får utöva.

Den usla situationen för mänskliga rättigheter i Saudiarabien uppmärksammas ständigt. Rättssystemet bygger på sharia, islamisk rätt. Dödsstraff tillämpas för många fler brott än mord. Kvinnors rättigheter är starkt inskränkta.

Fakta. Författarna till boken ”Saudivapen”
Bo-Göran Bodin

Ålder: 40.

Yrke: Undersökande reporter på Sveriges Radio Ekot.

Aktuell: Författare till ”Saudivapen”.

Varför valde ni att skriva boken?

”När Sten Tolgfors hade avgått fortsatte vi att hitta uppgifter som vi konfronterade regeringen med, men de skyllde hela tiden allt på Tolgfors och använde sig av hans avgång för att slå sig fria från ansvar. Det fanns helt enkelt så många historier och spännande detaljer kring Saudiaffären som vi ännu inte hade berättat och som på många sätt påminde om en politisk dramaserie. Vi ville visa hur spelet mellan politiker och medier kan se ut, verkligheten bakom de nyheter som till slut når allmänheten.

Vilken fråga vill du fortfarande ha svar på?

”Vad en av nyckelpersonerna i Saudiaffären, Jan-Olof Lind, generaldirektör på Totalförsvarets forskningsinstitut, egentligen visste som gjorde att han trots allt fick ett nytt sexårigt förordnande av regeringen?”

Daniel Öhman

Ålder: 41.

Yrke: Undersökande reporter på Sveriges Radio Ekot.

Aktuell: Författare till ”Saudivapen”.

Vad har överraskat dig mest under arbetet med Saudiaffären?

”Jag var nog inte beredd på att regeringskansliet skulle gå så långt för att förhindra att sanningen om vapen­fabriken kom fram. De drog sig inte för att ljuga, glida på sanningen eller baktala oss inför våra kolleger. Många på regeringskansliet var inblandade i det här spelet och det är också ett demokratiskt problem när de direkt försökte vilseleda allmänheten, det var riktigt illa.

Vilken fråga vill du fortfarande ha svar på?

”Sverige ska ju inte bygga vapenfabriken, men kommer någon annan att bygga den?”

 

Ämne: Hemligt brev avgjorde Saudiaffären

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar