Hemliga Sällskap (frimurarnas krig) del 1/2

26.04.2014 22:22
Jan van Helsing
Hemliga Sällskap (frimurarnas krig) del 1/2
 
Pseudonym Jan van Helsing heter egentligen Jan Udo Holey. Han föddes år 1967 i en företagarfamilj i Tyskland. Från barndom hade han förmånen att tänka och känna självständigt. Helsings familj har varit spirituellt orienterad och den har praktiserad healing, channeling, kontakter med andra dimensioner o.s.v. vilket gav Helsing ett annorlunda sätt att tänka och se på tillvaron.  
 
Här vill jag redovisa en liten inblick från boken om den nya världsordningen, frimurarnas agenda, lögner kring klimatförändringarna och vädermanipulationen som vapen.
 
Redan från början citerar författaren kända personer som uttalade sig om den Nya Världsordningen, så som Winston Churchill: ”Den måste vara blind som inte ser att det förbereds här på jorden en stor plan i vars realisering kan vi deltaga som trogna tjänare.”
 
Paul Warburg en av grundarna av FED konstaterade: ”Världsregering kommer vi att ha oavsett om vi vill eller ej. Den enda fråga som återstår är om människor kommer att frivilligt samtycka till detta, eller om vi blir tvungna att tvinga dem.”
 
Grundaren av Världsjudisk kongress Nahum Goldman har konstaterat: ”Mening och uppgift av dagens tid kan man sammanfatta med en mening: att förverkliga nya världsordningen och på nytt definiera mänsklighetens roll. Nuvarande system måste bli ersatt med en annan. Denna omvandling består av två steg: Förintelsen av gammal världsordning och införande av den Nya Världsordningen.” 
 
Och slutligen Henry Kissinger sa: ”Allt kommer att bli annorlunda, många kommer att lida. Det bli införd en ´Ny Världsordning´. De som överlever kommer att leva i mycket bättre värld. Världen som vi har längtat efter blir realitet.”
 
Både Påven Paulus den VI och Johannes Paulus den II har uttalat sig positivt och med entusiasm för den nya Världsordningen. (min kommentar till detta är att Vatikanen är huvudspelaren i införande av den nya världsordningen)
 
I praktiken innebär detta enligt Helsing att människor kommer att leva i större städer och att ALLA blir märkta med datorchips. De så kallade slavar kommer att ha chips B och Eliten kommer att ha chips A. Befolkningsmängden blir en halv miljard och bara eliten kommer att ha förmån att resa till obebodda platser på jorden och åtnjuta Gaia. Det andra B laget ska hållas kvar i städer och utföra diverse sysslor för makteliten.
 
Enligt Helsing är all media i Världen kontrollerad av 6 människor. Dessa 6 människor bestämmer agendan för alla nyhetssändningar och nöjesindustrin.
 
Frimurare ger en sken av välgörenhet och omtanke. Men på höga poster finns det en annan agenda eftersom frimureri organisation är likt en pyramid. De flesta kända människor och politiker har varit och är frimurare oftast av 33 grad. På denna nivå är dem vännerna med varandra och meningsskiljaktigheter finns till för vanliga människor för att skapa en illusion. För att understryka detta citerar Helsing den ena frimurare efter den andra i sin bok. I tidningen Kélet från 1911 som utges för frimurare i Ungern står det att läsa: ”Ni har säkert hört att loger ´gör väldigt mycket gott´. Den yttre världen vet knappast annat om dem än det att de inom ramen av logen främjar välgörenhet. Detta är bara en delvis sanning mina bröder...
 
De civila i lägre grader av frimureri  har felaktig bild när de tror att logernas huvuduppgift är välgörenhet.... Frimureri är här för att som filosofisk och progressiv institution förstöra det klassiska samhället som de sista rester av olycka och istället införa en frimurarsamhällsordning... ...Loger är ett förkroppsligandet av statligt system. Om ert hjärta mjukade upp p.g.a. allt lidande och ni kommer till frimurare och vill skänka bort en större summa pengar för att rädda några fattiga, så är det bättre att ni vänder er om och springer fortast möjligast därifrån... För att om vi ägnande oss bara åt välgörenhet så skulle vi inte behöva hemlighålla något.”  
 
Politik är det enda som Frimurarna ägnar sig åt.
 
I ett hemligt dokument av Italienska Frimurare från 20.10.1821 Romerska kyrkan kontrarevolution står det: Förgör fienden oavsett vem det är. De mäktiga förstör ni genom ryktesspridning. Till detta behöver ni ungdomar. Det är viktig att leda dem utan att de anar något. På vägen till målet är två saker viktiga: utåt måste ni verka fridfullt som duvor och samtidigt vara uppmärksamma som ormar. Era fäder, fruar, barn och närmaste får aldrig veta vilken hemlighet ni bär på. Den som försäger sig skriver under sin dödsdom.”
 
De flesta av de fem miljoner frimurare vet alltså ingenting om den hemliga agendan, men det finns dem som vet, som förra USA president George W. Bush som är både frimurare och medlem av Skulle & Bones. 
 
Helsing berör i sin bok utom loger bland annat, Lucifer och den mörka ängeln även befolkningsminskning, kontrollmekanismer, naturkatastrofer som vapen,mikrochips, global religion, global valuta, lögner kring klimatförändringar, blodslinjer, nummersymbolik och stigande vibrationer.
 
Jag rekommenderar denna bok till alla som vill förstå dagens agenda i världen och som vill befria sig från den hjärntvätt som pågår i världen och som är byggd i huvudsak på rädsla, aggression och skuldbeläggning. Denna bok ger en ny insikt och nya kunskaper till en total befrielse från den manipulativa illusion som vi lever i.
 
Texten är sammanställd från en tjeckisk version av boken som heter: Tajné společnosti válka slobodných zednářů.
 
 
Originaltitel Geheimgesellschaften 3 (Krieg der Freimaurer)
Ama Deus Verlag 2010
ISBN 978-3-9815576-0-2
 
 
Jan van Helsing
Hemliga Sällskap (frimurarnas krig) del 2/2
 
Pseudonym Jan van Helsing heter egentligen Jan Udo Holey. Han föddes år 1967 i en företagare familj i Tyskland. Från barndom hade han förmånen att tänka och känna självständigt. Helsings familj har varit spirituell orienterad och de har praktiserad healing, channeling, kontakter med andra dimensioner o.s.v. vilket gav Helsing ett annorlunda sätt att tänka och se på tillvaron.  
 
Här vill jag redovisa en liten inblick från boken om den nya världsordningen, frimurarnas agenda, lögner kring klimatförändringarna och vädermanipulationen som vapen.
 
Här kommer ett litet utdrag av frimurarnas 48 åtgärdspunkter för att förverkliga Den Nya Världsordningen. 
 
 • att reducera världsbefolkningen.
 • en ny syn på sex/sex utan reproduktion/sex och våld som en del av underhållning
 • att stödja aborter och homosexualitet
 • att underlätta döden genom ett ”dödspiller”
 • komplicera diagnostik av nya sjukdomar/förtrycka möjlighet till att bli frisk från cancer
 • att framkalla hjärtinfarkter
 • förlänga tiden i skolan som ett medel för indoktrinering/barnen kommer att inte lära sig något nytt.
 • informationskontroll/borttagning av vissa böcker från bibliotek
 • att förändra lagar så att de orsakar social och moralisk kaos
 • stödja konsumtion av narkotika och alkoholkonsumtion
 • att begränsa frihet och använda sjukhus som fängelser samt att bygga fler fängelser
 • att kontrollera mat/vädermanipulation/mind control/terrorism som medel för kontroll
 • att förvränga ekonomisk data och kunskapsdata
 
Är det så här vi föreställer oss DEN NYA VÄRLDSORDNINGEN?
 
I boken är en kontakt intervjuad om alla möjliga frågor. Bland annat pratar han om 100 familjer som lever i underjordiska städer och väntar tills allt detta är över. Det finns ett system som heter DIS (Defence Intelligence Agency) som redan 2008 sa att ”framtidens slagfält är den mänskliga hjärnan”
 
Vi är utsatta för morfogenetiska fällt och gifter som t.ex. fluor i tandkräm. Till den mänskliga kontrollen hör också mobiler, kreditkort, bilar som från 2013 innehåller en hemlig dator som samlar information och kan tillsammans med mobilen bestämma position på en meters marginal. De som styr tittar på oss på följande sätt:”Människor är så omedvetna, odisciplinerade, själviska, och dumma att illuminater har inga problem att följa dem och t.o.m. att döda dem på ett massivt sätt. Människor är inte värda något!”
 
Ovanstående låter hemskt, men är vi inte sådana? Är vi verkligen medvetna? Eller har vi behov av att döma, fördöma, gå i det militära och tro att vi gör världens bästa sak och till mänskligheten den bästa tjänsten? Philip George Blumenhagen skriver i tidning Zeitschrift für Freimaurerei i Altenburg 1828: ”När hela världen blir en katedral av frimureri så kommer de mäktiga av denna värld att buga inför oss och överlämna makten åt oss”
 
Den nya Världsordning är redan införd. Den införs sakta och säkert på olika nivåer så att vi gör dess koncept och tankar till våra egna. Tror du inte? vem ifrågasätter fluor? vem ifrågasätter plastkort som betalningsmedel? vem ifrågasätter den nya tekniken? vem ifrågasätter koldioxid som orsak till klimatförändringar? vem ifrågasätter det sättet som arbetslösa behandlas på? vem ger sin tilltro till val, läkarkåren, mediciner o.s.v.? Listan kan göras lång och Den Nya Världsordningen är ett faktum. Eller klarar vi oss utan importerad mat eller energier? Vi är beroende och därmed styrda av makteliten utan att vara medvetna om det.
 
I boken konstaterar en frimurare att många saker har inte gått som de hade förväntat sig. Som t.ex. AIDS som inte blev den epidemin som de trodde att den skulle vara för att eliminera befolkningen i Afrika. I Väst är människor mer lugna och fredsälskande och de går inte till gator för diverse kriser och dödar varandra som man hade förväntat sig. 
 
Nya metoder att manipulera världen består av att man arbetar med vågor (engelsk förkortning ELF). Dessa vågor befinner sig nära Schumanns resonans och har en förmåga att tränga djupt in i jorden. Man använder dessa vågor ofta i det militära. Under andra världskriget har Ryssarna med hjälp av ELF vågor förorsakat El Niňo. Det handlar om en väderanomali som påverkar vädret i hela världen. För att påverka vädret så finns det också chemtrails. Vilken vid av följder detta har kan man föreställa sig själv.
 
Amerikanerna disponerar med så kallade teknoniska vapen som baseras på Nikola Teslas uppfinning. Om vi föreställer oss att jordskorpan är svag och känslig så kan vi föreställa oss att minsta påverkan har enorma följder. När man letar efter oljan så orsakar man obetydliga jordbävningar. Likaså är känt vilka ställen på jorden är extra känsliga. Japan har varit anfallen med ett sådant vapen på grund av att de inte ville acceptera finansiell kontroll. Hugo Chávez har i TV program Vive TV sagt att USA disponerar med teknoniska vapen och dessa står bakom jordbävningar på Haiti i Kalifornien 9. 1 2010 och 7.8.2008 i Kina.    
 
Så en fråga som återstår att behandla är varför NWO, varför en väg som är utplånande och kontrollerande för de flesta? Frimurarna uppfattar enligt Helsing en värld med fasta lagar där gott och ont måste vara i jämvikt. Gud är en kraft som är osynlig i världen, däremot Lucifer är härskaren i världen. Detta är ingen vidskeplighet. Även Eckhart Tolle skriver om Närvaro som det osynliga, som går att komma i kontakt med bakom bruset av tankar och strukturer så som de fem sinnena uppfattar den. Druvalo Melchizedek skriver på samma tema att Ärkeängel Michael är den kraft som är bortom teknik och tekniska lösningar. Det är den kraften som gör varje del av skapelsen oberoende, medan Lucifer är teknokrat, allt löses med teknik som sedan sakta och säkert förslavar och begränsar människan. (Föreställ dig att det är kallt i rummet. Du litar på ditt inre och med hjälp av Guden inom dig värmer du upp både dig och rummet, eller så går du att skaffa en värmekälla och är beroende av den och bränsle som du måste ha till den)
 
NWO har alltså en fast tanke om balans mellan det goda och det onda och skapelsens lagar. Allt detta är inklädd i idén om SALOMOS TEMPEL. Salomos tempel och de symboler som användes där, används som symbolik under alla årtusenden i en längtan och viljan att göra av HELA VÄRLDEN en SALOMOS TEMPEL enligt en frimurare av 33:e graden i Helsings bok.
 

   

Jag rekommenderar denna bok till alla som vill förstå dagens agenda i världen och som vill befria sig från den hjärntvätt som pågår i världen och som är byggd i huvudsak på rädsla, aggression och skuldbeläggning. Denna bok ger en ny insikt och nya kunskaper till en total befrielse från den manipulativa illusion som vi lever i.
 
Texten är sammanställd från en tjeckisk version av boken som heter: Tajné společnosti válka slobodných zednářů.
 
Original titel Geheimgesellschaften 3 (Krieg der Freimaurer)
Ama Deus Verlag 2010
ISBN 978-3-9815576-0-2