Hemliga byggnaden center för spionage

02.12.2016 22:11

 

33 Thomas Street
 
33 Thomas StreetFoto: Dhaluza/Wikipedia

Den fönsterlösa betongskrapan har länge varit ett mysterium för New York-borna.

Nu visar läckta dokument att byggnaden kan dölja ett av NSA:s största spionagecenter – mitt på Manhattan.

– Jag är inte förvånad. Skulle man vara intresserad av att bedriva övervakning så är det ett bra ställe att göra det på, säger Mark Klein, som jobbat där i nio år.

Sedan 1974 har den fönsterfria betongskrapan på 29 våningar tornat upp mellan höghusen på Lower Manhattan – och blivit ett mysterium för många New York-bor. När lamporna tänds i grannbyggnadernas kontor omkring 14 kvarter norr om Wall Street sticker 33 Thomas Street ut som en stor skugga, med väggar så tjocka att de ska kunna stå emot en kärnvapenattack.

Är självförsörjande

Skyskrapan, som kallas för ”Långlinjebyggnaden” för sin form, har ett eget el- och vattensystem och tanken när den byggdes var att den även alltid skulle ha ett proviantförråd så att 1 500 personer i en krissituation skulle kunna överleva i två veckor därinne.

Men det är inte människor som skrapan främst ska skydda. Den byggdes under kodnamnet ”Projekt X”, som ett orubbligt modernt fort för datorer, kablar och kontrollbord i en av USAs viktigaste telekomhubbar.

Officiellt sett används byggnaden som telefonväxelcentral för det amerikanska telekomföretaget AT&T. Men enligt dokument läckta av den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden så kan den mystiska betongskuggan mitt i New York också vara en av den amerikanska underrättelsetjänsten NSA:s (National Security Agency) största center för spionage.

Enligt hemliga NSA-dokument som onlinepublikationen The Intercept tagit del av så döljer de tjocka betongväggarna en spionagebas med kodnamnet Titanpointe, där NSA får tillgång till internationella och inhemska telefonsamtal, faxmeddelanden och internetkommunikationer.

NSA har påståtts spionera på minst 38 länder.
 
NSA har påståtts spionera på minst 38 länder.Foto: Bloomberg / BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES BLOOMBERG

Kopplar över samtal för avlyssning

En före detta AT&T-ingenjör berättar om en viktig genomgångsomkopplare i byggnaden, som kopplar om internationella telefonsamtal till USA. En serie topphemliga dokument som den före detta NSA-anställde Snowden läckt vittnar om att myndigheten avlyssnat dessa samtal från ett skyddat rum inne i Manhattanskrapan.

Handlingarna länkar samman Titanpointe, som har en stor satellitparabol på taket, med NSA:s program Skidrowe, som bygger på att samla in information från e-post, chat, Skype-samtal och internetanvändande.

Dokumenten knyter även skrapan till Blarneyprogrammet, som utvecklades i början på 70-talet för att samla in kommunikationsinnehåll och metadata genom ”kommersiella partnerskap” med företag som AT&T. Titanpointe benämns i handlingarna som en av Blarneys ”huvudplatser” och som ”Blarneys plats i New York”.

I juli 2010 hade 40 åtal väckts mot NSA för att ha spionerat genom Blarneyprogrammet. NSA hade påståtts spionera på 38 länder, inklusive USA-allierade som Tyskland, Japan och Frankrike, samt avlyssnat kommunikationer till organisationer som Internationella valutafonden, Världsbanken och FN.

– Sådana spionageaktiviteter är totalt oacceptabla brott mot tilliten i internationella samarbeten, sa den före detta FN-generalsekreteraren Mogens Lykketoft när informationen om spionaget läckt.

Byggnaden har inte ett enda fönster.
 
Byggnaden har inte ett enda fönster.Foto: Dhaluza/Wikipedia

Inte första gången

Och de nya upptäckterna är inte första gången AT&T sammanlänkas med amerikanskt spionage. Under 2015 beskrev The New York Times företaget som NSA:s mest framträdande telekomhjälpare, som gett underrättelsetjänsten tillgång till miljarder e-mejl.

Elizabeth Goitein, co-director för programmet för frihet och nationell säkerhet på juridikinstitutet Brennan Center for Justice, är oroad av dokumentens innehåll.

Detta är ännu ett bevis på att våra kommunikationsserviceleverantörer har blivit övervakningsstatens långa arm, vare sig de vill det eller inte, säger hon.

NSA opererar förmodligen under auktoriteter som gör det möjligt för dem att rikta in sig på utlänningar, men det faktum att det är så djupt inbäddat i våra inhemska kommunikationers infrastruktur borde hinta om att effekterna av denna slags övervakning inte kan vara begränsad till icke-amerikaner.

Fletcher Cook, talesperson för AT&T, förnekar att företaget låtit ”någon statlig myndighet direkt ansluta eller på något annat sätt kontrollera vårt nätverk för att komma åt våra kunders information”.

– Snarare så svarar vi helt enkelt på regeringens begäran om information enligt domstolsbeslut eller andra obligatoriska processer och i sällsynta fall, på en rättslig och frivillig basis, när en människas liv är i fara och det är väsentligt – som i en kidnappningssituation, säger han.

Cook säger att NSA-personal ”inte har tillgång till något skyddat rum eller utrymme inom vår del av 33 Thomas Street-byggnaden”, men enligt de läckta dokumenten så finns NSA:s utrustning i ett eget rum som är anslutet till ”partnerföretagets” serverrum.

Kunderna stämde operatören

För tio år sedan anklagade den före detta AT&T-teknikern Mark Klein företaget för att ha haft ett ”skyddat rum” i ett av dess San Francisco-kontor, med utrustning som NSA använde till att avlyssna telefonsamtal och internettrafik. Hans anklagelser ledde till att AT&T:s kunder stämde företaget – en rättsprocess som fortfarande pågår.

Klein jobbade mellan 1981 och 1990 även i Långlinjebyggnaden på 33 Thomas Street och är inte förvånad över de nya uppgifterna.

– Jag kände inte till någon NSA-närvaro när jag var där, men jag hade en olustig känsla kring byggnaden, för jag kände till AT&T:s nära samarbete med Pentagon som gick långt tillbaka, säger han.

– Jag är inte förvånad. Det är ju uppenbarligen en enorm byggnad. Om man skulle vara intresserad av att bedriva övervakning så är det ett bra ställe att göra det på.

Enligt Snowdendokumenten så har AT&T installerat övervakningsutrustning i minst 59 av företagets USA-baser, som NSA-anställda kan komma och avlyssna när som helst utan AT&T-personalens kännedom. I dokumenten finns en guide för hur agenter som ska besöka Långlinjebyggnaden måste gå till FBI-kontoret två kvarter bort och sedan ta ett ”täckfordon” till skyskrapan. NSA-agenterna uppmanas även att bära kläder som får dem att ”smälta in i miljön”.
 

NSA har avböjt att kommentera The Intercepts uppgifter.

Källor: The Intercept, New York Times

 

FAKTA

Mystiska låglinjebyggnaden

 Kodnamn, enligt NSA-dokumenten: Titanpointe.

 Arkitektens kodnamn: Projekt X.

 Adress: 33 Thomas Street, New York, USA.

 Öppnad: 1974, fem år efter att bygget påbörjats.

 Arkitekt: Amerikanen John Carl Warnecke (1919-2010), med målet att skapa ett kommunikationsnervcenter som ett ”1900-talsfort, med spjut och pilar ersatta av protoner och neutroner som tyst utgör en armé av maskiner inuti”.

 Stil: Brutalist.

 Våningar: 29, med tre källarvåningar.

 Höjd: 170 meter.

 Antal fönster: 0.

 Användning: Telefonväxelcentral för telekomföretaget AT&T. Enligt läckta dokument även ett NSA-center för spionage.

 

FAKTA

Avlyssnar radio, telefon och internet

 NSA (National Security Agency) är en federal myndighet i USA som ansvarar för landets signalspaning och lyder under försvarsdepartementet. Myndighetens uppgifter inkluderar avlyssning av och spaning via radio, telefon och internet. En svensk motsvarighet är Försvarets radioanstalt, FRA.

 NSA bildades officiellt 1952 av dåvarande presidenten Harry S Truman, men hade varit en enhet för att tyda kodade meddelanden redan under andra världskriget.

 NSA uppges ha mellan 30 000 och 40 000 anställda och ska ha en årlig budget på omkring 10 miljarder dollar. Högkvarteret ligger i Fort Meade i Maryland, USA.

 Direktören för NSA är också chef för myndigheten CSS (Central Security Service), som jobbar tillsammans med NSA, med inriktning på militären. ”Medlemmar i CSS arbetar sida vid sida med NSA-personal över hela världen för att för att säkerställa ett problemfritt stöd till ledare, policyskapare och beslutsfattare – militära eller civila – och från Vita Huset till soldater vid frontlinjen”, uppger NSA på sin hemsida.

 När den före detta NSA-anställde visselblåsaren Edward Snowden 2013 läckte tusentals hemliga dokument avslöjades i vilken utsträckning myndighetens spionage skett. Bland annat visade dokumenten att USA spionerat minst 38 andra länder, inklusive allierade länder som Frankrike, Storbritannien och Tyskland samt minst 122 världsledare. NSA skulle även ha fångat upp kommunikationer med över en miljard människor över hela världen, många av dem amerikanska medborgare, och dagligen ha fått in uppgifter om omkring fem miljarder mobiltelefonanvändares positioner.

Källor: BBC, NSA, Washington Post, Der Spiegel, CNN

33 Thomas Street
 
33 Thomas StreetFoto: Dhaluza/Wikipedia

Den fönsterlösa betongskrapan har länge varit ett mysterium för New York-borna.

Nu visar läckta dokument att byggnaden kan dölja ett av NSA:s största spionagecenter – mitt på Manhattan.

– Jag är inte förvånad. Skulle man vara intresserad av att bedriva övervakning så är det ett bra ställe att göra det på, säger Mark Klein, som jobbat där i nio år.

Sedan 1974 har den fönsterfria betongskrapan på 29 våningar tornat upp mellan höghusen på Lower Manhattan – och blivit ett mysterium för många New York-bor. När lamporna tänds i grannbyggnadernas kontor omkring 14 kvarter norr om Wall Street sticker 33 Thomas Street ut som en stor skugga, med väggar så tjocka att de ska kunna stå emot en kärnvapenattack.

Är självförsörjande

Skyskrapan, som kallas för ”Långlinjebyggnaden” för sin form, har ett eget el- och vattensystem och tanken när den byggdes var att den även alltid skulle ha ett proviantförråd så att 1 500 personer i en krissituation skulle kunna överleva i två veckor därinne.

Men det är inte människor som skrapan främst ska skydda. Den byggdes under kodnamnet ”Projekt X”, som ett orubbligt modernt fort för datorer, kablar och kontrollbord i en av USAs viktigaste telekomhubbar.

Officiellt sett används byggnaden som telefonväxelcentral för det amerikanska telekomföretaget AT&T. Men enligt dokument läckta av den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden så kan den mystiska betongskuggan mitt i New York också vara en av den amerikanska underrättelsetjänsten NSA:s (National Security Agency) största center för spionage.

Enligt hemliga NSA-dokument som onlinepublikationen The Intercept tagit del av så döljer de tjocka betongväggarna en spionagebas med kodnamnet Titanpointe, där NSA får tillgång till internationella och inhemska telefonsamtal, faxmeddelanden och internetkommunikationer.

NSA har påståtts spionera på minst 38 länder.
 
NSA har påståtts spionera på minst 38 länder.Foto: Bloomberg / BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES BLOOMBERG

Kopplar över samtal för avlyssning

En före detta AT&T-ingenjör berättar om en viktig genomgångsomkopplare i byggnaden, som kopplar om internationella telefonsamtal till USA. En serie topphemliga dokument som den före detta NSA-anställde Snowden läckt vittnar om att myndigheten avlyssnat dessa samtal från ett skyddat rum inne i Manhattanskrapan.

Handlingarna länkar samman Titanpointe, som har en stor satellitparabol på taket, med NSA:s program Skidrowe, som bygger på att samla in information från e-post, chat, Skype-samtal och internetanvändande.

Dokumenten knyter även skrapan till Blarneyprogrammet, som utvecklades i början på 70-talet för att samla in kommunikationsinnehåll och metadata genom ”kommersiella partnerskap” med företag som AT&T. Titanpointe benämns i handlingarna som en av Blarneys ”huvudplatser” och som ”Blarneys plats i New York”.

I juli 2010 hade 40 åtal väckts mot NSA för att ha spionerat genom Blarneyprogrammet. NSA hade påståtts spionera på 38 länder, inklusive USA-allierade som Tyskland, Japan och Frankrike, samt avlyssnat kommunikationer till organisationer som Internationella valutafonden, Världsbanken och FN.

– Sådana spionageaktiviteter är totalt oacceptabla brott mot tilliten i internationella samarbeten, sa den före detta FN-generalsekreteraren Mogens Lykketoft när informationen om spionaget läckt.

Byggnaden har inte ett enda fönster.
 
Byggnaden har inte ett enda fönster.Foto: Dhaluza/Wikipedia

Inte första gången

Och de nya upptäckterna är inte första gången AT&T sammanlänkas med amerikanskt spionage. Under 2015 beskrev The New York Times företaget som NSA:s mest framträdande telekomhjälpare, som gett underrättelsetjänsten tillgång till miljarder e-mejl.

Elizabeth Goitein, co-director för programmet för frihet och nationell säkerhet på juridikinstitutet Brennan Center for Justice, är oroad av dokumentens innehåll.

Detta är ännu ett bevis på att våra kommunikationsserviceleverantörer har blivit övervakningsstatens långa arm, vare sig de vill det eller inte, säger hon.

NSA opererar förmodligen under auktoriteter som gör det möjligt för dem att rikta in sig på utlänningar, men det faktum att det är så djupt inbäddat i våra inhemska kommunikationers infrastruktur borde hinta om att effekterna av denna slags övervakning inte kan vara begränsad till icke-amerikaner.

Fletcher Cook, talesperson för AT&T, förnekar att företaget låtit ”någon statlig myndighet direkt ansluta eller på något annat sätt kontrollera vårt nätverk för att komma åt våra kunders information”.

– Snarare så svarar vi helt enkelt på regeringens begäran om information enligt domstolsbeslut eller andra obligatoriska processer och i sällsynta fall, på en rättslig och frivillig basis, när en människas liv är i fara och det är väsentligt – som i en kidnappningssituation, säger han.

Cook säger att NSA-personal ”inte har tillgång till något skyddat rum eller utrymme inom vår del av 33 Thomas Street-byggnaden”, men enligt de läckta dokumenten så finns NSA:s utrustning i ett eget rum som är anslutet till ”partnerföretagets” serverrum.

Kunderna stämde operatören

För tio år sedan anklagade den före detta AT&T-teknikern Mark Klein företaget för att ha haft ett ”skyddat rum” i ett av dess San Francisco-kontor, med utrustning som NSA använde till att avlyssna telefonsamtal och internettrafik. Hans anklagelser ledde till att AT&T:s kunder stämde företaget – en rättsprocess som fortfarande pågår.

Klein jobbade mellan 1981 och 1990 även i Långlinjebyggnaden på 33 Thomas Street och är inte förvånad över de nya uppgifterna.

– Jag kände inte till någon NSA-närvaro när jag var där, men jag hade en olustig känsla kring byggnaden, för jag kände till AT&T:s nära samarbete med Pentagon som gick långt tillbaka, säger han.

– Jag är inte förvånad. Det är ju uppenbarligen en enorm byggnad. Om man skulle vara intresserad av att bedriva övervakning så är det ett bra ställe att göra det på.

Enligt Snowdendokumenten så har AT&T installerat övervakningsutrustning i minst 59 av företagets USA-baser, som NSA-anställda kan komma och avlyssna när som helst utan AT&T-personalens kännedom. I dokumenten finns en guide för hur agenter som ska besöka Långlinjebyggnaden måste gå till FBI-kontoret två kvarter bort och sedan ta ett ”täckfordon” till skyskrapan. NSA-agenterna uppmanas även att bära kläder som får dem att ”smälta in i miljön”.

NSA har avböjt att kommentera The Intercepts uppgifter.

Källor: The Intercept, New York Times

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kVdk9/hemliga-byggnaden-center-for-spionage

Ämne: Hemliga byggnaden center för spionage

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar