Hemlig barometrisk bomb och kärnteknik som förvandlade WTC tornen till damm 9/11

11.05.2017 22:14

AV SHEPARD AMBELLAS- 04.15.2016 @ 12:11 PM EDT

https://www.intellihub.com/secret-barometric-bomb-technologies-nuclear-technologies-wtc-towers-proof/

Översatt av Thomas Svensson


(INTELLIHUB) — 

Trots att det nu är allmän kunskap som tidigare Florida senatorn  Bob Graham berättade för Tampa Bay Times att de hemliga 28 sidorna om 9/11 

kommissionens rapport är redo att släppas inom de närmaste månaderna, kan man bara fråga vad Vita Husets nya och brådskande motiv är för denna utgivning.

 

En sak man kommer att tänka på nästan direkt är det faktum att starka bevis existerar som påvisar att upp till tre termonukleära bomber detonerade vid World Trade Center 9/11, därav smeknamnet "Ground Zero" som betyder: Den punkt på marken, vertikalt under eller över den plats där en atom eller termonukleär bomb detonerats.

ground zero definition

Jag menar, vilket skulle vara det bästa sättet att dupera folket ännu en gång genom att långsamt över en längre tid få dem att acceptera och tro att att kriminella element ur deras egen regering orkestrerade den Pearl Harbor-liknande attacken på skyskrapor,

byggnader, i en Amerikansk stad.

 

Det är rätt, när de inte så hemliga 28 sidororna är frisläppta inom några månader, kommer de sannolikt att visa Saudisk inblandning och regeringens kännedom i förhand, som vi redan visste.

 

Så berätta något vi inte visste; t.ex. det faktum att en studie från Lawrence Livermore Nationella Laboratoriet, Departementet för Energi visar på höga halter av tritium inuti World Trade Center komplexet efter attacken. Inte bara onormala mängder av tritium hittades inuti WCT komplexet, i källaren i byggnaden "WTC 6" och i kloaksystemet men hittades dessutom i vattnet.

 

tritium wtc

Studie av spår av Tritium på World Trade Center (Oct. 2002)/U.S. Departementet för Energi.

 

"Tritium är en viktig komponent i kärnvapen. Det används för att öka effektiviteten och  produktiviteten av klyvning av atombomber och klyvningsstegen i vätebomber i en bränsle eller extern tändhatts-process för att maximalt öka de termonukleära reaktionerna i sådana bomber," enligt Wikipedia; vilket innebär att det enda sättet som det skulle kunna vara höga spårningsnivåer av tritium är om en kärnladdning (eller tre) detonerade i närheten.

 

Dessutom är det viktigt att notera att tritium är "extremt sällsynt på jorden" och igen —bör inte hittas på nivåer som rapporterats vara "55 gånger högre än normalt."

Och bara för att vara tydlig, jag säger inte att mikro kärnvapen var ensamt ansvarig för att rasera tornen — IMO mikro-kärnvapen har sannolikt används endast vid basen av Torn 1 och 2 och möjligen vid basen av byggnad 7, tre totalt och var sannolikt strategiskt

placerade 15 meter under gatunivå, någonstans i byggnadernas källare eller underjordiska tunnlar i anslutning till byggnaderna. Detta skulle också förklara många ögonvittnes rapporter om "stora" explosioner i "källaren" eller "lobbyn" på tornen.

 

Det har också bevisats att Nano-värmestrålning användes och var närvarande i damm prover på mindre än 2 mikrometer i diameter, som togs från WTC platsen efter 11 sept 2001 attackerna som påpekades tidigt av Richard Gage från gräsrotsorganisation 

Arkitekter & Ingenjörer för 9/11 Sanningen.

 

Dessutom finns det också tecken på att avancerade barometrisk bomb-teknologi, som använder utlösande enheter som härrör från det Amerikanska Kärnvapenprogrammet,  användes i attacken — teknologi som omfattar gasformiga beståndsdelar i en

"gulaktig, brunaktig brännbar blandning" och använder Aluminium Silikat Röd Oxid

och andra ingredienser som skulle ha omgivit och genomsyrat luften runt strukturella nyckel-pelare på alla våningar som utlöses av ett "specifikt högspännings-mönster" som reaktion på denna blandade kombination.

 

En bombspecialist, som ville vara anonym av uppenbara skäl, kan ses i nedan video, 

vittnar om existensen av sådan teknik och sa:

 

"Högspänningsmönstret skapar en sorts trappformation i den molekylära strukturen hos molnet. En del av mönstret är en vätedynamisk kraftgenerator, en energikälla som genomtränger molnet som tilldrar sig energi tillsammans med en annan energikälla och som sedan detonerar. Detta förorsakar att själva molnet exploderar på ett sådant sätt att när det cirkulerar runt pelarna så krossas pelarna från alla sidor och förvandlar bokstavligen pelarna till damm och lämnar bara armeringsjärnen kvar.

Så om detta moln genomtränger hela första våningen oavsett var det finns så kommer allt i dess väg att bli förstört och implodera till damm omedelbart. Och när detta händer kommer naturligtvis inget att finnas kvar som håller upp våningarna ovanför, så pang, våningarna trillar ihop som en pannkaka."

 

Detta förklarar också varför ett ögonvittne vid namn Kenneth Summers, som var i lobbyn på 

Torn 2 vid tidpunkten, faktiskt såg ett sådant gasliknande ämne blandas med luften bara en "tiondels sekund" innan vittnet blåses tillbaka ut genom lobbydörrarna. 

Kenneth Summers berättade för NBC vad han såg precis innan han blåstes ut ur lobbyn genom en massiv explosion och förklarade:

 

"Helt plötsligt verkade hela lobbyn och dörren jag var vid, fylld med en gulaktig, brunaktig och brännbar blandning. Det luktade inte annorlunda men hände så snabbt som på en tiondels sekund"

 

Summers vittnesmål startar 5:08 in i föjande video:

 

Den 14 okt 2001  NewYork Times rapporterade:

 

Mr Summers historia är en om överlevnad. Det är också en om medkänsla.

Som när Mr Summers vandrade planlöst, blodig och illa bränd, flydde hundratals människor 

förbi honom i dessa förvirrade och upprörande stunder just efter attacken. 

Men en man, en främling som heter Steve Newman, stannade och ledde Mr Summers

för att få hjälp i New Jersey och stannade hos honom en hel dag tills Summers fick hjälp av specialister på brännskador.

 

"Jag spenderar en hel del tid med att tänka på om hur man ska tacka någon så där,"

sade Mr Summerss fru, Nadine, om Mr Newman. 

"Du kan inte någonsin tacka någon nog för något sådant här. Orden räcker bara inte till."

 

Mr Summers, en teknisk analytiker för Empire Blue Cross, hade tagit morgontåget 5:22 

från Bay Shore in till staden precis som vilken arbetsdag som helst denna tisdag och hade

suttit vid sitt skrivbord i mer än en timme när han bestämde sig för att gå ner och posta

ett brev. Precis som han stannade utanför byggnaden kraschade ett plan i i byggnaden.

För att undkomma det nedfallande skräpet, vände han sig om och gick in igen genom en

karuselldörr när han märkte att lobbyn fylldes med en gulaktig dimma.

 

Tänk på att samma teknologi "användes för att bringa ner ett höghus i centrala Beirut [...]

1984," enligt tidigare Pyrotronics-Hercules bomb specialisten Michael Riconosciuto, 

som också identifierade teknologins sammansättning vid Oklahoma City Bombning 

Alfred P. Murrah byggnaden den 19:e April 1995.

 

Titta, allt jag vet är att de faktiska effekterna från de påstådda passagerar flygplanen inte orsakade kollapsen av WTC´s torn 1 och 2 som stod med stolt silhuett över New Yorks himmel och jet bränslet antändes inte och inga andra spridda bränder förekom på byggnaderna. I själva verket kan vi se att detta inte var fallet, eftersom det var toppen av byggnaderna som faktiskt kollapsade först och rasade och blev till damm i luften som rapporterats av Doktor Judy Wood som har utfört en oberoende utredning.

 

Micro-kärnvapen existerar och har funnits under lång tid

 

Enligt Wikipedia:

Det speciella atomära materielet för demolering, Special Atomic Demolition Munition (SADM) var en familj av bärbara  kärnvapen som utvecklades av den 

amerikanska militären på 1960-talet men har aldrig använts i strid. Den amerikanska armén planerade att använda vapnen i Europa i händelse av en  sovjetisk invasion. Amerikanska arméns ingenjörer skulle använda vapnen för att bestråla,  förstöra och förneka nyckelvägar för kommunikation genom begränsad terräng såsom  Fulda klyftan. 

Trupper tränades att hoppa fallskärm över Sovjetiskt ockuperade västra Europeiska områden med SADM för att förstöra kraftverk, broar och dammar.

Projektet, som inkluderade ett litet kärnvapen paket, var designat att låta en person hoppa fallskärm från någon typ av flygplan och placera kärnvapen-paketet i en hamn eller annat strategiskt läge som kunde nås från havet. Ytterligare en fallskärmshoppare utan kärnvapen följde den förste hopparen för att ge understöd om så skulle behövas.

 

Två-persons teamet skulle placera kärnvapen paketet på målplatsen, ställa in timern och simma ut i havet där de skulle hämtas av en ubåt eller en snabbgående båt.

 

Under 1950 och 1960-talet utvecklade USA flera olika typer av lätta kärnvapen laddningar.  Den viktigaste var W54, en cylinder på 40 gånger 60 cm som vägde 68 kilo. Den avfyrades med en mekanisk timer och hade en sprängningskraft som motsvarar mellan 

10 ton och 1 kiloton TNT. Kärnvapnet W54 användes i Davy Crocketts vapensystem.

 

Har jag din odelade uppmärksamhet nu?

 

Under 9/11 råder det inget tvivel om att flera bomber detonerades inuti WTC komplexet—detta faktum kan inte ifrågasättas och är klart dokumenterat i hundratals videos och backas 

upp av många ögonvittnesskildringars vittnesmål, inklusive första hjälp-personal och 

brandmän som är mycket trovärdiga.

I själva verket indikerar seismiska avläsningar från den dagen att minst 3 stora

explosioner, skapade av mänsklig hand, eventuellt kärnvapen, ägde rum

under jord inuti WTC komplexet. 

 

Kunde dessa vara de faktiska explosioner som pulveriserade byggnadernas stommar och

raserade byggnaderna 1,2 och 7?

Är detta vad den amerikanska regeringen har dolt hela tiden?

 

Intressant nog, har tidigare tester utförts av delar av den amerikanska regeringen

där de använde mikro-kärnvapen för att riva ganska stora byggnader och resultaten var

häpnadsväckande minst sagt, nästan en perfekt spegel av kollapsen av byggnaderna 1, 2 och 7 som ägde rum i september 2001.

 

Användning av mikro-kärnvapen i WTC komplexet  9/11 – den rykande pistolen

 

Det är säkert att säga att lösgörande av höga energier har ett distinkt utseende.

 

Dr Ed Ward har dokumenterat vad han tror är användning av mikro-kärnvapen 

vid World Trade Center komplexets attack som ägde rum i September 2001.

 

En av de "rykande pistolerna" i detta fall är att över 2,6 miljarder ton av stål omedelbart 

förvandlades till 1 miljard ton av damm, men det är inte allt — massiva stålbalkar böjdes

som kringlor när tornen kollapsade.

 

En video visar att takvåningen på byggnad 7 förstörs strax innan byggnaden rasar ner. 

Detta bevisar att en rivningsprocess, uppifrån och ner sattes i verket, annars skulle

kanske byggnaderna bara ha vridit sig och naturligt fallit över varandra.

Men kanske det mest häpnadsväckande uppenbarandet av att kärnladdningar användes 

är det faktum att fordon som hittades upp till 800 meter bort från WTC sågs förbrända —för att inte nämna tiotusentals små kroppsdelar som hittades på hustaken på närliggande 

byggnader som inte alls indikerar en gravitationell kollaps.

 

Det faktum att många av de första hjälparbetarna nu är döda, om inte mycket sjuka, låter

inte som en resultat av en fallande byggnad, men låter snarare mer som att de fick en massiv dos av dödlig strålning. De flesta hjälparbetarna har avlidit på grund av blodcancer

och sköldkörtelcancer, en konsekvens av att ha blivit utsatt för massiv dödlig strålning.

 

Andra röda flaggor inkluderar:

 

· Bilar som inte träffats av nedfallande skräp, men ändå helt förstörda långt borta från tornen

· Smält metall sågs i och runt WTC i flera månader, vilket indikerar kärnklyvning.

· Det är också ett faktum att området med spillror var väsentligen litet för den omfattning av 

  byggnader som förstördes, således innebärandes att det mesta av spillrorna förbrändes 

  vid explosionen.

· Massiva kratrar under WTC komplexet bildades, sannolikt från detonationen av mikro-   

  kärnvapen, eftersom berget var smält och slätt. Senare efter att platsen delvis hade sanerats

  och kratrarna grävts fram fortsatte New Yorks hamnmyndighet att skölja hålrummen

  dagligen i flera år med slangar eftersom spår av Tritium hittades, vilket innebar att strålning 

  var närvarande på platsen.

 

Dessutom kan det faktum att WTC byggnaderna var pulveriserade till ett fint damm inte

ignoreras. Detta är ett avslöjande tecken på en hög frigörelse av energi som är typiska 

för en kärnvapen explosion. Ögonvittnesskildringar och personliga vittnesbörder tyder på att 

människor kastades iväg hela kvarter, av vad som beskrevs som en varm vind, precis när 

tornen började kollapsa.

 

Det fanns också flera rapporter om "hängande hud" eller "smält hud" på offer runt byggnaderna som rasade. Detta var en vanlig företeelse vid Hiroshimas atombombning. 

Extremt värmeutbrott rapporterades också i och runt spillrorna kring World Trade

Center komplexet och var förhärskande i upp till sex månader efter attackerna.

Denna typ av värmeutbrott benämns vanligen som "Kina Syndromet", där kärnämnen

fortsätter att klyvas i längre tidsperioder och genererar massiva värmeutbrott.

 

Det kommer inte som någon överraskning att videos som erhållits efter förfrågan från "Frihet av Information ACT" (FOIA) som spelats in under och efter 9/11 nära WTC området, har haft

delar och avsnitt borttagna vad gäller bild och ljud, speciellt under starten av kollapsen av byggnaderna. Hur som helst kan explosionerna höras på många andra oberoende videos som

finns publicerade på nätet och som verifierar händelseförloppet.

 

Relaterat: En insider på CIA säger att någonting fördes in i byggnaderna innan attackerna och uppgav också att attackerna var "nära förestående" och att hon hade förhandsinformation av vad som hon sade skulle bli en "termonukleär attack [...] på World Trade Center."

Relaterat: Strömmen på Södra WCT tornet var nedstängt i 36 timmar bara dagar före attacken, säkerhetssystemen nedstängda från 50:e våningen och uppåt, många arbetare sågs komma och gå under denna nedstängning.

 

Relaterat: 9/11: Häv hemligstämpeln på de 28 sidorna nu!

 

För att inte nämna kaparna som, av vilka några fortfarande har bevisats vara vid liv,

rekryterades av CIA, som kan ses på följande video:

 

Den 13 April 2016 rapporterade Press TV:

 

15 saudiska män var 'inhyrda kapare'

 

"Vi vet att de 15 kaparna var saudiska, de påstådda kaparna, eftersom de inte var på dessa plan – inte en enda av de 19 kaparna eller någon arab var ombord på något av de fyra flygplanen, enligt passagerarlistorna, och enligt alla bevis som borde finnas om de varit ombord på planen finns inte ett enda spår redovisat," sade Dr. Barrett.

 

"Så dessa 15 saudiska inhyrda kapare, som var anlitade för att ta på sig skulden för 9/11, 

var i själva verket CIA-agenter. Vi vet detta – jag har fått detta bekräftat direkt av en CIA-källa att dessa 15 saudier kom in, upprepade gånger in igen i USA på speciella visum – de kallar dem sysselsättningsvisum, men det finns ett särskilt nummer för sysselsättningsvisum 

som endast ges till personal som samarbetar med CIA och dessa visum ges som belöning för

att dom samarbetar med CIA och detta visum ger dem tillstånd att uppehålla sig i USA.

Vanligtvis får de betalt för sitt arbete av CIA i Saudiarabien och sedan ges de denna typ av kamouflerat anställningsvisum för sitt arbete som är av en speciell sort," sade han.

 

"Och alla 15 av dessa killar hade detta speciella visum. Vilket visar att de i själva verket var agenter för CIA. Några av dem levde med FBI människor i Kalifornien. 

Så dessa 15 saudier arbetade inte mot USA´s regering, de arbetade för Förenta

Staternas regering och de anlitades så att Saudiarabien potentiellt kunde skyllas för

11 September - attackerna, som faktiskt begicks av Israel och dess Amerikanska 

samarbetspartners," påpekade han.

 

"Syftet var att se till att Saudiarabien inte lämnade det Amerikanska samarbetet, som kungen 

hade hotat med i augusti 2001. Likaså inrättades ett liknande förhållande med Pakistan.

 

ISI chefen blev lurad, beordrad, eller liknande att skicka pengar till Muhammad Atta. 

Och sedan skrevs det om detta i en indisk dagstidning. 

Pakistan hotade också att lämna det Amerikanska samarbetet 2001," sade han.

 

"Den Sionistiskt dominerande imperialistiska strukturen här i USA ville inte att Pakistan,

med tillgång till kärnvapen samt det oljerika Saudiarabien skulle bli självständiga länder.

Så, de använde 9/11 för att valla dem tillbaks in i den imperialistiska strukturen,

bland andra saker," observerade forskaren.

 

Sanningen finns där ute.

 

Intellihub är för närvarande involverad i en fullskalig utredning av händelserna av 9/11.

 

Shepard Ambellas är journalist, filmare, filmproducent, radio talkshow värd och grundare ochchefredaktör för Intellihub Nyheter & Politik. Etablerat 2013, rankas Intellihub.com i den  övre 1% trafik nivån på World Wide Web. Läs mer från Sheps värld.

 

 

Ämne: Hemlig barometrisk bomb och kärnteknik som förvandlade WTC tornen till damm 9/11

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar