Hela listan: Skatterna som höjs i sommar

20.06.2015 17:27

Publicerad 20 juni 2015 kl 06.43
https://www.friatider.se/hela-listan-skatterna-som-h-js-i-sommar

 

 

SKATT.Föreningen Skattebetalarna har gjort en sammanställning över de skattehöjningar som Stefan Löfven och hans regering kommer att införa med stöd av DÖ den 1 juli i år.

 

Skattebetalarna har publicerat sammanställningen i samband medett nätupprop mot höjda skatter. Här är alla de skatter som höjs.

- Sänkt ROT-avdrag

- Höjd skatt med ca 1.700 kr för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt

- Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar, den så kallade Silverskatten

- Höjd skatt på bensin med 44 öre/l (=55 öre/l inkl. moms)

- Höjd skatt på kapitalplaceringar

- Höjd skatt på diesel med 48 öre/l

- Höjda arbetsgivaravgifter för unga

- Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år

- Höjd effektskatt på kärnkraft

- Slopat avdrag för läx-RUT

- Höjd miljöskatt på naturgrus

- Höjd skatt på bekämpningsmedel

- Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån

- Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande (sänkt avdrag infördes vid årsskiftet)

- Avskaffad nedsättning av krogmoms

- Höjd skatt för banker

- Höjd skatt för småföretagare (3.12)

- Avskaffad avdragsrätt för gåvor till välgörenhet

- Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter

- Införande av skatt för vägslitage

- Höjd koldioxidskatt

- Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg

- Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor

- Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen

- Högre skatt på vissa biodrivmedel

- Höjd skatt på avfallsdeponi

- Skatt på handelsgödsel

- Skatt på avfallsförbränning

- Höjda fordonsskatter (infördes vid årsskiftet för vissa bilar, lätta bussar och lätta lastbilar)

- Höjd skatt på öl och vin med 9 % (infördes vid årsskiftet)

- Höjd skatt på sprit med 1 % (infördes vid årsskiftet)

- Höjd skatt på cigaretter med 6 % (infördes vid årsskiftet)

- Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter

- Höjd skatt på snus med 12 % (infördes vid årssiftet)

- Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt

- Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt

- Införande av energiskatt på större solcellsanläggningar

- Skatt på finansiella tjänster

- Högre moms på biobiljetter

- Avskaffat schablonavdrag för musiker

- Kemikalieskatt på elektronikvaror

Skattebetalarna tror även att regeringen, trots vallöften om motsatsen, kan tänkas höja nedanstående skatter framöver.

- Fastighetsskatt för småhus

- Återinförd arvsskatt

- Återinförd förmögenhetsskatt

- Helt avskaffat RUT-avdrag

- Helt avskaffat ROT-avdrag

- Höjd bolagsskatt

- Höjd fastighetsskatt på vattenkraft

 

Ämne: Hela listan: Skatterna som höjs i sommar

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar