Här är stämningsansökan på de anställda som begått grova mutbrott på Migrationsverket – alla är invandrare

08.11.2014 20:07

Vi har i en tidigare artikel i dag presenterat en mängd fakta i målet där flera anställda vid Migrationsverket i Malmö anklagas för grovt mutbrott, grovt tjänstefel, medhjälp till grov urkundsförfalskning och lite annat. Alla åtalade är invandrare.

 

De tre som nu åtalas i Malmö tingsrätt, troligen i ett första skede då ännu fler är inblandade i muthärvan, är följande:

  • Talal Abdelrahman, 620414, Lund,
  • Nanou Francois Anougba, 680217, Lund
  • Amer Ahmed Iskandar, 590202, Malmö, som märkligt nog är medborgare i Italien OCH har tolkbehov på arabiska. Man kan undra hur denne fått anställning på en myndighet som Migrationsverket. Troligen är hela detta verk genomkorrupt.
  • Mål nr B 11371-12

Ur åtalet:

1. MUTBROTT, GROVT BROTT (Abdelrahman), GROVT TJÄNSTEFEL (Anougba), MEDHJÄLP TILL GROV URKUNDSFÖRFALSKNING (Abdelrahman) och MEDHJÄLP TILL GROVT TJÄNSTEFEL (Abdelrahman) (0104-K180-12, 0104-K12612)

Gärning:

Talal Abdelrahman har i augusti 2008 begärt eller låtit åt sig utlovas och tagit emot en muta eller otillbörlig belöning om 55 000 kr, av Ehab Adnan Kissly eller annan för sin tjänsteställning vid Migrationsverket i Malmö för att tillhandahålla på felaktiga grunder beslutad uppehållsrätt. Gärningen är grov enär belöningen, sammanlagt med åtalspunkterna 2, 3, 4, 5, 6 och 7, avsett ett betydande värde, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art.

Talal Abdelrahman har i augusti 2008 i Malmö med råd och dåd främjat annans framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att tillhandahålla felaktig fotografisk bild och felaktiga personuppgifter till pass och identitetshandlingar. Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art och att ett pass är en särskilt skyddsvärd handling. Francois Anougba har den 26 augusti 2008 uppsåtligen vid myndighetsutövning vid Migrationsverket i Malmö åsidosatt vad som gällde för uppgiften genom att på felaktiga grunder besluta om uppehållsrätt.

Gärningen är grov enär Francois Anougba allvarligt missbrukat sin ställning och tillsammans med åtalspunkterna 2, 3 och 8 utövats systematiskt och som avsett en otillbörlig förmån av betydande värde för mottagaren. Talal Abdelrahman har främjat Francois Anougbas eller annans gärning genom att tillhandahålla falska handlingar som underlag för Anougbas eller annans felaktiga beslut.

2. MUTBROTT, GROVT BROTT (Abdelrahman), MEDHJÄLP TILL GROV URKUNDSFÖRFALSKNING (Abdelrahman), GROVT TJÄNSTEFEL (Anougba) och MEDHJÄLP TILL GROVT TJÄNSTEFEL (Abdelrahman) (0104-K182-12, 0104-K126-12)

Gärning:

Talal Abdelrahman har i augusti 2008 begärt eller låtit åt sig utlovas och tagit emot en muta eller otillbörlig belöning om 50 000 kr, av Saleh Kamel eller annan för sin tjänsteställning vid Migrationsverket i Malmö för att tillhandahålla på felaktiga grunder beslutad uppehållsrätt. Gärningen är grov enär belöningen, sammanlagt med åtalspunkterna 1, 3, 4, 5, 6 och 7, avsett ett betydande värde, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art.

Talal Abdelrahman har i augusti 2008 i Malmö med råd och dåd främjat annans framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att tillhandahålla felaktig fotografisk bild och felaktiga personuppgifter till pass och identitetshandlingar. Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art och att ett pass är en särskilt skyddsvärd handling. Francois Anougba har den 25 augusti 2008 uppsåtligen vid myndighetsutövning vid Migrationsverket i Malmö åsidosatt vad som gällde för uppgiften genom att på felaktiga grunder besluta om uppehållsrätt.

Gärningen är grov enär Francois Anougba allvarligt missbrukat sin ställning och tillsammans med åtalspunkterna 1, 3 och 8 utövats systematiskt och som avsett en otillbörlig förmån av betydande värde för mottagaren. Talal Abdelrahman har främjat Francois Anougbas eller annans gärning genom att tillhandahålla falska handlingar som underlag för Anougbas eller annans felaktiga beslut.

3. MEDHJÄLP TILL GROV URKUNDSFÖRFALSKNING (Abdelrahman), MUTBROTT, GROVT BROTT (Abdelrahman), MEDHJÄLP TILL GROVT TJÄNSTEFEL (Abdelrahman) och GROVT TJÄNSTEFEL (Anougba) (0104-K126-12)

Gärning:

Talal Abdelrahman har i augusti 2008 begärt eller låtit åt sig utlovas och tagit emot en muta eller otillbörlig belöning om 60 000 kr, av Said Awad eller annan för sin tjänsteställning vid Migrationsverket i Malmö för att tillhandahålla på felaktiga grunder beslutad uppehållsrätt. Gärningen är grov enär belöningen, sammanlagt med åtalspunkterna 1, 2, 4, 5, 6 och 7, avsett ett betydande värde, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art.

Talal Abdelrahman har i maj – juni 2008 i Malmö med råd och dåd främjat annans framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att tillhandahålla felaktig fotografisk bild och felaktiga personuppgifter till pass och identitetshandlingar. Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art och att ett pass är en särskilt skyddsvärd handling. Francois Anougba har i juni 2008 uppsåtligen vid myndighetsutövning vid Migrationsverket i Malmö åsidosatt vad som gällde för uppgiften genom att på felaktiga grunder besluta om uppehållsrätt.

Gärningen är grov enär Francois Anougba allvarligt missbrukat sin ställning och tillsammans med åtalspunkterna 1 2, och 8 utövats systematiskt och som avsett en otillbörlig förmån av betydande värde för mottagaren. Talal Abdelrahman har främjat Francois Anougbas eller annans gärning genom att tillhandahålla falska handlingar som underlag för Anougbas eller annans felaktiga beslut.

4. MUTBROTT, GROVT BROTT (Abdelrahman), MEDHJÄLP TILL MUTBROTT, GROVT BROTT (Iskandar), MEDHJÄLP TILL GROV URKUNDSFÖRFALSKNING (Abdelrahman och Iskandar) och MEDHJÄLP TILL GROVT TJÄNSTEFEL (Abdelrahman) (0104-K12612, 0104-K180-12)

Gärning:

Talal Abdelrahman har i februari – mars 2008 begärt eller låtit åt sig utlovas och tagit emot muta eller otillbörlig belöning om 125 000 danska kr, av Sanouri Nesreen eller annan för sin tjänsteställning vid Migrationsverket i Malmö för att tillhandahålla på felaktiga grunder beslutad uppehållsrätt.

Gärningen är grov enär belöningen, sammanlagt med åtalspunkterna 1, 2, 3, 5, 6 och 7, avsett ett betydande värde, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art. Talal Abdelrahman har i februari – mars 2008 i Malmö mot en ersättning av 125 000 danska kr, med råd och dåd främjat annans framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att tillhandahålla felaktig bild och felaktiga personuppgifter till pass och identitetshandlingar.

Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art och att ett pass är en särskilt skyddsvärd handling. Amer Iskandar har i februari – mars 2008 i Malmö mot en ersättning av 125 000 danska kr, med råd och dåd främjat annans mutbrott och framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att förmedla eller tillhandahålla felaktig fotografisk bild och felaktiga personuppgifter till pass och identitetshandlingar.

Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art och att ett pass är en särskilt skyddsvärd handling. Annan har i mars 2008 uppsåtligen vid myndighetsutövning vid Migrationsverket i Malmö åsidosatt vad som gällde för uppgiften genom att på felaktiga grunder besluta om uppehållsrätt. Gärningen är grov enär annan allvarligt missbrukat sin ställning och som avsett en otillbörlig förmån av betydande värde för mottagaren. Talal Abdelrahman har främjat annans gärning genom att tillhandahålla falska handlingar som underlag för annans felaktiga beslut.

5. MEDHJÄLP TILL GROV URKUNDSFÖRFALSKNING (Abdelrahman och Iskandar), MEDHJÄLP TILL MUTBROTT, GROVT BROTT (Iskandar), MUTBROTT, GROVT BROTT (Abdelrahman) och MEDHJÄLP TILL GROVT TJÄNSTEFEL (Abdelrahman) (0104-K200-12, 0104-K126-12)

Gärning:

Talal Abdelrahman har i maj – juni 2008 begärt eller låtit åt sig utlovas och tagit emot en muta eller otillbörlig belöning om 90 000 kr, av Nader al Chamiyeh eller annan för sin tjänsteställning vid Migrationsverket i Malmö för att tillhandahålla på felaktiga grunder beslutad uppehållsrätt. Gärningen är grov enär belöningen, sammanlagt med åtalspunkterna 1, 2, 3, 4, 6 och 7, avsett ett betydande värde, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art.

Talal Abdelrahman har i maj – juni 2008 i Malmö mot en ersättning av 90 000 kronor, med råd och dåd främjat annans framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att tillhandahålla felaktig fotografisk bild och felaktiga personuppgifter till pass. Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art och att ett pass är en särskilt skyddsvärd handling.

Amer Iskandar har i maj – juni 2008 i Malmö mot en ersättning av 90 000 kronor, med råd och dåd främjat annans mutbrott och framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att förmedla eller tillhandahålla felaktig fotografisk bild och felaktiga personuppgifter till pass och identitetshandlingar. Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art och att ett pass är en särskilt skyddsvärd handling.

Annan har i maj – juni 2008 uppsåtligen vid myndighetsutövning vid Migrationsverket i Malmö åsidosatt vad som gällde för uppgiften genom att på felaktiga grunder besluta om uppehållsrätt. Gärningen är grov enär annan allvarligt missbrukat sin ställning och som avsett en otillbörlig förmån av betydande värde för mottagaren. Talal Abdelrahman har främjat annans gärning genom att tillhandahålla falska handlingar som underlag för annans felaktiga beslut.

6. MUTBROTT, GROVT BROTT (Abdelrahman) MEDHJÄLP TILL GROV URKUNDSFÖRFALSKNING (Abdelrahman och Iskandar), MEDHJÄLP TILL MUTBROTT, GROVT BROTT (Iskandar) och MEDHJÄLP TILL GROVT TJÄNSTEFEL (Abdelrahman) (0104-K12612)

Gärning:

Talal Abdelrahman har i januari – februari 2009 begärt eller låtit åt sig utlovas och tagit emot en muta eller otillbörlig belöning om 90 000 kr, av Madi Saleh eller annan för sin tjänsteställning vid Migrationsverket i Malmö för att tillhandahålla på felaktiga grunder beslutad uppehållsrätt. Gärningen är grov enär belöningen, sammanlagt med åtalspunkterna 1, 2, 3, 4, 5, och 7, avsett ett betydande värde, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art.

Talal Abdelrahman har i januari – februari 2009 i Malmö mot en ersättning av 90 000 kronor, med råd och dåd främjat annans framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att tillhandahålla felaktig fotografisk bild och felaktiga personuppgifter till pass. Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art och att ett pass är en särskilt skyddsvärd handling.

Amer Iskandar har i januari – februari 2009 i Malmö mot en ersättning av 90 000 kronor, med råd och dåd främjat annans framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att förmedla eller tillhandahålla felaktig fotografisk bild och felaktiga personuppgifter till pass och identitetshandlingar. Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art och att ett pass är en särskilt skyddsvärd handling.

Annan har i januari – februari 2009 uppsåtligen vid myndighetsutövning vid Migrationsverket i Malmö åsidosatt vad som gällde för uppgiften genom att på felaktiga grunder besluta om uppehållsrätt. Gärningen är grov enär annan allvarligt missbrukat sin ställning och som avsett en otillbörlig förmån av betydande värde för mottagaren. Talal Abdelrahman har främjat annans gärning genom att tillhandahålla falska handlingar som underlag för annans felaktiga beslut.

7. GROVT MUTBROTT (Abdelrahman) MEDHJÄLP TILL GROV URKUNDSFÖRFALSKNING (Iskandar), MEDHJÄLP TILL MUTBROTT, GROVT BROTT (Iskandar) (0104-K126-12) och MEDHJÄLP TILL GROVT TJÄNSTEFEL (Abdelrahman) (0104-K12612)

Gärning:

Talal Abdelrahman har i maj – juni 2008 begärt eller låtit åt sig utlovas och tagit emot en muta eller otillbörlig belöning om 90 000 kr, av Nader Dashi eller annan för sin tjänsteställning vid Migrationsverket i Malmö för att tillhandahålla på felaktiga grunder beslutad uppehållsrätt. Gärningen är grov enär belöningen, sammanlagt med åtalspunkterna 1, 2, 3, 4, 5, och 6 , avsett ett betydande värde, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art.

Talal Abdelrahman har i maj – juni 2008 i Malmö mot en ersättning av 90 000 kronor, med råd och dåd främjat annans framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att tillhandahålla felaktig fotografisk bild och felaktiga personuppgifter till pass. Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art och att ett pass är en särskilt skyddsvärd handling.

Amer Iskandar har i maj – juni 2008 i Malmö mot en ersättning av 90 000 kronor, med råd och dåd främjat annans mutbrott och framställan av falsk urkund eller ändrat eller fyllt ut äkta urkund genom att förmedla eller tillhandahålla felaktig fotografisk bild och felaktiga personuppgifter till pass. Gärningen är grov enär gärningen varit av särskilt farlig art.

Annan har i maj – juni 2008 uppsåtligen vid myndighetsutövning vid Migrationsverket i Malmö åsidosatt vad som gällde för uppgiften genom att på felaktiga grunder besluta om uppehållsrätt. Gärningen är grov enär annan allvarligt missbrukat sin ställning och som avsett en otillbörlig förmån av betydande värde för mottagaren. Talal Abdelrahman har främjat annans gärning genom att tillhandahålla falska handlingar som underlag för annans felaktiga beslut.

8. MUTBROTT, GROVT BROTT (Anougba) (0104-K126-12)

Gärning:

Francois Anougba har i januari 2008 begärt eller låtit åt sig utlovas otillbörlig belöning för sin tjänsteställning vid Migrationsverket i Malmö genom att begära pengar, 50 000 kronor för att tillhandahålla en uppehållsrätt. Gärningen är grov enär belöningen avsett ett betydande värde sammanlagt med åtalspunkterna 1, 2, 3, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art Lagrum 20 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2012

Särskilt yrkande mot Talal Abdelrahman:

1. Det yrkas jämlikt 36 kap 1 § brottsbalken att ett värde av brottsutbytet om 623 850 kr förklaras förverkat

2. Det yrkas att den av tingsrätten den 18 mars 2014 beslutade kvarstaden om 500 000 kr ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter laga kraft vunnen dom.

För det fall att domstolen inte skulle finna det styrkt att de i förvar tagna 125 000 danska kronor är utbyte av de åtalade brotten framställs följande alternativa yrkande. Det yrkas att i förvar tagna 125 000 danska kronor förverkas enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Bevisning: Muntlig bevisning

Åtalspunkten 1

Förhör med tidigare misstänkte Ehab Adnan Klissly/ Mohammed Thaha Taha angående hans iakttagelser av vad som förevarit i kontakten med Abdelrahman, de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott, medhjälp till urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel.

Vittnesförhör med Abu Khaled/Ghassan angående hans iakttagelser av de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott, medhjälp till urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel. Vittnesförhör med Saleh Kamel angående hans iakttagelser av de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott, medhjälp till urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel.

Vittnesförhör med i målet tilltalade Amer Iskandar angående hans iakttagelser av de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott, medhjälp till urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel.

Vittnesförhör med Hamdi Husam Abudaff till styrkande av att han inte utfärdat anställningsintyg för Klissly och att det är falskt/oriktigt. Vittnesförhör med Jennie Sörman, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman och Anougbas arbetsuppgifter. Vittnesförhör med Hanna Gedin, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman och Anougbas arbetsuppgifter.

Åtalspunkten 2

Muntlig bevisning Förhör med i målet tilltalade Amer Iskandar om de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott, medhjälp till urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel. Förhör med tidigare misstänkte Salleh Kamel angående hans iakttagelser av vad som förevarit i kontakten med Abdelrahman och Iskandar, de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott, medhjälp till urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel.

Förhör med Ehab Adnan Kissly angående hans iakttagelser av vad som förevarit i kontakten med Abdelrahman, de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott, medhjälp till urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel. Vittnesförhör med Jennie Sörman, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman och Anougbas arbetsuppgifter.

Vittnesförhör med Hanna Gedin, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman och Anougbas arbetsuppgifter. Vittnesförhörhör med Husam Hamdi Abudaff angående han iakttagelser av påstådd anställning till styrkande av att anställningsintyget är oriktigt. Förhör med Yossef Taha Ghassan angående dennes iakttagelser om betalning av muta till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med Ali Hammad angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen.

Vittnesförhör med Talat Abdul Al angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med kriminalinspektör Camilla Hultman angående de uppgifter som Abdelrahman lämnat till henne till styrkande av gärningen. Skriftlig bevisning

Åtalspunkten 3 Förhör med i målet tilltalade Amer Iskandar om de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott, medhjälp till urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel.

Förhör med tidigare misstänkte Said Awad angående hans iakttagelser av vad som förevarit i kontakten med Abdelrahman och Iskandar, de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott, medhjälp till urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel.

Vittnesförhör med Jennie Sörman, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman och Anougbas arbetsuppgifter. Vittnesförhör med Hanna Gedin, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman och Anougbas arbetsuppgifter.

Vittnesförhörhör med Michael Dalvallen angående hans iakttagelser av påstådd anställning till styrkande av att anställningsintyget är oriktigt. Vittnesförhör med Ali Hammad angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen.

Vittnesförhör med Talat Abdul Al angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med kriminalinspektör Camilla Hultman angående de uppgifter som Abdelrahman lämnat till henne till styrkande av gärningen.

Skriftlig bevisning

Åtalspunkten 4

Förhör med tidigare misstänkte Sanouri Nesreen angående hennes iakttagelser av vad som förevarit i kontakten med Abdelrahman och Iskandar, de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott, medhjälp till urkundsförfalskning och Iskandar medhjälp till grovt mutbrott och medhjälp till grov urkundsförfalskning. Vittnesförhör med Jennie Sörman, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman arbetsuppgifter.

Vittnesförhör med Hanna Gedin, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahmans arbetsuppgifter. Vittnesförhör med Hadi Abdelsalam Abdelafou Al Hamouri angående de kontakter han haft med Nesreen till styrkande av gärningarna.

Vittnesförhör med Ali Hammad angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med Talat Abdul Al angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med kriminalinspektör Camilla Hultman angående de uppgifter som Abdelrahman lämnat till henne till styrkande av gärningen.

Skriftlig bevisning

Åtalspunkten 5

Förhör med tidigare misstänkte Nader al Chamiyeh angående hans iakttagelser av vad som förevarit i kontakten med Abdelrahman och Iskandar, de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott och medhjälp till urkundsförfalskning och Iskandar medhjälp till grovt mutbrott och medhjälp till grov urkundsförfalskning.

Vittnesförhör med Jennie Sörman, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman arbetsuppgifter. Vittnesförhör med Ali Hammad angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med Talat Abdul Al angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen.

Vittnesförhör med Nader Saeed Dashi angående hans kontakter med Nader Al Chamiyeh till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med Linda Malmberg angående hennes iakttagelser av dokumentet ”Bevis om registrering för EU/EEs-medborgare med Uppehållsrätt till styrkande av att den är falsk (sid 98).

Vittnesförhör med Madi Saleh angående hans kontakter med Iskandar och Nader Al Chamieyh till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med Talat Abdul Al angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med kriminalinspektör Camilla Hultman angående de uppgifter som Abdelrahman lämnat till henne till styrkande av gärningen.

Skriftlig bevisning

Åtalspunkten 6

Förhör med tidigare misstänkte Madi Saleh angående hans iakttagelser av vad som förevarit i kontakten med Abdelrahman och Iskandar, de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott och medhjälp till urkundsförfalskning och Iskandar medhjälp till grovt mutbrott och medhjälp till grov urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel.

Vittnesförhör med Jennie Sörman, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahmans arbetsuppgifter. Vittnesförhör med Hanna Gedin, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman arbetsuppgifter.

Vittnesförhör med Ali Hammad angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med Talat Abdul Al angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med kriminalinspektör Camilla Hultman angående de uppgifter som Abdelrahman lämnat till henne till styrkande av gärningen.

Skriftlig bevisning

Åtalspunkten 7

Förhör med tidigare misstänkte Nader Dashi angående hans iakttagelser av vad som förevarit i kontakten med Abdelrahman och Iskandar, de pengar som använts för att muta och övriga omständigheter till styrkande av att Abdelrahman begått grovt mutbrott och medhjälp till urkundsförfalskning och Iskandar medhjälp till grovt mutbrott och medhjälp till grov urkundsförfalskning och Anougba begått grovt tjänstefel.

Vittnesförhör med Jennie Sörman, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman arbetsuppgifter. Vittnesförhör med Hanna Gedin, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman arbetsuppgifter. Vittnesförhör med Ali Hammad angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen.

Vittnesförhör med Talat Abdul Al angående hans kontakter med Abdelrahman och Iskandar till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med kriminalinspektör Camilla Hultman angående de uppgifter som Abdelrahman lämnat till henne till styrkande av gärningen.

Skriftlig bevisning

Åtalspunkten 8

Vittnesförhör med Anthony Abomah angående hans iakttagelser av vad som förevarit i kontakten med Francois Anougba, till styrkande av att Anougba begått grovt mutbrott. Vittnesförhör med Jennie Sörman, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Anougbas arbetsuppgifter.

Vittnesförhör med Hanna Gedin, Migrationsverket angående rutiner vid uppehållsrätt till styrkande av Abdelrahman arbetsuppgifter. Vittnesförhör med advokat Torgny Dahlberg angående hans kontakter med sin klient Anthony Abomah till styrkande av gärningen. Vittnesförhör med kriminalinspektör Camilla Hultman angående de uppgifter som Abdelrahman lämnat till henne till styrkande av gärningen.

massmigrationsverket Här är stämningsansökan på de anställda som begått grova mutbrott på Migrationsverket   alla är invandrare

Relaterat muthärvan på Migrationsverket
Åtal i Malmös stora muthärva på Migrationsverket – UPPDATERAD 2
Migrationsverkets anställde libanes dömd för bl.a organiserad människosmuggel – finns i 16 belastningsavsnitt
Här är namnen på de misstänkta i muthärvan på Migrationsverket i Malmö – alla invandrare
Nio personer i muthärvan på Malmö Migrationsverk – ingen svensk
Muthärvan på Migrationsverket växer ytterligare
Länsstyrelsens svar på varför dömde Petar Cavala fick jobbet
Migrationsmuthärvan växer – asylsökarna skrivna i Sverige men bor i Danmark
Tidigare migrationschef misstänkt i migrationsmuthärvan i Malmö
Muthärvan på Migrationsverket i Malmö sväller ytterligare
Migrationstjänsteman ordnade uppehållstillstånd till mammanRead more: https://www.exponerat.net/har-ar-stamningsansokan-pa-de-anstallda-som-begatt-grova-mutbrott-pa-migrationsverket-alla-ar-invandrare/#ixzz3IVPna4Sv