Här är regeringens budget, enligt Lyxfällan-kartan Regerings budgetproposition för 2016 är släppt. Här är siffrorna.

25.12.2015 17:43

Martin Schori
21 september 2015

 

I dag släppte regeringen sin budgetproposition för 2016. Den innehåller reformer för 25 miljarder kronor.

Jobben

• Investeringar för fler bostäder: 5,5 miljarder.
• Infrastruktur och transporter: 0,1 miljarder
• Investeringar i kunskap och kompetens: 1,15 miljarder
• Aktivt stöd till långtidsarbetslösa, m fl: 0,87 miljarder.
• Aktiv näringspolitik: 0,26 miljarder.
• Jobb i hela landet: 0,92

Skolan

• Lärarlöner: 1,5 miljarder
• Skolreformer: 1,01 miljarder
• Höjd skolschablon för asylsökande barn: 0,39 miljarder.

Klimatomställning och energi

• Klimatfinansiering i utvecklingsländer: 0,5 miljarder.
• Solceller: 0,23 miljarder.
• Miljöbilspaket: 0,09 miljarder
• Miljö- och energisatsningar: 0,37 miljarder.

Välfärd och trygghet

• En trygg ålderdom: 2,07 miljarder.
• Jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård: 2,86 miljarder.
• Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas: 0,27 miljarder.
• Trygghet och möjligheter för alla barn: 0,63 miljarder.
• Ökade stöd till kulturen: 0,18 miljarder.
• Stöd till ideella organisationer: 0,25 miljarder.
• Höjd föräldrapenning på grundnivå: 0,26 miljarder

Asylmottagande och etablering

• Bättre kommunmottagande: 1,14 miljarder.
• Snabbare etablering: 0,85 miljarder.

Sverige i världen:

• Försvarsöverenskommelsen: 1,32 miljarder.
• Förstärkning, Säpo: 0,07 miljarder.
• Bistånd: 0,38 miljarder.

Övriga reformer: 1,4 miljarder.

Statens inkomstökningar

• Avtrappning av jobbskatteavdrag: 2,71 miljarder
• Ingen uppräkning av nedre skiktgränsen: 1,67 miljarder.
• Slopad skattereduktion för gåvor: 0,25 miljarder.
• Halverat RUT-avdrag: 0,09 miljarder.
• ROT-avdrag: 5,57 miljarder.
• Särskild löneskatt för äldre: 1,77 miljarder.
• Tidigarelagd slopad nedsättning av socialavgifter för unga: 0,39 miljarder.
• Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring: 2 miljarder
• Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter: 0,18 miljarder.
• Höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle: 4,29 miljarder
• Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft: 0,1 miljarder

Utgiftsminskningar

• Avskaffa samordnings- och tillgänglighetsmiljarder: 1 miljard.
• Höjt tak för högkostnadsskydd äldreomsorg: 0,07 miljarder
• Ändrad uppräkning av assistansersättning: 0,46 miljarder.
• Slopa etableringslotsar: 0,48 miljarder.
• Ändrade ersättningar för kommunmottagande: 0,7 miljarder.
• Beräkningsteknisk överföring VÅP: 0,44 miljarder

Svårt att hänga med i alla termer? Konsultera KITs ”Budget for dummies!

 Källa: https://kit.se/2015/09/21/11508/har-ar-regeringens-budget-enligt-lyxfallan-kartan/?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_term&utm_campaign=36495aa54cb6c9a348652b5cea84e939&ksid=630c1c2beb20cf7e2dbe093d865b7b1a&onkit=301

Ämne: Här är regeringens budget, enligt Lyxfällan-kartan Regerings budgetproposition för 2016 är släppt. Här är siffrorna.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar