Här är listan över skattehöjningar!

30.09.2016 22:28

De skatter som regeringen planerar att höja är många. Och de blir fler för varje dag som går. Svikna vallöften kommer att svida i plånboken för vanliga inkomsttagare. Samtidigt försämras villkoren för sysselsättning och tillväxt.

- Höjd skatt med ca 1 340 kr för alla med inkomst över ca 36 900 kr/mån genom fryst brytpunkt för statlig inkomstskatt på 2015 års nivå och 60 000 fler får betala statlig inkomstskatt i intervallet 160-1 340 kr.

- Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån genom avtrappat jobbskatteavdrag.

- Begränsad uppräkning av både den nedre och den övre brytpunkten för statlig inkomstskatt 2017. Detta höjer skatten med 860 kronor för alla med en månadslön över 37 600 kr. 40 000 fler får betala statlig inkomstskatt med upp till 860 kr. De med månadslön över ca 54 200 kr som betalar värnskatt (25%) får höjd skatt med ytterligare ca 320 kr. Det innebär att 13 000 fler måste betala värnskatt än vid normal uppräkning (inflation plus två procentenheter).

- 2018 planerar regeringen fortsätta höjningar av marginalskatterna genom begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt. 2018 väntas ytterligare 40 000 löntagare betala statlig inkomstskatt och dessutom ska 13 000 fler betala värnskatt.

- Höjda arbetsgivaravgifter för unga.

- Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar (6,15 %), den så kallade Silverskatten.

- Höjd skatt på bensin med 48 öre per liter (60 öre/l inkl. moms).

- Höjd skatt på diesel med 53 öre per liter (66 öre/l inkl. moms).

- Från och med 2017 ändrad och höjd årlig uppräkning av bensin- och dieselskatten.

- Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år.

- Slopat avdrag för läx-RUT.

- Slopat avdrag för pensionssparande.

- Höjd skatt på alkohol.

- Höjd skatt på tobak.

- Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter.

- Höjda fordonsskatter för lätta fordon.

- Höjd skatt på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkringar.

- Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter.

- Anpassning av investeraravdraget.

- Slopad slussningsregel för moms.

- Höjning av försenings- och kontrollavgifter.

- Höjd koldioxidskatt.

- Höjd skatt "elektrisk kraft".

- Högre skatt på vissa biodrivmedel.

- Höjd miljöskatt på naturgrus.

- Höjd skatt på avfallsdeponi.

- Höjd skatt på bekämpningsmedel.

- Höjd energiskatt på el (2017–2018).

- Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen.

- Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor. (2017).

- Sänkt intäktsränta i skattekontot (2017).

- Slopad avdragsrätt för representation (2017).

- Höjd alkoholskatt (2017).

- Begränsad skattenedsättning av energiskatt för företag och hushåll i vissa Norrlandskommuner (2017).

- Bankskatt – ökad beskattning av banker och andra företag inom finanssektorn (2017).

- Ny kemikalieskatt (2017).

- Höjd skatt för småföretagare (3:12), (2017)*.

- Införande av skatt för vägslitage*.

- Ny företagsbeskattning*.

- Vinstbegränsningar inom välfärden*.

- Malus bonussystem för fordonsskatt*.

- Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg**.

- Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor**.

- Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt**.

- Skatt på finansiella tjänster*.

- Högre moms på biobiljetter**.

- Avskaffat schablonavdrag för musiker**.

- Skatt på handelsgödsel**.

- Skatt på avfallsförbränning**.

- Införande av energiskatt på större solcellsanläggningar**.

*Utredning pågår. ** Diskuterats/förslag.

 

Då vallöften inte gäller kan vi tyvärr inte heller vara säkra på vad som händer med följande förslag:

- Fastighetsskatt för småhus.

- Återinförd arvs- och gåvoskatt.

- Avskaffad nedsättning av krogmoms.

- Återinförd förmögenhetsskatt.

- Helt avskaffat RUT-avdrag.

- Helt avskaffat ROT-avdrag.

- Höjd bolagsskatt.

- Höjd fastighetsskatt på vattenkraft.