Här är listan över skattehöjningar!

11.04.2015 20:05

De skatter som regeringen planerar att höja är många. Och de blir fler för varje dag som går. Svikna vallöften kommer att svida i plånboken för vanliga inkomsttagare. Samtidigt försämras villkoren för sysselsättning och tillväxt.

- Sänkt ROT-avdrag

- Höjd skatt med ca 1 700 kr för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt

- Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar, den så kallade Silverskatten

- Höjd skatt på bensin med 44 öre/l (=55 öre/l inkl. moms)

- Höjd skatt på kapitalplaceringar

- Höjd skatt på diesel med 48 öre/l

- Höjda arbetsgivaravgifter för unga

- Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år

- Höjd effektskatt på kärnkraft

- Slopat avdrag för läx-RUT

- Höjd miljöskatt på naturgrus

- Höjd skatt på bekämpningsmedel

- Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån

- Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande (sänkt avdrag infördes vid årsskiftet)

- Avskaffad nedsättning av krogmoms

- Höjd skatt för banker

- Höjd skatt för småföretagare (3.12)

- Avskaffad avdragsrätt för gåvor till välgörenhet

- Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter

- Införande av skatt för vägslitage

- Höjd koldioxidskatt

- Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg

- Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor

- Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen

- Högre skatt på vissa biodrivmedel

- Höjd skatt på avfallsdeponi

- Skatt på handelsgödsel

- Skatt på avfallsförbränning

- Höjda fordonsskatter (infördes vid årsskiftet för vissa bilar, lätta bussar och lätta lastbilar)

- Höjd skatt på öl och vin med 9 % (infördes vid årsskiftet)

- Höjd skatt på sprit med 1 % (infördes vid årsskiftet)

- Höjd skatt på cigaretter med 6 % (infördes vid årsskiftet)

- Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter

- Höjd skatt på snus med 12 % (infördes vid årssiftet)

- Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt

- Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt

Då vallöften inte gäller kan vi tyvärr inte heller vara säkra på vad som händer med följande förslag:

- Fastighetsskatt för småhus

- Återinförd arvsskatt

- Återinförd förmögenhetsskatt

- Helt avskaffat RUT-avdrag

- Helt avskaffat ROT-avdrag

- Höjd bolagsskatt

- Höjd fastighetsskatt på vattenkraft

 

Källa: https://www.skattebetalarna.se/kampanj/skattesmall-nej-tack

Ämne: Här är listan över skattehöjningar!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar