Här är hoten mot Sverige

15.11.2014 17:44

Mardrömmen: Terrorattack i Stockholms kollektivtrafik

Ett aggressivt Ryssland, ökande utsläpp av växthusgaser och den våldsamma terrorn från IS.

Statsminister Stefan Löfven beskriver Sveriges omvärld som oroligare än på länge.

– Hoten har blivit svårare att värdera, säger forskaren Malena Britz.

 

Stefan Löfven målade upp en bister bild av den värld som omger oss när bevisen på ubåtskränkningen presenterades.

– Den regering som jag leder har tillträtt i en tid av ökad spänning och oro. Det gäller både i globalt och i vårt eget närområde. Hoten mot vår säkerhet har blivit flera.

Statsministern nämnde ebola-smittan i Afrika, utsläpp av växthusgaser som "riskerar att förändra betingelserna för mänskligt liv" och IS våldsamma terror i Irak och Syrien.

– Det säkerhetspolitiska läget har försämrats, blev Stefan Löfvens slutsats.

Allvarligaste hotet: Terror

Den bilden delas av Malena Britz, universitetslektor i statsvetenskap som forskar om europeisk säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan.

– Det finns flera faktorer nu som är svåra att värdera. Man pratar mycket om komplexa hot, som till exempel risken för terrordåd som är nära sammankopplade med internationella konflikter, säger hon.

Och det är just risken för ett terrordåd på svensk mark som Malena Britz ser som det allvarligaste hotet mot landet för tillfället.

– Störst skada skulle en mer omfattande terrorattack kunna göra. Det skulle påverka våra liv och våra livsmönster mest, säger hon, och fortsätter:

– Anta att vi får en attack i Stockholms kollektivtrafik med bomber på flera ställen samtidigt. Förutom att många riskerar att dö skulle det ha stor inverkan på våra levnadsmönster både på kort och lång sikt, och det är syftet med terrorism.

Samarbete krävs

För att motverka hoten är det viktigt med samordning, anser Malena Britz. Därför välkomnar hon det säkerhetspolitiska råd som Stefan Löfven har presenterat.

– Hoten är komplexa och då måste också svaren ha komplex karaktär. Vi måste möta hoten på flera sätt samtidigt. Polis, militär och civila aktörer måste samarbeta, säger hon.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19860595.ab