Hans Rosling erkänner: “Jimmie Åkesson har haft helt rätt hela tiden”

25.12.2015 19:14

OBEKVÄMA SANNINGAR Medan massinvandringsförespråkande allmänmedia bara lyssnat på professor Hans Roslings kommentarer om den pågående migrantvågen med ena örat, har några, bl.a. Erik Hörstadius i TV4:s morgonsoffa nyligen, påpekat att Rosling faktiskt i mångt och mycket säger precis samma sak som Sverigedemokraterna – fokus måste ligga på hjälp på plats i krishärdarnas närområden, invandring till EU kan inte lösa flyktingkrisen. Under ett föredrag anordnat av Publicistklubben på måndagen, vidgår Rosling själv att SD och Jimmie Åkesson haft rätt hela tiden.

Rosling var inbjuden att under parollen “Vad vet journalister om världen egentligen?” tala inför gräddan av Sveriges vänsterliberala journalistkår som ett slags erkännande av det som Rosling hävdat, nämligen att det är illa ställt med kunskaperna inom mediekåren beträffande utvecklingen i tredje världen. Tanken var att man skulle höja kunskapsnivån genom att lyssna på Rosling.

 

Man hade nog dock inte räknat med att en av de saker man skulle få lära sig var att Sverigedemokraterna är det parti som har den mest realistiska och effektiva flyktingpolitiken. Huruvida journalisterna har förmåga att ta till sig den kunskapen och göra helt om i sin skriftställargärning är dock högst osäkert. Den politiska korrektheten, åsiktskorridorens mörkläggningsgardiner och postmarxismens dogmer har sannolikt åsamkat det stora flertalet journalister skador av ett så permanent slag att prognosen för rehabilitering får anses vara mycket dålig.

Detta bekräftas också av Publicistklubbens ordförande som förnekar att vare sig han eller den inbjudna församlingen skulle ha tolkat Roslings utsaga om att Åkesson har rätt som att Åkesson har rätt, utan på något annat sätt, oklart vilket. Rosling har dock själv efter föredraget bekräftat att det var precis det han sa han också menade. Sverigedemokraterna har rätt, klargör Rosling, men menar samtidigt att det är olyckligt att ett parti har monopol på sanningen, något som rimligen inte kan tolkas på annat sätt än att övriga partier bör öppna ögonen och ompröva sinm politik

Redan under insamlingsgalan “Hela Sverige skramlar” som nyligen anordnades i Globen i Stockholm och leddes av de två massinvandringsförespråkande snackfördärvarna Filip och Fredrik sade Rosling sådant som kunde tolkas som ett direkt erkännande av riktigheten i Sverigedemokraternas politik, något som bl.a. journalisten och författaren Erik Hörstadius påtalade i ett soffsamtal i TV4 några dagar senare, Hörstadius menade att publiken under galan var försatt i en sådan masspyskos att de inte fattade vad Rosling egentligen sa eller att det de applåderade egentligen var samma budskap som Jimmie Åkesson predikat i åratal.

Nu vidgår Rosling själv att det var SD:s politik han predikade under galan och att han hade ett fasligt sjå med att linda in detta så att det inte framstod som att han blivit Sverigedemokrat.
I samband med sitt föredrag på Publicistklubben på måndagen sa Rosling bland annat:

– Det var rysligt svårt, jag skulle stå där på scen och tala om att det Jimmie Åkesson har sagt i två-tre år är fullständigt rätt, det var själva utmaningen. Jag skulle ställa mig upp och säga det. Hur gör man det? Det är inte klokt att vi inte har försörjt UNHCR:s flyktingläger med pengar.

Sedan har alla fattat nu att det jag säger är precis det som Sverigedemokraterna har sagt. Men då sa vi att vi får inte låta Sverigedemokraterna få monopol på en sanning, det är väldigt farligt att göra det.

Rosling berättade även att galans arrangörer ägnat flera dagar åt att finslipa vad Rosling skulle säga för att det inte skulle låta som att han gjorde reklam för Sverigedemokraterna. Dessa samtal präglades av stor vånda från arrangörernas sida, sade Rosling.

Källa: https://avpixlat.info/2015/10/06/hans-rosling-erkanner-jimmie-akesson-har-haft-helt-ratt-hela-tiden/

Ämne: Hans Rosling erkänner: “Jimmie Åkesson har haft helt rätt hela tiden”

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar