HAARP i Norge: Den dödliga vapenteknologin

15.09.2017 18:13

 

Maarit M. Hanssen

https://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/haarp-i-norge-den-dodelige-vapenteknologien/

Regjeringen har ingen begrensninger mht hva Pentagon og NATO måtte ønske med HAARP på norsk jord.
 
 

HAARP er et forskningsobjekt på Air Force Research Laboratory (AFRL) på Wright-Patterson Air Force Base på Kirtland i New Mexico, USA. AFRL ble opprettet i oktober 1997, året som det virker som at Pentagon hadde gjennombrudd i krigføringen i rommet med hjelp av elektronisk krigføring og kyberkrigføring.

Dette betydde at det nyeste materialet, blant annet Globus II-radaren i Vardø, ble øyeblikkelig installert i forskjellige steder på planeten. HAARP var og er med på dette gjennombruddet.Hemmelighetsgraden for HAARP-studier på dette militære laboratoriet blir strengere og strengere hvert år som går. Når du søker etter stikkordet «HAARP» på AFRLs hjemmesider, får du NULL resultat. HAARP-medarbeidere har høyeste sikkerhetsklarering og forskningsresultatene er hemmeligholdt og som du aldri får tilgang til.

airforceresearchlablogoI Air Force Research Laboratorys logo er det avbildet en stilisisert, ultimat trekantfly nærmest et romskip, som flyr mot en stjerne, en sol. Symbolikken er klar:

Det handler om krigføring i romalderen, elektronisk krigføring og kyberkrigføring.

HAARP er en lovende brikke i dette krigspillet. Det virker som at i år 2009 forventes det flere gjennombrudd med HAARP-våpenteknologien. Det norske forsvarsdepartementet er dypt engasjert i denne teknologien, som i all hemmelighet vil bli testet videre også i Norge. Statsministeren Stoltenberg lovte mystiske overraskelser til det norske folk i sin nyttårstale 1. januar 2009. I samme åndedrag lovte han sorg for noen av oss. Han kunne like så greit sagt det rett ut, at noen av stedene i landet er for lenge siden utpekt som teststeder for denne hemmelige våpenteknologien.

Det virker som om at den norske regjeringen har ingen begrensninger hva angår Pentagons og NATOs ønsker på norsk jord.

Dødelig realitet

HAARP-teknologi er ikke science-fiction men en dødelig realitet på flere områder. De viktigste kapasitetene for militær forskning er denne teknologiens anvendelse i klima,-og miljøkrigen og påvirkningen av biologisk masse på planeten det være seg menneskenes hjernebølger, dyrenes retningssans eller plantenes spredningsevne.

Samtidig med HAARP-teknologi og chemtrails-aktiviteter i luften forsvant mesteparten av livsviktige insekter fra jorden. Biene forsvant. Albert Einstein har sagt at når biene forsvinner har menneskeheten 4 år på seg. No bees, no food.

Ingen naturlig ragnarok i 2012

Det er godt under fire år til dommedagsdagen 21. desember 2012, når alt negativt kulminerer seg: finanskrisen når bunnen, det forventes en pandemi, kanskje fugleinfluensa og hungersnød samtidig som noen venter på verdens undergang i form av polskift av planeten og enorme geologiske forstyrrelser på jorden pga. skiften av de magnetiske polene som resultat av det samme i solen.

Nå tror jeg ikke på en naturlig ragnarok i nærmeste fremtid. Etter mine kilder vil ikke polskiftet komme før etter ca. 1500 år. Ca. år 3500. Men jeg er redd for at bl.a. HAARP-teknologi vil bli misbrukt for å simulere menneskeskapt polskifte på jorden år 2012. Det blir uten tvil gjort forsøk på det ved hjelp av blant annet EISCAT-radarene, en tysk HAARP-teknologi, i Tromsø og på Svalbard i samarbeid med amerikanernes Globus II radar i Vardø.

Globus II-radar tilsvarende som befinner seg i Vardø.

Globus II-radar tilsvarende som befinner seg i Vardø.

Teknologiene som ble først utviklet over 100 år siden av Nikola Tesla og blant annet av den norske fysikeren Kristian Birkeland vil bli testet og misbrukt mot naturen og menneskeheten i de nærmeste år. Den norske fysikeren og professoren Kristian Birkelands forskning av solen og nordlys ble øyeblikkelig misbrukt av det amerikanske forsvaret. Etterhvert ble Birkelands forskning lagt til grunn for modern astronomi og nordlysforskning. Kristian Birkeland døde knapt 50 år gammel i mystiske omstendigheter i Tokyo i 1917.

Tors hammer

I min bok Tors hammer, som kom ut i august skrev jeg om mulig misbruk av HAARP-teknologi i Norge. Jeg synes alle voldsomme jordrasene og fjellrasene samt veitunnelrasene plutselig er veldig mistenksomme i tiden hvor teknologien for menneskeskapt ras og jordskred eksisterer. Denne teknologien omfatter radiofrekvenser, lyd som ultralyd og lys som laser. Når disse energiene samarbeider kan det blir skapt alleslags geologiske forstyrrelser og værfenomener.

Jordskjelv er en av de farligste. Som sagt er teknologien allerede over hundre år gammel, men ble først satt i systemet på 1970-tallet. Da advarte den daværende partisekretæren og presidenten i Sovjetunionen, Leonid Bresnjev, verden om disse type våpen, som etter hans mening er verre enn atomvåpen. Men verdenssamfunnet har ikke klart å forby disse eller satt restriksjoner på bruken av dem, slik det er restriksjoner på bruken av atomvåpen.

HAARP er et livsfarlig våpen. Et år siden, i januar 2008, ble HAARPs radiosignaler testet med såkalt Jorden-Måne-Jorden skudd. Det amerikanske forsvaret håper på å kunne på denne måten, ved å bruke månen som rambukk, skyte tilbake til jorden fra månen radiofrekvenser, som har samme styrke som atombomber, bare at det ikke oppstår radioaktiv forurensning. Slike elektromagnetiske frekvensbomber kan styres hvor som helst på jorden. Og det spiller ingen rolle om man som mål oppholder seg oppe på bakken eller under jorden.

Nikola Tesla, HAARP-teknologiens far, uttalte seg allerede over hundre år siden, at han hadde teknologi, som kunne dele jorden i to deler. Det er vanskelig å finne relevant informasjon om dagens HAARP-våpen fordi alt er stemplet strengt hemmelig. Men i meningsbrytinger kan man la de som sitter med informasjonen ha også bevisbyrden. Metoden kalles for dialektikk, som ble utviklet av filosofen Hegel.

Livsfarlig for den sittende maktelite

Mange tror at jorden og menneskeheten står foran rask oppvåkning og oppstigning til høyere dimensjoner og at dette skal skje rykkvis i 21. desember 2012. At den gylne tiden begynner for menneskeheten på denne datoen. Dette kan bli livsfarlig for den sittende makteliten, som til vår stor bekymring sitter med eienskap og styring med disse farlige HAARP -våpen. Når makteliten blir presset tilstrekkelig vil de bruke disse våpen med en kataklysme på jorden som resultat. Dette er den største utfordringen for oss de neste par år som venter på en fredelig skifte ved datoen når tiden slutter etter mayakalenderen.

EISCAT eier en radar i Tromsø i Ramfjordmoen og to radarer i Longyearbyen på Svalbard. På sommeren i begynnelsen av august, ved fullmåne selvsagt, vil det bli holdt en internasjonal workshop og konferansse i regi av EISCAT og Universitet i Tromsø ved Ishavshotellet i Tromsø. Det bør bli protestert mot. Det er en skam for den norske regjeringen å tillate Norge som vertsland for en slik konferansse hvor bitene i de nye HAARP – våpen pusles sammen foran øynene av intetanende befolkning.

Sist juni var EISCAT – direktøren Tony van Eyken i Tromsø, hvor han i PR – øyemed sendte en videobit » Big Dipper » ut mot stjernekonstellasjonen Karlsvognen mot stjernen Alcor, som ligger 40 lysår unna fra vårt solsystem. Van Eyken forteller i Youtube video, at han ønsker og forventer svar fra aliens der ute. Hva han ellers styrer med får ingen nordmann vite om. Den 19. desember ble det sendt ut en melding fra Universitetet i Oslo at det er oppdaget et digert brudd på jordens magnetfelt. For meg høres dette veldig alvorlig ut i forhold til hva dette kan bety for vær og vindforholdene på jorden. Det vil ikke forundre meg noe om dette er EISCAT – tiltak og en av overraskelsene, den norske statsministeren lovet det norske folk den første januar i sin nyttårstale.

HAARP-generert vær?

HAARP-generert vær?

HAARP motarbeider oppstigningen

Hvis HAARP blir satt til å arbeide mot jordens og menneskehetens oppstigning til høyere dimensjoner så vil nok HAARP tape. Det vet makteliten og eierne av HAARP, men de ønsker at overgangen blir ikke smertefri for mennesker og naturen. Det er der vi må ta våre forhåndsregler og forberede oss for en voldelig overgang med menneskeskapte kataklysmer forårsaket av HAARP, hungersnød, pandemier og forsøk av verdensomfattende mind control av befolkningen ved hjelp av radiofrekvenser fra nå av verdensomfattende HAARP – nettverk.

I Norge ser vi konsekvensene av denne myndighetenes krig med HAARP – våpen mot sin egen befolkning :

Enorme mengder steinras, fjellras, tunnelras og jordras, også dødelige ras, i » utsatte » områder bare det siste året ; US Air Force tok i bruk et år siden et spesiellt bygd 130 C Hercules fly for å øve med og teste laserlysvåpen på bakken. Jeg tror at dette våpen kan brukes for å forårsake ras på utsatte steder i bebyggelsen og langs veiene.

Underlige og uberegnelige værfenomener som plutselige og voldsomme utbrudd av lokal torden og lyn spesiellt i Oslo-området i sommer, vedvarende dårlig vær i utsatte områder, kvelende varme perioder på sommeren og lange kuldeperioder nå i vinteren. Været er gått rett og slett av skaften og kan nesten ikke spåes lengre med meteorologiske midler ; disse er typiske tegn for bruk av HAARP i mulig samarbeid med chemtrails i Norge over 10 års periode.

Enorme mengder av fjøsbranner, branner i rekkehus ( der hvor det oppholder seg flest mulig dyr og mennesker ), eldresentre, barnehager og andre bolighus og skogbranner om sommeren.

Økende antall voldsomme og dødelige bilulykker blant ungdommer ; sjåfører av biler, båt, fly og tog kan distraheres med frekvensvåpen fra en radar.

Å drepe flest mulig mennesker i arrangerte ulykker og katastrofer i luft, på sjøs og på land ser ut til å være strategien til den makthavende eliten for å skape terror og frykt blant befolkningen. HAARP er en ypperlig våpen i denne hensikt ; den er billig i bruk og kan lett å kamufleres under fraser av vitenskapelig forskning.

2009 et aktivt HAARP-år

Året 2009 vil bli et aktivt HAARP-år på alle disse nevnte og nye områder. Jeg er redd for at bruk av frekvenser for mind control for å teste hele det norske folk vil bli tatt i bruk en periode eller to for å teste massepsykose og lignende sinnstilstander i stor målestokk for å teste og føre psykologisk krigføring. Det har blitt rapportert at f.eks. i en barnehage i Tromsø begynte barna plutselig å høre lyder, som egentlig ikke var der, men ble hørt inn i hodene til ungene.

HAARP vil bli brukt mer og mer for å terrorisere befolkningen. Det er djevelens våpen hvor bare fantasien setter grensene for måten å bruke det på.

Maarit M. Hanssen

Ämne: HAARP i Norge: Den dödliga vapenteknologin

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar