Håll svenskarna okunniga!

09.08.2014 21:08

I den senaste Europabarometern (länk) framstår ökade priser, arbetslöshet, och den ekonomiska situationen vara det som bekymrar Europas invånare allra mest. Men Sverige framstår som lite annorlunda: Sweden is the only country where none of the three most important personal issues are related to the economy, with the education system (35%) and the environment, climate and energy issues (24%) completing this “top three”. (Sverige är det enda landet där inget av de viktigaste personliga problemen är relaterade till ekonomin, där det istället är utbildningssystemet (35%), och miljön, klimatet och energifrågor (24%) som ligger bland de tre högsta.) I övriga Europa så ligger miljö, klimat och energi på 10:e plats, med blott 5 % som oroar sig för det.

Detta tyder på att Sverige befinner sig i en informationsbubbla, som i hög grad styrs av public service, storstadstidningarna och den politiska makten. Medias val av nyheter, och deras vinklingar av de nyheter som förs fram, har en stor betydelse för hur medelsvensken uppfattar situationen.

Vi som följer debatten kan ju lätt se hur svenska media och beslutsfattare förvränger och undanhåller information kring bl.a. klimatfrågan. Den rödgröna världsbilden behärskar totalt medierna. Och de utnyttjar denna ”kommandohöjd” till fullo, så långt det nu går. Här blir okunnighet det sista halmstrået för landets alarmister. Ty allt annat (t.ex. verkligheten) går på tvärs mot deras budskap och innerliga önskan att vi skall tro på dem. Man har försökt med:

1. Vi får allt varmare somrar och vintrar. – I verkligheten så har vi i Sverige ungefär lika varmt (och regnigt) som vanligt på somrarna. Knappt ens en ordentlig värmebölja. Och på vintrarna så kommer snön och kylan som vanligt, dvs. med växlande mängd och intensitet beroende på var vi bor.

2. Den globala temperaturen ökar med ökat koldioxidutsläpp. – I själva verket så har temperaturen i stort sett legat stilla i 17 år.

3. Polarisarna försvinner. – I själva verket så har vi, globalt sett, ungefär lika mycket is nu som på 70-talet. Isen i Arktis är som på 50- och 60-talen.

4. Extremväder ökar. – I själva verket så finns det ingen skönjbar trend angående detta, vilket också IPCC bekräftar. Om något så har antalet stormar och orkaner minskat på senare tid.

5. Klimatförändringen kan orsaka både varmare och kallare väder, liksom både mer och mindre nederbörd. – I själva verket så visar bara sådana här påståenden hur innehållslösa alarmisternas profetior är.

Och om vi går in på det klimatpolitiska området så är det inte bättre.

6. Den förnyelsebara energin (vind-, våg- och solkraft) är billig och bra. – I själva verket så är den mycket dyrare än vanlig baskraft som vatten- och kärnkraft. Den upprätthålls med konstgjord andning i form av enorma statliga subventioner.

7. Den s.k. förnyelsebara energin fungerar utmärkt.  – I själva verket fungerar den bara då och då och är helt beroende av baskraft som kan leverera när det inte blåser eller då solen inte skiner. Den skapar stora tekniska problem för länders elnät att hålla en jämn och balanserad leverans till elanvändarna.

8. Den skapar nya, gröna jobb. – I själva verket så förlorar vi 2-3 andra jobb för varje ”grönt” jobb p.g.a. att folkhushållet tvingas betala mer för sin el.

9. Tyskland och England är föregångsländer som vi bör ta efter. – I själva verket tär dessa länders satsningar på folks inkomster och på deras industrier som söker sig till andra länder med billigare och pålitligare energi. Spanien och Portugal har redan insett det ohållbara i sina (lånade) storsatsningar och drar åt svångremmen på sina subventioner.

Ja, sådär kan man hålla på och motbevisa det ena argumentet efter det andra. Verkligheten vill inte riktigt passa in i den skenbild som våra makthavare och public service för fram.

Så det enda vapnet som alarmisterna har nu är att hålla folk så okunniga som möjligt, blanda med direkta felaktigheter om temperaturer och extremväder, samt hitta på gröna sagor om Tyskland och England som föredömen. Målet verkar vara att ignorera alla data och strikt hålla sig till sin ”berättelse”. Och så kan de fortsätta att demonisera alla oss kritiker som så här lite i skuggan av offentligheten dristar sig att påpeka bristerna i denna ”berättelse”. Kan överheten och media bara göra detta utan att darra på manschetten så …

Och det verkar som om man har lyckats rätt bra med sina förvillelser jämfört med andra länder. Enligt rapporten som nämndes inledningsvis så sticker Sverige verkligen ut. Vi är ett rättänkande land där det anses ofint, ja kanske t.o.m. omoraliskt, att tycka saker som ligger utanför ramarna.

Men vi får trösta oss med att “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time”, som Abraham Lincoln lär ha sagt.

Andra kommentarer till Europabarometern här och här.

Om svenskarnas okunnighet i klimatfrågor, se vår undersökning i samband med Almedalen 2012 här.

Ingemar Nordin, 2014/02/23
https://www.klimatupplysningen.se/2014/02/23/hall-svenskarna-okunniga/