Grundlagsändringen som ingen hört talas om

02.11.2014 14:15

Riksdagspartierna genomför jus nu en grundlagsändring. Eller rättare sagt – flera ändringar i grundlagen. Hur många vet om det? Extremt få. Anledningen är att det genomförs på ett kuppartat sätt där de verklighetsfrånvända politikerna i Riksdagspartiet gör allt de kan för att svenska folket inte ska få nys om det.

Det krävs antingen en folkomröstning eller att riksdagen röstar igenom förslagen i två omgångar, med ett riksdagsval emellan. Vad de därför gjort nu är att de röstat igenom eländet första gången nu i juni – med knappt så mycket som en notis i svenska tidningar – och de planerar att genomföra fas två nu efter valet. Man lägger alltså upp det för att minimera kritik och debatt om vad som nu sker, genom att så snabbt som möjligt försöka få igenom det med så lite uppmärksamhet som möjligt. Kent rapporterar:

Ändringarna i grundlagen innebär bl a att följande skrivs in:

  • Sveriges medlemskap i EU
  • Att Sverige är ett mångkulturellt land

[...]
Som det är nu smyger Riksdagspartiet in en förändring av grundlagen som jag inte tror att många svenskar ens känner till, där nu Sveriges medlemskap i det odemokratiska, överstatliga EU skrivs in.

Det är proposition 2009/10:80 det handlar om, där det står:

10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samar- bete.

Det föreslås även att:

Det föreslås att kravet på svenskt medborgarskap sedan minst tio år för statsråd tas bort.

Bestämmelsen begränsas till att föreskriva att statsråd ska vara svenska medborgare.

Den första omröstningen gjordes nyligen, den 2 juni med ett bifall, och den andra omgången kommer alltså enligt DN göras i höst. Dock är det betänkande 2009/10:KU19 som det röstades om (en modifierad variant av propositionen).

Det genomförs alltså en grundlagsändringen utan att svenska folket blivit informerat, en grundlagsändring som dessutom är vidrig i innehåll – man skriver in medlemsskapet i EU i grundlagen, vilket i sig är en bisarr sak. Ska det vara en del av vår grundlag? Vad har medlemsskap i en organisation med vår grundlag att göra?

Det är upprörande att politiker är så demokratihatande så detta genomförs på detta odemokratiska sätt och att media håller tyst om det.

Källa: https://tedekeroth.se/2010/08/16/grundlagsandringen-som-ingen-hort-talas-om/