Grekiska Trojkaskulden illegitim

23.07.2015 21:26

Det grekiska parlamentets skuldkommission har kommit fram till att Greklands hela skuld till Trojkan är ”illegitim och föraktlig”. Resultaten i utredningen är en fast grund för den grekiska regeringens hållning att motsätta sig kraven på åtstramning och bör inspirera till liknande undersökningar i andra tungt skuldsatta länder som Irland, Spanien, Portugal osv. 

 

Skuldkommissionens rapport omfattar hela den stora skulden på mer än 240 miljarder euro som Trojkan kräver. Man har hållit utfrågningar och granskat underlagen för hela skulden. Den 17 juni publicerades utredningen utan att täckas av någon av de etablerade mediakanalerna, trots att Greklandskrisen följs minut för minut. 

 

Så här sammanfattar kommissionen det: ”Alla bevis som vi lägger fram i denna utredning visar att Grekland inte bara saknar förmågan att betala denna skuld, men heller inte skall betala den, först och främst för att den skuld som uppstått genom Trojkans arrangemang är en direkt kränkning av de mänskliga rättigheterna för dem som bor i Grekland. Med anledning av detta har vi kommit till slutsatsen att Grekland inte skall betala denna skuld eftersom den är illegal, illegitim och föraktlig.

 

Kommittén har också kommit fram till att den grekiska skuldens ohållbarhet stod klar från början för de internationella långivarna, de grekiska myndigheterna och mediaföretagen. Trots detta konspirerade grekiska myndigheter tillsamman med några andra regeringar i EU mot en omstrukturering av statsskulden 2010 för att skydda finansinstitutioner. Mediaföretagen dolde sanningen för allmänheten genom att beskriva läget som att hjälppaketet skulle gynna Grekland, samtidigt som man spred en bild med avsikt att få det att framstå som att folket hade sig själva att skylla.” Greklands nej till EU:s utpressning måste också understödjas genom en svensk politk för 

1) Nedskrivning av de orättmätiga skulderna i alla EU-länder med hjälp av en Europeisk skuldkonferens, 

2) Bankdelningsreform enligt Glass-Steagall i hela EU så inte staterna måste betala bankernas spekulationsförluster, 

3) Upprättandet av nationella statliga utvecklingsbanker för infrastrukturinvesteringar och

 4) Samarbete med BRIKS. Grekland kan inte göra detta ensamt utan att hotas av militärkupp och inbördeskrig!

 

Källa: https://www.larouche.se/svenska/media/Monitorjul15A4_0.pdf

Ämne: Grekiska Trojkaskulden illegitim

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar