Gränskontroll och asyl på EU-möte

23.04.2016 17:30


En man talar med gränspolisen vid den bastanta turkiska gränsen i februari 2016.
Gränskontroll och asyl diskuteras nu inom EU. (Foto: Chris McGrath /Getty Images)

 

 

https://www.epochtimes.se/granskontroll-och-asyl-pa-eu-mote/

 

Obligatoriska asylkvoter eller inte blir ett huvudämne när EU:s inrikes- och justitieministrar i dag diskuterar framtidens asylsystem vid sitt möte i Luxemburg.

 

Sverige får tufft att få gehör för sin linje.

EU-kommissionen vill ha synpunkter på sina två alternativ, där Sverige och Tyskland tillhör de länder som gärna vill se ett automatiskt fördelande av asylsökande mellan medlemsländerna, medan exempelvis Finland och många andra länder endast vill låta fördelningen ske i en krissituation.

Därtill finns ett hårt tryck från en grupp länder – med Ungern i spetsen – som helst vill minimera antalet asylsökande så långt som möjligt.

– Det blir en sedvanlig dragkamp. Det handlar om att försöka skapa så stort stöd som möjligt för sin linje. Sverige driver på för den mest ambitiösa linjen här: att vi ska ha ett system som fördelar alla flyktingar också i normalläget. Sedan kommer vi kanske i slutändan att hamna i någon form av kompromiss – men där är vi inte ännu, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på väg in till mötet.

Vem körs över?

Utifrån dagens diskussion väntas EU-kommissionen presentera sitt slutgiltiga förslag den 4 maj, i hopp om att få ett snabbt godkännande från medlemsländerna och EU-parlamentet. Även Morgan Johansson hoppas på klartecken så tidigt som möjligt.

– Jag hoppas det, men då måste man nog vara beredd att köra över vissa länder. Jag ser ju att en del länder har en väldigt aggressiv ton i debatten.

TT: Du är inte rädd att det ska gå åt andra hållet, att det blir ni som blir överkörda?

– Ja, men alternativet då är ju att inte göra någonting, att det skulle vara en grupp som blockerar vidare beslut. Och då är vi kvar i status quo. Och vad innebär det? Jo, att vi inte får något ordnat flyktingmottagande i EU och det vore ett stort misslyckande, säger migrationsministern.

Smarta gränser

Parallellt diskuteras i dag också en rad andra åtgärder med koppling till flyktingkrisen. Exempelvis ska ministrarna säga sitt om kommissionens senaste förslag om ”smarta gränser” för att skärpa upp kontrollen av inresande vid EU:s yttre gränser.

Sverige driver på för tuffare kontroller av alla inresande – inklusive EU-medborgare.

– Användandet av biometrisk information som fingeravtryck eller ansiktsform gör gränspassagen betydligt säkrare och om det görs rätt borde det också ske snabbare, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) på väg in till mötet i Luxemburg.

EU:s asylplaner
EU-kommissionen presenterade för två veckor sedan fem prioriterade områden där man vill se förbättringar i EU:s asylsystem:

 

Skapa ett hållbart och rättvist system för att fastslå vilka medlemsländer som är ansvariga för de asylsökande – antingen genom att lägga till fördelningsregler för akuta situationer eller genom ett helt nytt fördelningssystem.

Mer harmoniserade asylregler i medlemsländerna för att garantera en mer human och jämlik behandling, men samtidigt också för att minska dragningskraften till vissa länder.

Förhindra att asylsökande reser vidare genom EU under tiden som deras fall behandlas.

Utöka EU:s asylbyrå (Easo) för att bland annat sköta övervakning och tillfälliga omfördelningar.

Utöka användandet av Eurodac-databasen för att exempelvis underlätta delandet av fingeravtryck.

Källa: EU-kommissionen

 

Ämne: Gränskontroll och asyl på EU-möte

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar