Gott Nytt 2016

01.01.2016 23:56
 
Under 2016 tar klimathypen sin sista suck. Den nådde sitt maximum vid klimatkonferensen i Köpenhamn år 2009, ni vet den som kraschlandade och slutade med en total förödmjukelse för Obama och EU:s ledare. Vid årets klimatkonferens COP21 i Paris hade man inte skruvat upp förväntningarna lika högt och det gällde nu att främst rädda västvärldens politikers ansikten. Fransmännen med sin utrikesminister Laurent Fabius bjöd på en fantastisk uppvisning i skicklig fransk diplomati. Trots att man inte lyckats förhandla fram en enda bindande åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser, skrev man ihop en högtflygande till intet förpliktande text som alla länder kunde skriva på. Alla jublade över kejsarens nya kläder. Det var klimathypens näst sista suck.

Det enda som nu är kvar för varmingarna är att skylla alla extremväder som orsakas av årets El Niniofenomen på antropogen påverkan av klimatet. Men El Ninio varar bara något halvår till, sedan tar La Ninia över och vädret på jorden svänger om till motsatsen och det blir kallare. Därmed tar klimathypen sin sista suck – sedan dör den sakta men säkert. Media börjar mer lyssna på riktiga klimatforskare som Lennart Bengtsson och Henning Rhode. Varmingarnas domedagsprofeter som Johan Rockström och Anders Wijkman tappar sin hjältegloria och framstår allt mer som de charlataner de är.

Jag vill med detta inte säga att inte COP21 kommer att sätta spår i världens utveckling, för det kommer avtalet trots sin innehållslöshet att göra. Dock inte de spår som var avsett. Eftersom västvärldens politiker förirrat sig in i klimathypens värld kommer de att fortsätta att sabotera sina länders energiförsörjning och ekonomiska utveckling med s.k. klimatpolitik. Energipriser kommer att fortsätta skena och stabiliteten i energiförsörjningen kommer att förstöras. Industrier kommer att avveckla för att återuppstå i Asien, Afrika och Sydamerika.

Utsläppen av växthusgaser kommer att fortsätta stiga som om ingenting hänt eftersom larmen om sinande gas- och oljetillgångar även visat sig vara falsklarm. Tillgångarna är i praktiken obegränsade för lång tid framöver och den fossila energin kommer att förbli den absolut billigaste energikällan resten av detta århundrade. Genom den enrgianorexi som vi i västvärlden verkar frivilligt ta på oss kommer vi att medverka till att priserna inte stiger markant till glädje för alla som behöver energin.

Utvecklingsländerna i Asien, Afrika och Sydamerika som kan konstatera att COP21 gett dem carte blanche att fortsätta utbyggnaden av sin fossilbaserade kraftproduktion och transportinfrastruktur, kommer att prioritera helt andra miljöfrågor än en eventuell klimatpåverkan. För dem är de viktigaste miljöfrågorna fattigdomen och luftföroreningarna (livsnödvändiga koldioxiden är inte någon förorening). Redan Indira Gandhi konstaterade att fattigdomen är det största miljöproblemet, vilket vi svenskar kunnat uppleva med egna ögon sedan tusentals fattiga tiggare invaderat landet. Indien har flera hundra miljoner lika fattiga. Den nuvarande indiske ledaren Modi har slagit fast att grundförutsättningen för att kunna radera ut Indiens fattigdom är att alla dessa får tillgång till billig el och transporter. För kineserna är situationen densamma som för Indien och båda länderna har stora problem med riktiga luftföroreningar från primitiv förbränning av kol och biomassa över delvis öppna eldar.

Kinas långsiktiga mål är att göra USA rangen stridig som världens ledande stormakt, men på kinesiskt maner så tar man tid på sig och undviker konfrontationer. Självklart kommer man att utnyttja det carte blanche som Cop21 gett för att fortsätta stärka sin ekonomi i första hand. Man kommer att hjälpa andra utvecklingsländer med investeringar för att säkra sin råvarubas. Tiden är på Kinas sida.

När historien över klimatlarmen och COP21-avtalet skrivs kommer man att konstatera att det ledde till en stagnation och tillbakagång för västvärldens ekonomi, samtidigt som det stimulerade en snabbare ökningstakt i utvecklingsländernas ekonomier. Dess effekt blir helt enkelt att vi får en mer homogen världsekonomi, där västvärlden förlorar sin ledande roll. Och vi svenska tvingas inse att vi inte längre är rikare än andra. Av naturnödvändighet kommer ledartröjan med tiden att tas över av Kina och Indien. År 2016 blir en viktig vändpunkt.

Lars Bern

https://antropocene.se/2015/december/gott-nytt-2016.html

Ämne: Gott Nytt 2016

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar