Gigantisk rysk "beredskapsövning" - mobiliserar samtliga förband i reserven

18.06.2016 20:41

Den pågående ryska beredskapsövningen omfattar nu inte endast kategori A-förband med hög beredskap. Sedan igår mobiliserar man nu samtliga förband ur reserven, dvs samtliga värnpliktiga förband inklusive kategori B och -C som kan ha gjort sin värnpliktsutbildning för 30 år sedan. Upp till ca 2.8 miljoner man är inblandade.

 
 
Sedan tidigare har Ryssland dragit igång en oannonserad beredskapsövning (eng snap drill), omfattande samtliga militärdistrikt. Ledningsstaber har gått upp i krigsberedskap och grupperat ut till sina krigsbaseringar. Fältförband somexempelvis motoriserade och mekaniserade pansardivisioner bland kategori A-förbanden har mobiliserat och förflyttats till utgångsgrupperingar eller andra platser. 
 
Vad som är extra illavarslande är att dessa enligt signalspanare sedan har intagit radiotystnad för att i möjligaste mån dölja vart de tagit vägen. 
 
 
 
Detta inkluderar mobilisering av A-förband vid gränserna mot Estland, Lettland, Litauen, Finland, Vitryssland och Ukraina. Kategori A-förbanden omfattar upp till ca 770 000 man.
 
Nu har man också börjat mobilisera den sk reserven, dvs värnpliktig äldre personal. Detta gäller både så kallade kategori B och kategori C-förband. Reserven omfattar cirka 2 000 000 man.
 
Försvarsminister Shoigu har beordrat att samtliga förband i reserven ska genomgå mobiliseringsövningInitialt gällde det kategori B-förband, men nu omfattas även kategori C.
 
Detta omfattar inte nödvändigtvis samtliga två miljoner man i reserven, och Ryssland är den här gången noggrann med att inte gå ut med siffror på exakt hur många man faktiskt mobiliserar. Man upprätthåller alltså mycket hög opsec, både inom kategori A-, B- och C-förband. Samtidigt publicerar man uppgifter om en del specifika förband som tagits ur malpåse, för att visa att man inte skämtar.
 
Eftersom samtliga förband omfattas av mobilisering, om än okänt partiell eller fullständig, så inkluderar det även de strategiska robotstyrkorna, dvs samtliga kärnvapenförbanden, inklusive kärnvapenförband i malpåse eller reserv.
 
Om man bortser från faktisk mobilisering för att inleda ett fullt krig ser vi antagligen den största militära övningen i modern tid, rent av någonsin sedan andra världskriget (där liknande användes som ursäkt inför invasioner). Vi pratar om en magnitud på övning som kan vara 10-20x så stor som världens tidigare största övning om ca 150 000 man. Det motsvarar att Sverige skulle mobiliserat samtliga 800 000 man på det gamla invasionsförsvarets tid. Bara för att kontrollera beredskapen...
 
I övrigt önskar jag en fortsatt trevlig helg.
 

Ämne: Gigantisk rysk "beredskapsövning" - mobiliserar samtliga förband i reserven

Formidabelt.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet | 20.06.2016

Polenövningen framstår som en flugfis jämte en brakskit från en elefant. :-)

Ny kommentar