Giftreklamen i jordbruket

11.10.2014 14:41

Avslöjar på denna film hur man skapar en grön öken där allt levande på fälten utom vetet som ska bli vårt dagliga bröd och som innehåller restgifter blir kvar. Giftet som är dödligt för vattenlevande organismer läcker förstås till sjöar och vattendrag. Fåglar, bin, nyckelpigor, maskar utrotas och mikrolivet minskar. Även grundvattnet förgiftas.
Låt dig inte luras av de små kvantiteterna av växtgiftet. 

 

Det är så koncentrerat och höggradigt giftigt att sprutföraren är utrustad med gasmask och full skyddsutrustning. Ser grotesk ut, närmast som en astronaut ute på åkern.


Koncentrationen av gifterna gör att Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, de globala giftbolagen och kemifrälsta jordbrukspolitiker kan skryta med att mängden växtgifter i jordbruket har minskat. Vilket är helt fel för den besprutade arealen har ökat.

https://www.youtube.com/watch?v=H6tlspB1diI&feature=youtu.be


Köp närodlat och ekologiskt!

Rune Lanestrand