Gardasilvaccinet stämt

20.11.2014 22:51

I Europa har 8000 biverkningsfall av livmodervaccinet Gardasil rapporterats. Nu har vaccinet även blivit stämt.

En 18-årig kvinna lämnade i  fredags in en anmälan mot det franska läkemedelsbolaget som tillverkar Gardasil, Sanofi Pasteur.

Nervskada
Franska tidningen Le Monde berättade i söndags om Marie-Ocean Bourguignon som fick sin första injektion med Gardasil  i oktober 2010. Hon var då 15 år.
Redan efter ett par dagar kände hon av stickningar i benen, men blev vid det tillfället ändå inte särskilt orolig. Däremot blev hon orolig när hon fick den andra injektionen. Då blev biverkningarna värre.
Marie-Ocean förlorade då sin syn och kunde inte använda sina ben under en tid. På sjukhuset visade MRI på en nervskada.

Fler förväntas anmäla
Nu väntar man på att fler flickor som hittills har inte vågat vidta rättsliga åtgärder kommer följa Marie-Oceans exempel. Det är nämligen många som har rapporterat liknande skador. Laura Agnes och Laetitia Celli , 18 och 22 år i dag, har tidigare berättat för Le Monde om biverkningar som  förlamning, huvudvärk och buksmärtor som är outhärdliga efter vaccinationen.

8000 fall
Tidningen Ny Teknik skriver idag att fram till i september i år hade över 8000 biverkningsfall av vaccinet Gardasil rapporterats till den europeiska läkemedelsdatabasen Eudravigilanc.

Av Malin Duvstedt
https://kurera.se/gardasilvaccinet-stamt/
26 november, 2013